Bugun...


"eğitim Öğretim Tazminatları"
Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevaplaması isteğiyle, TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdi.

+ -
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Mehmet EKİCİ       
Yozgat Milletvekili
-------------------
Memurların Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme kararnamesindeki eksiklikler nedeniyle Mesleki Teknik Eğitim veren okullar dışında görev yapan Teknik Eğitim Fakültesi mezunları ile Sağlık Meslek Liselerindeki Meslek Dersleri Öğretmenleri ilave eğitim öğretim tazminatından faydalanamamaktadırlar.
 
MEGEP kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim veren okullarda yeni oluşturulan alan/dallardaki derslerin hangi öğretmenlerce okutulacağı ve alanı kaldırılan öğretmenlerinin öğrenimlerine göre hangi alanlara geçebilecekleri Talim ve Terbiye Kurulunun Kararıyla belirlenmiştir. Bu belirlemeye göre; Memurların Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının III sayılı cetvel kısmında yer alan “Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümün de gerekli düzenlemelerin yapılarak yeni oluşturulan alan/dalların eklenmesi gerekmektedir.

Kararnamenin Diğer tazminatlar başlıklı III sayılı cetvelinde şu açıklamaya yer verilmiştir:"II- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre aşağıdaki oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ayrıca ödenir. Branşlarda fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez "

Bu maddeye göre V sayılı cetvelde yer alan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görevli atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmenlerine bu ilave eğitim öğretim tazminatı ödenirken, aynı okul mezunu olup liselere veya ilköğretim okullarına atanan diğer öğretmenlere bu tazminat ödenmemektedir. Bunun sebebi maddenin sadece mesleki ve teknik öğretim okullarını kapsayacak şekilde yazılmış olmasıdır. Oysaki Milli Eğitim Bakanlığının liseler veya ilköğretim okullarında örneğin bilgisayar dersi okutması uygulaması yeni başlamıştır. Daha önce bu uygulama yok idi. Ancak uygulamalar değişmesine rağmen, özlük haklarda buna paralel düzenleme yapılmamıştır. Sanırız bu konudaki en büyük eksiklik ise Maliye Bakanlığının kararnameyi düzenlerken MEB'den yeterli derecede yararlanmamış olmasıdır.

İlave eğitim öğretim tazminatı sadece mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görevli atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmenlerine ödenmektedir. Söz konusu öğretmenlerin ilköğretim veya orta öğretimde görev almaları halinde bu ödenek verilmemektedir.

Sağlık Meslek Dersleri öğretmenlerinin branşı III sayılı cetvelde yer almadığından ilave eğitim-öğretim tazminatından ne kadar faydalanması gerektiği bilinmemekte ve III sayılı cetvelin II. fıkrasında da adı geçen V sayılı cetvelin 54. sırasında yer alan Sağlık Meslek Liselerinde okutulan alan/dalların III sayılı cetvel kısmında yer alan gruplara eklenmediğinden Emsal kadro tespiti de yapılmadığından ilave eğitim ve öğretim tazminatı ödenememektedir.

Burada Milli Eğitim Bakanlığı tereddüde düştüğünden konuyu Maliye Bakanlığına havale etmiş Maliye Bakanlığı’da Emsal kadro tespiti yapmak yerine Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 06/07/2009 tarih ve 8434 sayılı yazılarının 3.sayfasının son paragrafı ile Konuyu Bakanlar Kuruluna havale etmiştir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 06/07/2009 tarih ve 8434 sayılı yazı ile 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli III sayılı Cetvelin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (II) nci sırasında yer almayan branşlar için Bakanlığımızca emsal kadro ve unvan tespiti yoluyla ilave eğitim öğretim tazminatı ödenmesine mevzuat uyarınca imkân bulunmamakla birlikte anılan Karara ekli III sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (II) nci sırasına toplum sağlığı, ana çocuk sağlığı, acil tıp teknisyenliği, tıbbi sekreterlik, radyoloji, anestezi gibi branşların Bakanlar Kurulu kararı ile eklenmesi halinde ilave eğitim öğretim tazminatının ödenmesi mümkün bulunmaktadır demiştir.

Sağlık Meslek Dersleri öğretmenleri ilave eğitim öğretim tazminatından faydalanabilmesi için gerekli tüm şartları taşıyor olmasına rağmen hala bu haktan faydalanamamaktadır.
 
Buna göre;

1- MEGEP kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim veren okullarda yeni oluşturulan alan/dallardaki branşlara göre Memurların Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi güncellenecek midir?

2- Sağlık Meslek Liselerinde okutulan alan/dallardaki branşlara göre Memurların Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi güncellenecek midir?

3-Mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görevli atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmenlerine ilave eğitim öğretim tazminatı ödenirken, aynı okul mezunu olup liselere veya ilköğretim okullarına atanan diğer öğretmenlere bu tazminatın ödenmesi için Memurların Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi güncellenecek midir?

4-Bakanlığınızın bu konuda Maliye Bakanlığı ile koordineli olarak yürüttüğü bir çalışma var mıdır?

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
 YUKARI