13 Haziran 2014 Tarihli Ve 29029 Sayılı Resmî Gazete

13 Haziran 2014 Tarihli ve 29029 Sayılı Resmî Gazete

13 Haziran 2014 Tarihli Ve 29029 Sayılı Resmî Gazete
 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Garanti Belgesi Yönetmeliği

—  Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

—  Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği

—  6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 365)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 Tarihli ve 2913 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 11/6/2014 Tarihli ve 2952 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması