2014 İl Dışı Atamaları - Soru Ve Cevaplarla -

2014 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme başvuruları ile ilgili merak edilenleri siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.

2014 İl Dışı Atamaları - Soru Ve Cevaplarla -
08 Haziran 2016 Çarşamba 03:09

 Her atama döneminde olduğu gibi 2014 yılının iller arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme başvurularında da sizinle beraber olacağız ve atama ile ilgili soruları cevaplamaya çalışacağız.

Soru 1) 2014 İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme başvuruları;

a)Hangi tarihler arasında alınacak,

 b)Sonuçlar ne zaman açıklanacak,

c) Görev yerlerinden İlişiklerini ne zaman kesilebilecek?

 

                 ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA İŞLEMLERİ

 

 

 

İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler

 

Başvuruların Alınması 16-20 Haziran  2014

 

Atamaların Sonuçlandırılması 26 Haziran  2014

 

Ataması yapılanların ilişikleri 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren yapılacak ve görevlerine başlayabilecekler)

 

SORU 2) İller arası yer değiştirmeye başvurabilmek için aranan 3 yıllık hizmet süresi aynı okul için mi yoksa il içindeki toplam süre için mi geçerlidir?

 İller arası yer değiştirmelere başvurma hakkına sahip olabilmek için il içi yer değiştirme başvurularında aranan “aynı okulda görev yapma” esasının aksine “aynı ilde görev yapma” esasına dayanmaktadır. Yani 3 yıl sürenin hesabında aynı ilde yapılan göreve bakılmaktadır.

SORU 3) Hizmet Puanlarında hangi tarih baz alınıyor?

  Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü yani  20/06/2014 tarihi dikkate alınıyor.

SORU 4) il Dışı Yer değiştirme tayinlerinde 3 yıllık hizmet süresinde hangi hallerde 30 Eylül Hangi hallerde ise 15 eylül tarihi  baz alınacak?

  a)  Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayanlar :

        * Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar,

        * Zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayanlar,

         * Zorunlu çalışma yükümlülüklerinden muaf olanlar için 30 Eylül 2014

 b) Zorunlu çalışma Yükümlüsü Öğretmenler:

* Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen okullarda görev yapan(4-5-6.Hizmet alanı) ve tekrar zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirebileceği okula(4-5-6. Hizmet alanı okullara) tercih yapacaklar için 15 Eylül 2014,

*  Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen okula tercihte bulunacakların 3 yıllık süre ise 15 Eylül 2014 tarihi baz alınıyor.

 

SORU 5) İller arasına başvurmak için illa 3 yıl çalışmak mı gerekiyor, kimler 3 yıl çalışmasa da il dışı atamalarına başvurabilir?

 2014 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurunun 1(b) hükmünde “Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar ile başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilir. Bu kapsamdaki öğretmenlerde bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresi aranmaz; bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar bulundukları yerde görevlerine devam edeceklerdir.” Denilerek ;

·         Zorunlu çalışma yükümlüsü olan ve 20 haziran 2014 itibari ile adaylığı kalkmış olanların,

·         Sağlık ve eş özründen dolayı zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenen  ve şu an zorunlu hizmet sayılmayan (1-2-3. Hizmet alanlar) okulda görevli öğretmenler,

İller arası yer değiştirmelere başvurmada 3 yıl çalışma süresi aranmıyor.

SORU 6) 3 Yıllık süre hesabında hangi durum da  başka İllerde görev yapılan sürelerin toplam süresi hesaba alınmaktadır?

  2014 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme kılavuzunun 1(ç) hükmünde yazılı bulunan “ 2012, 2013 ve 2014 yıllarında iller arasında yer değişikliği yapıldıktan sonra çeşitli sebeplerle eski görev yerlerine iade edilenlerin, eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri 3 yılın hesabında birlikte değerlendirilecektir” denilmiştir. Yani 3 yıl içinde il dışına atanıp görevine başlayan ama atamasının gerek yanlış olmasından kaynaklı gerekse idarenin hatasından dolayı yanlış atamanın tespit edilmesi gibi bazı durumlardan ötürü eski iline geri dönen öğretmenlerin 3 yıllık süre hesabında geri döndürtüldüğü ilde geçen ve şimdiki ildeki toplam süre birlikte hesaplanıyor.

SORU 7)  Ücretsiz izinde bulunanlar da iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler mi bulunabiliyorsa da şartları nelerdir?

 

*Aylıksız izinli öğretmenlerden

 

 *Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici

olarak görevlendirilen öğretmenler,

 

 *Yurt dışında görevlendirilenler,

 

 15 Eylül 2014 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunadöneceklerini beyan edenler ile yurt dışı görev süresinin veya aylıksız izinlerinin sona ereceğini belgelendirenler diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabiliyorlar.

 

 

Not: Bu kapsamda yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 15 Eylül 2014 tarihine kadar atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

 

SORU 8)  Zorunlu çalışma süresi sayılan okulda iken zorunlu çalışma süresinden sayılmayan okula geçen öğretmen 3 yıllık çalışma süresinin dolması hangi şartlara göre değerlendiriliyor?

 

 

2014 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme kılavuzunun 5(a) hükmünde “06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan veya 15 Eylül 2014 tarihi itibarıyla tamamlayacak olanlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanır. Tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanır. Bunlardan başvuruda bulunmayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılacaktır.” Denilmiştir. Buradan yola çıkarak zorunlu çalışma süresiniyerine getirirken zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen okulda görevli öğretmenlerin 15 eylül itibarı ile bulunduğu ilde 3 yılını doldurmuş olması gerekir. Eğer bir yere atanmaz ise bakanlık resen atayacağını söylemiş fakat iller arası atama ile beraber kura yöntemi ile bir atamaya gideceğini hüküm altına almadığı için il dışı atamalarda rastgele bu öğretmenler atanacak denemez.

 

SORU 9) Çalıştığı okul, Zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılmaz(1-2-3hizmet alanı)iken zorunlu çalışma yükümlülüğüne alınmış okula(4-5-6hizmet alanı) dönüştürülen öğretmenler iller arası atamaya başvurabilecek mi?

 

Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında iken Mayıs 2014 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde de bulunabileceklerdir.

 

SORU 10)  Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı rotasyona uğrayacaklara haber verilmez ve öğretmende bundan dolayı il dışı atamasına başvurmaz ise ne olur?

 

Kılavuzun 5(c) hükmünde “Eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen 3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu öğretmenlerimizin yer değiştirme başvuru formu doldurmasını sağlayacaktır. Başvuru formu doldurmayanların formları eğitim kurumu müdürlüklerince doldurularak onaylanacaktır. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.” denilmesinden de anlaşılacağı üzere rotasyona uğrayacakların tespiti ve başvurmalarını sağlamak il ve ilçe MEM’lerin sorumluluğunda, eğer öğretmenlere haber vermez ve başvurmalarını sağlamaz ise bu idareciler hakkında soruşturma açılacak ve ceza alacaklardır. Her şeye rağmen idareciler sizlere haber vermemesi idarecilerin ceza almasına sebebiyet verirken öğretmenler yine de il dışı atamalarda zorunlu çalışma yükümlülüğüne gitmedikleri için bakanlıkça resen atamaya tabi tutulacaklardır.

 

SORU 11) Özür durumu biten veya belgeleyemeyenler  il dışına başvurmak zorunda mı?

 

  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme  Yönetmeliğinin 33 maddesi 2. Fıkrasında “her yıl yer değiştirme döneminde özür durumlarının devam ettiğini belgelendiremedikleri takdirde, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik olan sürelerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.” Denilmiştir. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden  eş ve sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri, talepleri halinde ertelenecektir fakat Mazeretlerini belgelendiremeyenler ise zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmak üzere başvuruda bulunması gerekiyor.

 

SORU 12)  Eş özrü bulunan ve zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmen il dışına başvurmak zorunda mı?

 

Eş özrü bulunan öğretmenler il dışına başvurmayıp 2014 özür durumundan yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler fakat  özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunmayanlar, Bakanlıkça zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanacaklar.

 

SORU 13) Askeri öğretmenlikte geçen süreler 3 yıllık süre olarak hesaplanabilir mi?

 

Üç yıllık sürenin hesabında, asker öğretmenlik öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde fiilen öğretmen olarak görev yaptıkları süreler dikkate alınır. Yani askeri öğretmenliği eğer yine aynı ilde yaptıysanız 3 yıllık süreden hesaplanır fakat acemi birliğinde geçen süre bu hesaba katılmaz. o yüzden askeri öğretmen süresi 1 yıldan daha az hesaplanmaktadır.

 

SORU 14) Hangi haller 3 yıllık sürenin hesabından sayılmaz?

 

·         Aylıksız izinli geçen süre (kısa dönem askerlik, ücretsiz doğum izni …vb)

Bakanlık

·         Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler 3 yıllık hizmet sürelerinden sayılmaz

 

SORU 15)  Soruşturma sonucu başka ile sürgün giden öğretmenler eski görev yeri olan ile tercih yapabilir mi?

 

  Soruşturma sonucu başka İl’e atanan öğretmenler, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları il’e yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

 

SORU 16)  İkisi de öğretmen olan eşler il dışı atamalardan sonra özür durumuna başvurabilir mi şartları nelerdir?

 

İkisi de öğretmen olan öğretmenler eğer ;

 

Farklı illere atanandıysa Öğretmen eşlerden biri  görev yerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirip  eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme döneminde eşinin bulunduğu İl’e eş özründen tayin isteyebilir

 

*Aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

 SORU 17)  İl içinde atanıp yer değiştiren öğretmen il dışı atamalarına başvurabilecek  mi?

2014 yılı il içi yer değişikliği döneminde ataması yapılan öğretmenler, bir geçmeden yer değiştirme isteğinde bulunamaz ve  iller arası yer değiştirme başvurusunda da bulunamayacaktır. Sadece il içi atama sonrası oluşan özür durumuna başvurabilir.

SORU 18) Şartları uymasa da il dışına başvuran ve ataması yapılan öğretmene bir şey olur mu?

Kılavuzun 14. Maddesinde bakanlık ” Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır” diyerek hem öğretmenleri hem de yetkilileri dikkatli olmaya davet ediyor hatta sonucunda ceza veririm diyor.

SORU 19) İl dışı atama tercihini onaylatan fakat sonra hata yaptığını fark eden öğretmen işlemini düzeltebilir mi ve ne zamana kadar bu işlemi yapabilir?

Başvuru Formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleritamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerinden(okuldan) belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilir ve bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilirler. Ancak başvurunun il milli eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılamaz. Yani okulca bilgileri düzeltilebilir fakat bu süre 16-20 Haziran içinde olabilir ayrıca başvuru il MEM’ce onaylanmış ise hiçbir şekilde düzeltme işlemi yapılamaz.

SORU 20) İl dışı atamaya başvuran ve sonra vazgeçen öğretmen başvuruyu iptal ettirebilir mi ve hangi süre içinde yapması gerekir?

Öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumu ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine dilekçe vermek suretiyle başvuru süresi içinde yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilirler. Bu başvurular elektronik ortamda ilgililerce iptal edilecektir. Bu iptal etme hakkı ise yine 16-20 Haziran tarihleri arasında bulunabilir(eş özrü veya sağlık özrü oluşanlar atandıktan sonra göreve başlamadıysa iptal ettirebilir)

  Sedat DEGER/Eğitimci Yazar

https://twitter.com/sedatdeger09

 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.