MEB ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI VE ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLIYOR

MEB ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI VE ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Öğretmen Mazaret durumu nakil işlem takvimi meb tarafından kısa bir süre önce açıklandı.

Buna göre Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan yer il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları Milli Eğitim Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, MEB'e bağlı kurumlarda görevli öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacak. Öğretmenlerin aile birliği, sağlık ve can güvenliği gibi mazeretlerinden dolayı yer değiştirmeleri için birinci aşama başvuruları 20- 26 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 2016 yılı il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri aşağıda yer alan takvime göre yapılacak.

MEBBİS İL İÇİ ATAMA BAŞVURU EKRANI

Mebbis il içi Yer Değiştirme MEBBİS Başvuru Ekrаnı ile istеğе bağlı olarak yer değiştirme başvuru işlemleri MEBBİS üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca il içi yer değiştirme başvuru işleminden sonra öğretmenlerimiz, MEBBİS sistemini kullanarak il dışı atama başvurularını da yapabileceklerdir.  MEBBİS personel atama işlemleri bölümünden T.C kimlik no vе mebbis şifresi ile giriş yapılarak yıl içerisinde il içi yer dеğiştirmе başvuru ekranına ulaşılabiliсektir.

İL İÇİ VE İL DIŞI YER DEĞİŞTİME BAŞVURULARI MEBBİS ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞECEK

Öğretmenlerin mazeretlerinden dolayı nakil başvurularında, Norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı, bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvuruların son günü, hizmet süresinin hesabında ise 28 Şubat 2016 tarihi esas alınacak.

Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde, eşleri de yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.

Yer değişikliği yapılanlardan, en geç 29 Şubat 2016 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden ayrıca duyurulacak.

MEB ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI VE ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

MEB, Mili Eğitim Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 2016 yılı il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri aşağıdaki belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

a) İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler;

Başvuruların alınması: 20-26 Mayıs 2016

Atamaların yapılması: 06 Haziran 2016

İlişik kesme işlemleri: 17 Haziran 2016

b) İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler;

Başvuruların alınması: 16-22 Haziran 2016

Atamaların yapılması: 27 Haziran 2016

İlişik kesme işlemleri: 28 Haziran 2016

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

MEBBİS SINAV GÖREVLENDİRME MODÜLÜ

MEBBİS'in sınav görev modülü, MEB, sınav görevlendirmelerinde merkezi sisteme geçti.Sınav gözetmenleri puana göre görev yapacak. Sınavlarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlığın MEBBİS sistemi üzerinden başvuruda bulunacak. Öğretmenlerin maaşlarının yanı sıra ek gelir imkanı bulduğu sınav gözetmenliği görevlendirmeleri sil baştan değişiyor. Bugüne kadar merkezi sınavlar için ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan görevlendirmeleri artık MEB'in oluşturduğu sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Yeni sistem şöyle olacak;

Sınavlarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlığın MEBBİS sistemi üzerinden başvuru yapacaklar. Daha sonra en düşük sınav görev puanından yüksek olana doğru görevlendirme yapılacak. Modül üzerinden yerleştirmesi yapılan öğretmenlere bilgilendirme mesajı gidecek ve iki gün içinde görevinin onaylanması istenecek. Sınav görev puanı ise maksimum sınav süresi ve alınan ücretlerle belirlenecek. Örneğin ehliyet sınavını maksimum süresi 60 dakika ve yaklaşık sınav ücreti 110 lira. Bu sınavda görev alan bir öğretmen 110/100x100=183 puan alacak.

MEBBİS İKS: 2016 VELİ VE ÖĞRENCİ ANKET GİRİŞ EKRANI HİZMETE GİRDİ!

MEBBİS İKS, 2016 Veli ve öğrenci anket girişi ekranı, okullara uygulanan 'İlköğretim Kurumları Standardı' (İKS) anketlerine katılım sağlamak amacıyla hazırlanmış bir giriş sayfası olarka tasarlanmıştır. Milyonlarca öğrenci ve velinin, MEBBİS İKS: 2016 Veli ve öğrenci anket girişi ile kurumların standartları hakkında görüşlerini ve şikayetlerini MEBBİS üzerinden iletebilmelerine olacak sağlayacak olana uygulama ilgi görmeye başladı. 

İKS NEDİR?

İKS, Resmi okul öncesi eğitim kurumlarıyla talebelere yönelik olarak sunulan bütün eğitim hizmetlerine ait verilerin toplanıp analiz edilmesi ve ardından çıkan sonuçların değerlendirilmesi için geliştirilmiş sistemdir. Sistem bütün okulların kullanmış olduğu MEBBİS üzerinde e- okul destekli olarak geliştirilen bütün eğitim basamaklarında yer alan kişileri kapsayan ve her sene veri girişi yapabilecekleri bir sistem olarak kurgulanmıştır.

MEBBİS E SINAV MODÜLÜ

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından üzerinde çalışmalar sürdürülen ve son hali verilen MEBBİS e sınav modülü sayesinde sınavların online olarak yapılabilmesi amaçlanırken, online olarak yapılan sınavlar ile birlikte hem sınav maliyetleri düşerken güvenlik de sağlanmış oluyor. MEB e sınav modülü ile birlikte kullanıcıların sınavlara dair pek çok konuda bilgi alması mümkün olurken sınavlara itiraz etme noktasında da kişilere seçenek sunulmuştur.

ÖSYM SINAV GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ ANİMASYON

MEBBİS HİZMETLERİ

Devlet Kurumları Modülü:

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kurumların açma, kapama, dönüştürme ve kurumlara ait tüm bilgi düzeltme, kuruma alttür ekleme işlemleri yapılmaktadır. Kurumların hareketlerini izlemek bu modül tarafından yapılmaktadır. Yani bir kurum açıldıktan sonra o kurumun hangi işlemlerden geçtiği ne zaman eğitime ara verildiği, ne zaman kapandığı, ne zaman adının, türünün, bağlı olduğu genel müdürlüğünün, yerleşim yerinin değiştiği gibi bilgilere bu modül tarafından kolaylıkla erişilebilmektedir. 

Hukuk Takip Sistemi Modülü:

MEBBİS modülü altında bakanlığımıza açılmış hukuki davaların önemli bilgilerinin kaydedildiği ve takibinin yapıldığı program. Hukuksal olarak belirtilen kriterlerde istatistiksel bilgi ve rapor almayı sağlayan DYS senkronizasyonu olan bir programdır.

Denetim Planlama Modülü:

İl Maarif Müfettişleri Başkanlıklarınca yürütülecek olan denetleme sürecine ait planlama, süreç, raporlama ve istatistik aşamalarının gerek il gerekse Bakanlığımız Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca sürdürülebildiği, anlık olarak izlenebildiği bir modüldür. 

Kitap Seçim Modülü:

Ücretsiz ders kitaplarının kurumlar tarafında seçilmesi, il ve ilce tarafından kontrol edilip bakanlık tarafında ihalesı yapıldıktan sonra yayınevi ve yüklenici işlemleri ile dağıtım noktalarına gönderilmesi ve elektronik muayene kabullerinin sistem tarafından yapılması işlemlerini içeren modüldür. 

Sosyal Tesisler Modülü:

MEB bünyesindeki sosyal tesislerin (eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, spor tesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisler) mizan bilgilerinin aylık takibini sağlayarak KBS sistemine aktarılmasına yardımcı olmaktadır. 

İlköğretim Kurum Standartları Modülü:

Temel Eğitim Kurumlarının Standartlarının tespit edilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılan modüldür.

MEİS Modülü: Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın her yıl illerden istediği istatistikî bilgilerin internet üzerinden elde edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Öğretmenevleri Faaliyet Modülü;

Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ile Sosyal Tesislerin gelir-gider tablosu veri girişi, kurum istatistik ve istatistik onay işlemlerinin yapıldığı sistemdir.

MEBBİS ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?

MEBBİS şifresini unutan kkullanıcıların ‘https://mebbis.meb.gov.tr/sifrehatirlat.aspx’ web sitesine giderek istenen bilgileri girmesi gerekmektedir. MEBBİS şifre sıfırlama için istenen bilgiler ise şunlardır; Güvenlik Kodu, Kullanıcı Adı, Cep Telefonu, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cilt No, Anne Kızlık Soyadı, Yakın T.C. No.İstenen bilgilerin girilmesinin ardından kullanıcılar yeni bir şifre belirleyebilir ve sisteme giriş yapabilirler.

MEBBİS SİSTEMİ MODÜLLERİ

MEBBİS sistemi içinde bulunan ve öğrenci ve öğretmenlere hizmet veren modüller aşağıdaki gibidir;

-Devlet Kurumları Modülü

-e-Yatırım İşlemleri

-Meis Modülü

-Meis Sorgu Modülü

-e-Alacak Modülü

-e-Burs Modülü

-Evrak Modülü

-Tefbis

-Kitap Seçim Modülü

-Döner Sermaye Modülü

-EgiTek Sınav Modülü

-Sosyal Tesis Modülü

-e-Mezun

-İlköğretim Kurum Standartları Modülü

-Özel MTSK Modülü

-Özel Öğretim Kurumları Modülü

-Özürlü Birey Modülü

-RAM Modulu

-TKB Modülü

-Performans Yönetim Sistemi

-MEB İnternete Erişim Modülü

-Öğretmen Evi Faaliyet Modülü

-Faaliyet Modülü

-Yönetici Modülü

-Okul Gelişim Programı Modülü

-Mal,Hizmet ve Yapım Harcamaları

-e-Okul

-e-Akademi

-Halk Eğitim

-Açık Öğretim Kurumları

-e-Yurt

-e-Taşınır

MEBBİS E-OKUL MODÜLÜNE GİRİŞ

MEBBİS sistemi üzerinden öğrenci ve veliler e-Okul modülüne giriş yapabilirler. e-Okul modülü girişi için ‘https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx’ web sitesine gidilmesi ve ‘Öğrenci T.C. Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ile ‘Güvenlik Rakamları’nın girilmesi gerekmektedir.

e-Okul modülü sayesinden veliler ve öğrenciler bir çok bilgiye anında erişebilirler. e-Okul modülü ile sunulan hizmetlerden bazıları ise şu şekildedir;

-Devamsızlık durumları

-Yazılı notları

-Karne notları

-Sınav tarihleri

-Aldığı belgeler

-Yıl sonu notları

-Haftalık ders programı

-Nakil durumu 

-Sınıf bilgileri

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2018, 17:17


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması