Bugun...


Meb'den 'aday Öğretmen' Açıklaması
Dersane veya özel okulda adaylığı kalktıktan sonra kadrolu MEB'de öğretmen olanlar, adaylık eğitimi alır mı? Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 29/03/2011 tarihli, 21480 sayılı ve “Adaylık İşlemleri” konulu yazısı ve GENELGE 2006/56

+ -

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 29/03/2011 tarihli, 21480 sayılı ve “Adaylık İşlemleri” konulu yazıları ile özel Okullarda adaylığı kaldırılanların (özel Dershane ve özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri hariç) adaylık işlemlerinin 2006/56 nolu genelge (altta verilmiştir) çerçevesinde yapılması gerektiğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 29/03/2011 tarihli, 21480 sayılı ve “Adaylık İşlemleri” konulu yazısı:


Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.08.04-2017/ 50183 20/06/2006
Konu : Adaylık Eğitimi

GENELGE 2006/56

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine ilişkin Yönetmelik.
b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık işlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge.
d) T.C. Uyruklu Gerçek Kişiler, özel Hukuk Tüzel Kişiler veya özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilen Tüzel Kişiler Tarafından Yurt Dışında Açılan özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık işlemleri ile Sicil Amirleri Hakkında Yönerge.
e) Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/12/1997 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.03-4/2990-181612 (1997/102) sayılı Genelgesi.
f) Personel Genel Müdürlüğünün 31/03/2003 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.03.25/1060-25580 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, Bakanlığımıza aday olarak atanan memurların adaylık eğitimleri ve işlemleri ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımıza bağlı özel öğretim kurumlarında görevlendirilen personelin adaylık işlemleri ise ilgi (a) Yönetmelik dayanak alınarak hazırlanan ilgi (c) Yönerge hükümleri çerçevesinde, yurt dışında açılan özel öğretim kurumlarında görev yapan personelin adaylık işlemleri ise yine ilgi (a) Yönetmelik dayanak alınarak hazırlanan ve 24/02/1997 gün ve 2472 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren ilgi (d) Yönerge hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 21’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında “Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde, en az dengi resmi öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar, resmi dengi bulunmayan özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde ise, Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanunu dayanak alınarak hazırlanan ilgi (b) Yönetmeliğin Aday öğretmenlerin tayini başlıklı 47’nci maddesinde ise; “… Adaylığı kaldırılan öğretmen, uzman ve usta öğretici asaleten bu göreve tayin edilir. Adaylığı kalkmış olan öğretmen, uzman ve usta öğreticiler resmi ve özel öğretim kurumlarında görev aldıkları takdirde aday muamelesi görmezler. …” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, ilgi (e) Genelgede; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk defa Devlet memurluğu kadrosuna memur adayı olarak atama yapılacağına ilişkin hükmü karşısında, bu Kanun kapsamında sayılmayan bir istihdam şekli içinde personel çalıştıran özel öğretim kurumlarında öğretmenlik mesleği açısından adaylığı kaldırılmış da olsa bunların, Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atanmaları ilk defa Devlet memurluğuna atanıyor olmaları nedeniyle “aday” olarak yapılacağı ve tâbi tutulacakları adaylık eğitimlerinde başarılı olmaları kaydıyla göreve başladıkları tarih itibariyle en erken bir yılın bitiminde adaylıklarının kaldırılacağı, bunlardan özel okul öğretmenliğinde adaylığı kalkmış olanların adaylık eğitimlerinin temel ve hazırlayıcı eğitim; kurs ve dershanelerde çalışmış olanların adaylık eğitimleri ise temel, hazırlayıcı, ve uygulamalı eğitim programlarına alınarak tamamlanacağı hususlarına yer verilmiştir.

Öte yandan, ilgi (f) yazıda ise “özel öğretim okulu öğretmeni iken Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin Yönetmelik kapsamında emsali resmi okul öğretmenleri ile birlikte alındıkları temel ve hazırlayıcı eğitime bağlı olarak adaylıkları kaldırılmış olanların Bakanlığımız öğretmen kadrosuna atanmaları hâlinde tekrar adaylık eğitimine tabi tutulmamaları ancak, ilk defa Devlet memurluğuna atanmış olmaları nedeniyle göreve başladıkları bir yılın bitiminde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 58’inci maddesi de dikkate alınarak asıl memurluğa atamalarının yapılması.” gerektiği yönünde açıklamada bulunulmuştur.

Bilindiği gibi, Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine ilişkin ilgi (a) Yönetmelik ve bu Yönetmelik paralelinde düzenlenen ilgi (c) ve ilgi (d) Yönergeler uyarınca; gerek resmî, gerekse özel okullarda görev yapan öğretmenler, aynı adaylık programlarına tâbi tutulmakta, başka bir anlatımla, adaylık eğitim devreleri olan temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim programlarında aynı konular işlenmekte, aynı şekilde sınav yapılmakta ve adaylıklarının kaldırılmasında benzer yöntemler uygulanmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı olduğu gibi, tümüyle de Bakanlığımız denetiminde olan özel okullarda yürüttükleri görevlerine bağlı olarak öğretmenlik mesleğinde adaylıkları kaldırılanlardan resmî öğretim kurumlarına atananların, atandıkları kurumlarda yeniden aynı konuları içeren adaylık eğitimine alınmaları kaynakların verimli kullanımı gereği ile çeliştiğinden, konu yeniden değerlendirilmiş ve bu yönde oluşan tereddütlerin giderilerek uygulamada birliğin sağlanması açısından aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Buna göre, Talim ve Terbiye Kurulu Kararları ile belirlenen Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlara atanacak öğretmenlerin menşeleri kapsamında olup, daha önce yurt içi veya yurt dışı özel öğretim okullarında görev yapanlardan Bakanlığımız kadrolarına atananlar hakkında;

1- Öğretmenlikte adaylıkları kaldırılanlardan daha sonra resmî öğretim kurumlarına öğretmen olarak atananların, adaylık eğitiminin tüm devrelerinden (temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim) muaf tutulmaları, Devlet memurluğu açısından ise en az bir yıl süreyle aday Devlet memuru konumunda değerlendirilerek, yasal adaylık süresinin sonunda olumlu sicil almaları hâlinde Devlet memurluğu açısından da adaylıklarının kaldırılması,

2- özel okullarda öğretmen olarak görev yapmakta iken gördükleri temel ve/veya hazırlayıcı eğitim  programları sonunda alındıkları sınavlarda başarılı olup, daha sonra özel okullarda adaylığı kalkmadan resmî öğretim kurumlarına aday öğretmen olarak atananlardan, özel okullarda iken görmüş oldukları temel ve/veya hazırlayıcı eğitim programları sonunda yapılan sınavlarda başarılı olduklarını belgelendirenlerin, başarılı oldukları adaylık eğitimi programlarından muaf tutulmaları gerekmektedir.

Bu itibarla, daha önce çıkarılan genelge ve/veya yazılarda yukarıda yapılan açıklamalara aykırı hususlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel okullarda görev yapan aday öğretmenlere yönelik olarak düzenlenen, adaylık eğitim programlarının ilgili mevzuatı doğrultusunda yürütülmesinde azami titizliğin gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hüseyin ÇELİK
Milli Eğitim Bakanı


YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
 YUKARI