Bugun...Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

+ -

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞEKİL ŞARTLARI:

PROFESÖRLER İÇİN :

- Profesör kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belertilecektir), Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 adet fotoğraf,

- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya,

DOÇENTLER İÇİN:

- Doçent kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe, Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 adet fotoğraf,

- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

GENEL ŞARTLAR :

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” Üniversitemiz İnternet Sitesi olan http://www.bayar.edu.tr'de yer almaktadır.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Birimi Bölüm Anabilim Dalı Unvan Der. Açıklama
B.E.S.Y.O. Antrenörlük Eğitimi Spor Sağlık Bilimleri Profesör 1 Spor ve Sağlıkla İlgili Biyokimyasal Çalışmaları Olmak.
B.E.S.Y.O. Beden Eğt.ve Spor Öğrt. Beden Eğt.ve Spor Öğrt. Doçent 1 Spor Ahlakı Konusunda Çalışmış Olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Alanında Doçentliği Almış Olmak.
Fen-Edebiyat F. Biyoloji Bölümü Botanik Doçent 1 Bitki Morfolojisi ve Anatomisi Konularında Bilimsel Çalışmalara Sahip Olmak
Fen-Edebiyat F. Biyoloji Bölümü Temel Endüst.Mikrobiyoloji Doçent 1 Aktinomisetler Konusunda Bilimsel Çalışmalara Sahip Olmak
Fen-Edebiyat F. Biyoloji Bölümü Zooloji Profesör 1 Akar Sistematiği ve Ekolojisi Konusunda Bilimsel Çalışmalara Sahip Olmak
Fen-Edebiyat F. Fizik Bölümü Nükleer Fizik Profesör 1 Beta ve Çift Beta Bozunumları Konusunda Bilimsel Çalışmalara Sahip Olmak
Fen-Edebiyat F. Matematik Bölümü Geometri Doçent 1 Lorentz Uzaylarında Bilimsel Çalışmalara Sahip Olmak
Fen-Edebiyat F. Matematik Bölümü Topoloji Doçent 1 Cebirsel Topolojide Peiffer Çiftleri Konusunda Bilimsel Çalışmalara Sahip Olmak
Fen-Edebiyat F. Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Doçent 1 İntegro-diferansiyel Denklemler Konusunda Çalışmalara Sahip Olmak
Fen-Edebiyat F. Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Profesör 1 Avrupa ve Rusya Tarihi Üzerine Çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat F. Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Doçent 1 Osmanlı ve Avrupa Endüstrisi ve Ticaret Tarihi Üzerine Çalışmaları Olmak.
İkt. ve İdari Bil. Fak. İktisat Bölümü İktisat Politikası Doçent 1 Ekonometri ve Piyasa Ekonomisi Konusunda Çalaışmaları Bulunmak.
İkt. ve İdari Bil. Fak. İktisat Bölümü İktisat Tarihi Profesör 1 Türk İktisat Tarihi Konusunda Çalışmaları Bulınmak.
İkt. ve İdari Bil. Fak. İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Doçent 1 Muhasebe Denetim Alanında Çalışmaları Bulunmak.
İkt. ve İdari Bil. Fak. Maliye Bölümü Mali Hukuk Doçent 1 Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak ve Vergi Hukuku Konusunda Çalışmaları Bulunmak.
İkt. ve İdari Bil. Fak. Maliye Bölümü Maliye Teorisi Doçent 1 Maliye Teorisi Alanında Çalışmaları Bulunmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Enerji Doçent 1 Toprak-Hava Isı Değiştirici Sistemlerinde Çalışmaları Olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon İmalat Profesör 1 İndiksiyonla Sinterleme Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mekanik Doçent 1 Kompozitlerde Hasar, Burkulma ve Titreşim Konularında ÇalışmalarYapmış Olmak.
Sağlık Hizmetleri MYO     Profesör 1 Tıp Fakültesi Mezunu Olmak, Tıbbi Parazitoloji Doktorası Yapmış Olmak.
Saruhanlı MYO     Profesör 1 Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Alanında Almış Olmak.
Soma MYO     Profesör 1 Maden İşletmeleri Dalında Çalışmaları Bulunmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Çocuk Cerrahisi Profesör 1 Total Parenteral Beslenme, Kolestaz Konusunda Çalışmaları Olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Çocuk Cerrahisi Doçent 2 Endoskopik Cerrahi Alanında Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Genel Cerrahi Profesör 1 Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Konusunda Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Genel Cerrahi Profesör 1 Laproskopik Kolorektal Cerrahi Alanında Eğitimli ve Deneyimli olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Göz Hastalıkları Profesör 1 Glokom ve Retina Konusunda Çalışmaları Olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Tüp Bebek Sertifikalı ve Robotik Cerrahi Konusunda Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 İnfertilite Konusunda Deneyimli ve Çalışmaları Olmak
Birimi Bölüm Anabilim Dalı Unvan Der. Açıklama
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Nöroşirurji Profesör 1 BT Eşliğinde Kifoplasti ve Nükleoplasti Konusunda Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Nöroşirurji Doçent 1 Pediatrik Nöroşirürji Alanında Çalışmaları ve Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Artroplasti, Artroskopik Cerrahi Konusunda Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Patoloji Profesör 1 Karaciğer ve Gastrointestinal Sistem Patolojisi Konusunda Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Üroloji Profesör 1 Üroonkoloji ve Sağlıklı Yaşam Kalitesi Konusunda Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Adli Tıp Profesör 1 Adli DNA Analizleri Eğitimi Almış Olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Acilde Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Pediatrik Kardiyolog Olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Pediatrik Nefrolog Olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Dermatoloji Profesör 1 Dermotoskopi Alanında Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Dermatoloji Profesör 1 Psikodermatoloji Alanında Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Dermatoloji Profesör 1 Behçet Hastalığı Konusunda Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Algoloji Uzmanı Olmak ve Nörolojik Rehabilitasyon Konusunda Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp İç Hastalıkları Profesör 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Konusunda Çalışmış Olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp İç Hastalıkları Profesör 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Konusunda Çalışmış Olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp İç Hastalıkları Profesör 1 Alerji-İmmünoloji Konusunda Çalışmış Olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp İç Hastalıkları Profesör 1 Gastroenteroloji Uzmanı Olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Kardiyoloji Doçent 1 Kroner Damar İçi Ultrason Konusunda Çalışmaları Olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Nükleer Tıp Doçent 1  
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Psikiyatri Doçent 2 Dinamik Psikiyatri Alanında Deneyimli, Sosyal Psikiyatri Alanında Çalışmaları Olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Anatomi Doçent 1 Radyolojik Anatomi Konusunda Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Biyokimya Profesör 1 Tıp Fakültesi Mezunu ve Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı Olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Biyokimya Profesör 1 Tıp Fakültesi Mezunu ve Biyokimya Doktoralı Olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Fizyoloji Profesör 1 Dolaşım Sistemi ve Bilgisayar Modelleri Konusunda Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Histoloji-Embriyoloji Profesör 1 IVP ve Kök Hücre Konusunda Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Parazitoloji Profesör 1 Tıp Fakültesi Mezunu ve Tıbbi Parazitoloji Doktorası Olmak
Turgutlu MYO     Doçent 2 Ferromanganez Curuflar Konusunda Çalışmış Olmak.
Uygulamalı Bilimler YO Uluslararası Ticaret   Profesör 1 Yönetim-Organizasyon Alanında Çalışmış Olmak.
Uygulamalı Bilimler YO Uluslararası Ticaret   Doçent 1 Tarım Ekonomisi ve Örgütlenme Konularında Çalışmaları Olmak.
Uygulamalı Bilimler YO Uluslararası Ticaret   Doçent 1 Mali İktisat Konusunda Çalışmaları Olmak.
Uygulamalı Bilimler YO Uluslararası Ticaret   Doçent 1 Uluslararası İktisat Alanında Çalışmaları Olmak
YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
 YUKARI