MEB’DE ÖDÜL YÖNERGESİ YAYINLANDI
     Yönerge; herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif. Bu buyrukların yazılı olduğu belge, yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen resmi belge’ye ‘’yönerge’’ denir. Tanımından da anlaşılacağı üzere, yönetmeliklerdeki farklı uygulamaların önüne geçmek üzere üst makamlar tarafından uygulamaya dair esasların işleyişi hakkında teferruatlı açıklamalarda bulunmak için alt birimlere gönderilen belgedir. 657 sayılı devlet memurları kanununun 122. Maddesi, başarı belgesi, üstün başarı ve ödül’ den bahsetmektedir.
 MADDE 122
‘’Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.
Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.
Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir’’ şeklinde düzenlenen madde ile ilgili 12 Mart 2013 yılında yönerge yayınlandı. Yönergenin
15. Maddesinde;  ‘’(1) İlçe Değerlendirme Komisyonu, İlçe Millî Eğitim Müdürünün başkanlığında, ilgili şube müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürünün uygun göreceği bir (A) tipi okul müdürü ve diğer eğitim kurumlarından bir müdür ile bir uzman öğretmenden oluşur’’ şeklindeki düzenleme, oldukça dikkat çekicidir. İlçe Milli Eğitim müdürünün uygun göreceği bir (A) tipi okul müdürü demekle,  28.02.2013 tarihinde çıkartılan yönetici atama yönetmeliğinden yönergeyi yayınlayanların haberi yok sanırım. Orada kurum tipleri tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bir diğer önemli konu ise ‘’ İlçe Milli Eğitim Müdürünün uygun göreceği bir(A) tipi okul müdürü yerine ‘’ o ilde üye sayısı en fazla olan sendika temsilcisi’’ veya ‘’okul müdürlerinin kendi aralarından demokratik yollarla seçeceği bir okul müdürü’’; ‘’öğretmenlerin kendi arasından demokratik yollardan seçeceği bir öğretmen’’ ibaresi, ne de güzel yakışırdı cennet ülkemin, demokrat insanına. Ayrımcılık ve gayrımcılıktan uzak, çalışanlara değer verildiğini, sivil toplum örgütlerinin de kıymet verildiği, onlarında görüşlerinin değerli olduğu, dedikoduların ortadan kalktığı bir ibare olmaz mıydı?
 
 Madde 17- (1) İl Değerlendirme Komisyonu, İl Millî Eğitim Müdürünün başkanlığında, ilgili il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, İl Milli Eğitim Müdürünün uygun göreceği bir (A) tipi okul müdürü ve diğer eğitim kurumlarından bir müdür ile bir uzman öğretmenden oluşur.
 
Aynı durum, il değerlendirme komisyonu içinde geçerli.  
 
Özcan BAYSAL


 
 

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
hgcmh fhgf 2 yıl önce

bvkjhfyjflı