13 Şaşırtıcı Örnekle Sümer Mitolojisinin Günümüze Etkisi

"Nevruz kimin bayramı?" "Yere düşen ekmeği niye öperiz?" "Mezarlıklarda niye selvi ağacı var?" "Domuz niye haram?" vb. sorulara bu içerikte cevap bulabileceksiniz.

Sümer'den insanlığa kalan pek çok miras var ve bu sadece mitolojiyle de sınırlı değil. Ancak bu içerikte Sümer mitolojisinden sadece sayılı örnek ele alınmıştır. Örnekler, her türlü din ve inanca saygı gözetilerek ele alınmıştır. 

Bu sebeple, Sümer'den miras kalan özellikle Al-lat, Huruful Mukatta, Kabe, Hacerül Esved, Şeytan Taşlama gibi örnekler içeriğe eklenmemiştir. Bu ağır, ciddi ve kapsamlı konular bir başka içeriğe saklanmaktadır.
Neden Sümer?
Sümer dini, önceleri tanrısız bir dindi. İnsanlar öncelikle büyük tabiat güçlerine taparlardı. Büyük tabiat güçleri pasifti, yaratıcı güçten yoksundu. Bu tabiat güçlerine sonradan Tanrısallık biçilmiştir. İnsan aklı soyuttan somuta doğru gelişmiştir ve soyut şeyleri antik çağların insanları somutlaştırmak istemiştir.

Bu somutlaştırmadan evvel, Tanrı kavramı yaratıcı olmaktan ziyade soyut olarak 'enerjiyle' ifade ediliyordu. Örneğin Tammuz, bereket tanrısı olmadan önce ağacın ve bitkinin içindeki enerjiydi.

Bu somutlaştırma sürecinde Sümerler, o dönem en ileri oldukları astronomiden yararlanmıştır. İnşa ettikleri devasa Zigguratlar ile gökyüzünü gözlemektelerdi. Soyut ilahlarını, gökyüzünde keşfetmeye başladıkları cisimlerle özdeşleştirerek somutlaştırdılar. Ay Tanrısı, Güneş Tanrısı, Rüzgar Tanrısı vs.


ÖĞRETMENLER SORUYOR 
SORU CEVAP İÇİN TIKLAYINIZ

"Nevruz kimin bayramı?" "Yere düşen ekmeği niye öperiz?" "Mezarlıklarda niye selvi ağacı var?" "Domuz niye haram?" vb. sorulara bu içerikte cevap bulabileceksiniz.

Sümer'den insanlığa kalan pek çok miras var ve bu sadece mitolojiyle de sınırlı değil. Ancak bu içerikte Sümer mitolojisinden sadece sayılı örnek ele alınmıştır. Örnekler, her türlü din ve inanca saygı gözetilerek ele alınmıştır.

Bu sebeple, Sümer'den miras kalan özellikle Al-lat, Huruful Mukatta, Kabe, Hacerül Esved, Şeytan Taşlama gibi örnekler içeriğe eklenmemiştir. Bu ağır, ciddi ve kapsamlı konular bir başka içeriğe saklanmaktadır.
Neden Sümer?
Sümer dini, önceleri tanrısız bir dindi. İnsanlar öncelikle büyük tabiat güçlerine taparlardı. Büyük tabiat güçleri pasifti, yaratıcı güçten yoksundu. Bu tabiat güçlerine sonradan Tanrısallık biçilmiştir. İnsan aklı soyuttan somuta doğru gelişmiştir ve soyut şeyleri antik çağların insanları somutlaştırmak istemiştir.

Bu somutlaştırmadan evvel, Tanrı kavramı yaratıcı olmaktan ziyade soyut olarak 'enerjiyle' ifade ediliyordu. Örneğin Tammuz, bereket tanrısı olmadan önce ağacın ve bitkinin içindeki enerjiydi.

Bu somutlaştırma sürecinde Sümerler, o dönem en ileri oldukları astronomiden yararlanmıştır. İnşa ettikleri devasa Zigguratlar ile gökyüzünü gözlemektelerdi. Soyut ilahlarını, gökyüzünde keşfetmeye başladıkları cisimlerle özdeşleştirerek somutlaştırdılar. Ay Tanrısı, Güneş Tanrısı, Rüzgar Tanrısı vs.


izmit escort

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması