2014 İl İçi Atamalar (tüm Soru Ve Cevaplar Burada!)

2014 İl İçi Atamalar (tüm soru ve cevaplar burada!)

2014 İl İçi Atamalar (tüm Soru Ve Cevaplar Burada!)
25 Mart 2016 Cuma 13:15

 *Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmen il içi yer değiştirmelerine başvurabilir mi şartları nelerdir? 

Evet başvurabilir fakat tercih ettiği kurumlar(okullar)yine zorunlu hizmet alanına tabi olması gerekir. 

*Peki Zorunlu çalışma yükümlülüğü devam eden öğretmen il içi yer değiştirme başvurularında şu anda bulunduğu hizmet alanı ile aynı hizmet alanı olan okula mı tayin istemek zorunda? 

Ayrıca illa ki aynı hizmet alanı olan okula tercih etmek zorunda değil.Böyle bir husus söz konusu değil.Yönetmelikte “…Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda ya da ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarında toplam 3 yıl süreyle görev yapmaları kaydıyla il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler...” maddesinde aynı hizmet alanına tayin isteme ile ilgili her hangi bir engelleyici bir hüküm bulunmadığı için zorunlu hizmet olan herhangi bir okula tayin istenebilir. 

Örneğin Muğla Milas'ın 5. Hizmet alanı olan Sakarkaya ortaokulunda görev yapan bir fen ve teknoloji öğretmeni Muğla'nın tüm ilçelerinden 4.-5.6. hizmet alanı olan her hangi bir okulu tercih edebilir. 

*İl içi yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında hangi tarih hesaplanır? 

Yönetmeliğin madde 25 (4) Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Denildiği için il içi yer değiştirme başvurularının son günü olan 16 mayıs 2014 tarihi hizmet puanlarının hesaplanmasında esas alınacak. 

*İl İçi Atamalarda kaç tercih hakkı var ve kimlerin önceliği bulunuyor? 

Tercihlerde 25 okul seçilebilecek ve hizmet puanı yüksek olana göre atamalar olacak.Hizmet puanı da eşitse işte ozaman hizmet süresi fazla olan atanacaktır. 

*İl İçi atamalarda diğer atamalarda olduğu gibi 26. Tercih yani il içindeki herhangi bir okula atanmak istiyorum şıkkı olacak mı? 

Hayır, duyuruda Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih edebilir denilerek 26. Şıkkın olmayacağı görülmektedir zaten tercih dışı bir yere atanmak (atamadan sonra atamaların iptal edilmeyeceği de göz önünde bulundurulursa)intihar gibi bir şey olur. 

*İl içi ile atanan öğretmen ne zaman göreve başlayacak ve yasal hakkı kaç gün ? 

20-21 Mayıs arasında yapılacak olan atamalar ile beraber ataması yapılanların ilişik kesme ve göreve başlama işlemleri 16 Haziran 2014 tarihinden itibaren başlayabilecekler ve 657 sayılı kanunun 62.maddeye göre a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.(Yani tebliğ edilen ertesi iş günü) 

*Kısa Dönem Askerlik 3 yıllık çalışma süresinin hesabında sayılıyor mu ? 

Kısa dönem askerlik için ücretsiz izin alınarak fiili olarak öğretmenlik yapılmadığı için öğretmenlerin çalışma süresinden sayılmamaktadır,bu yüzden kısa dönem askerlik olan 6 ay,3 yıllık çalışma süresinin içinde değildir. 

Örneğin: 2011 yılında 2 yıllık hizmet süreniz ile il içi yer değiştirme sonuçları ile il içinde herhangi bir okula atanmıştınız ve göreve de 27 haziran 2011 gibi başladınız.Daha sonra ise kısa dönem askerliğinizi yerine getirmek üzere ücretsiz izin aldınız.Normalde 30 eylül 2014 itibarı ile aslında 3 sene 3 ay 3 gün olacak iken askerlik süresinin çıkması ile 2 sene 9 ay 3 gün çalışma süresinden dolayı il içi atamalarına başvuramyacaksınız.31 aralık tarihi baz alınmış olsaydı bu sorun olma idi. 

*Askeri Öğretmenlik Hizmeti 3 Yıllık Çalışma süresinden sayılır mı ? 

Askeri öğretmenlikte il içi atamalara başvurularda çalışma sürelerinden sayılmaktadır,yalnız burada önemli bir kısas var ki o da acemi olarak geçirilen süre(18 gün) çalışma süresinden sayılmaz yani askeri öğretmenlikte geçen hizmet süresinden 11 ay 12 günlük süre çalışma süresinden sayılmaktadır. 

*Norma fazlası olarak önceden yer değiştirmiş kişilerde 3 yıl şartı aranır mı? 

Hem öğretmen atama ve yer değiştirme Yönetmeliğin 26. Maddesi 5. Fıkrasında” Zorunlu çalışma yükümlülükleri bulunmamak kaydıyla norm kadro uygulamaları sonucunda eğitim kurumlarında norm kadro fazlası konumuna alınan öğretmenler…. il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde, bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaz. Denildiği için ve 2014 il içi yer değiştirme başvuru klavuzunun 4. Hususunda” Norm kadro fazlası öğretmenler ile 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim ve öğretim yılından itibaren görevli olduğu okulun dönüştürülmesi, kapatılması ya da norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri istekleri dışında değiştirilen öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma şartı aranmaz. Denildiği için norm kadro fazlası olarak daha önce yer değiştirenlerde 3 yıl şartı aranmaz. 

*Norm Fazlası olup daha önce başka okula atanan öğretmenler'in 3 yıl değiştirme süre şartı için önceki görevleri de sayılır mı? 

Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler başlığı olan 26. Madde 15. Fıkrasında bunun cevabı verilmiştir: Görevli oldukları eğitim kurumu kapatılan, norm kadro uygulaması nedeniyle görevli oldukları eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları ya da haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir. Denilerek norm fazlası olan veya soruşturma ile başka okula gecenlerin süre hesabında önceki ve şimdiki okulunun sürelerinin toplamı esastır ve birlikte değerlendirilir. 

*Norma fazlası olan ve zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler için 3 yıl şartı aranır mı ve zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen kurumu mu tercih etmek zorunda? 

Yine Atama ve yer değiştirme Yönetmeliğin 26. Maddesi 5. Fıkrasında” Zorunlu çalışma yükümlülükleri bulunmamak kaydıyla norm kadro uygulamaları sonucunda eğitim kurumlarında norm kadro fazlası konumuna alınan öğretmenler…. il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde, bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaz. Bunlardan norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.Görüleceği gibi zorunlu hzimetiniz devam ediyorsa seçeceğiniz okul zorunlu çalışma yükümülülüğü olan okul olmalı(4.-5.6. hizmet okullar) 

*Şu anda yönetici konumunda olanlar da il içi atamalarına başvurabilir mi? 

Evet başvurabilir klavuzun 5(a) bölümünde yöneticilik sürenin hesaplanacığı da belirtilmiştir(yasal hak)fakat gideceği yerde öğretmen olarak atanabileceği unutulmamalıdır. 

*İl dışı, il içi gibi atamalar ile yer değiştirdikten sonra eski görev yerlerine dönenler atamalara başvururken iki okulunda çalışma sürelerinin toplamı mı esastır? 

Bazen atanılan başvurularda şartlar yeterli gelmediği için atamlar iptal edilip öğretmen eski görev yerlerine geri gönderilebiliyor tabi farklı sebepler de olabilir bu durumda her iki okulda da çalışılan sürelerin toplamı il içi yer değiştirme sürelerinin hesabında toplanır. 

*Görevlendirme öğretmenler il içi yer değiştirme isteğinde bulunamayacak mı? 

Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamaz. Ancak, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabilirler. 

*Başvurduktan sonra ilçe ve illere başvuru onayını öğretmen kendisi mi yaptıracak? 

Hayır başvuru onayları sırası ile ilçe ve il tarafından yapılacak zaten siz başvurduktan sonra sorumluluk onlara ait fakat yine de başvuru onaylarını sizin takip etmeniz gerek bir aksilikte yetkililer ile irtibata geçmelisiniz. 

*İl İçi Yer değiştirme başvurusunda bulunanlar il dışı veya özür durumu atamalarına başvurabilir mi? 

Duyrunun 10. Maddesinde:İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamazlar. Ancak bunlardan il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra özürleri oluşanlar, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. 

Örnek: Diyelim ki aynı anda her ikisi de öğretmen olan eşler aynı anda il içine başvuruda bulunsun,eğer her ikisinin de ataması çıkarsa eşlerden biri ilişiğini kesmemek kaydıyla eşinin yanına özür durumu atamalarına başvurabilir.Ya da il içi atamlar ile atanan öğretmenin eşi il dışına başvuruda bulunup atanırsa hemen sonraki eş durumu atamasına başvuruda bulunabilir ama yine hatırlatmak gerekirse ilişiği kesmemek gerekir. 

*Ücretsiz izinde olanlar il içi yer değişikliği başvurusunda bulunabilir mi şartları nelerdir? 

Evet başvurabilir diğer öğretmenler gibi şartları sağlandıktan sonra eğer 15 eylüle kadar göreve başlayacağına dair belge verirlerse başvurabilirler,fakat 15 eylülden sonra ücretsiz izinden dönmeyip göreve başlamaz iseler ve bu sonra bile anlaşılsa atamaları iptal edilir ve eski görev yerindeki okuluna geri gönderilir. 

*Soruşturma ile görev yeri değiştirilen öğretmenler için il içi atama şartları nelerdir tekrar eski ilçesine geri dönmek için kaç yıl beklemesi gerekir? 

İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında, daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınır. (eski ve yeni okulunda geçen sürelerin toplamı)Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar. 

Örneğin: Muğlanın bodrum ilçesinden soruşturma sonucu milasa gönderilen bir öğretmen her ne kadar il içi yer değiştirme başvuruya esas süre de eski okulu ile beraber yeni okulunun hizmet süreleri birlikte değerlendirilse de bodruma ve eski okuluna 3 yıl sürenin geçmesi gerekiyor. 

*İl içi yer değiştirme isteği veya ataması iptal edilebilir mi? 

İl içi yer değiştirme başvurusu atama olmadan iptal edilebilir fakat atama yapılmış ise iptal edilemez.sadece göreve başlamadıysanız özür durumuna başvuru için atamanız iptal edilebilir. 

*İl içi atama ile atandıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı atamaları iptal edilen ve eski görev yerinde norm kadronun bulunmamsında işlem nasıl işler? 

Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında bulunan boş norm kadrolara valiliklerce atanacaklardır.Yani il içinde herhangi bir ilçede herhangi bir okula valilikçe resen(istek dışı) atamaları yapılacak. 

Sedat DEGER/Eğitimci Yazar 

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.