25 Haziran 2014 Tarihli Ve 29041 Sayılı Resmî Gazete

25 Haziran 2014 Tarihli ve 29041 Sayılı Resmî Gazete

25 Haziran 2014 Tarihli Ve 29041 Sayılı Resmî Gazete
 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ekonomi Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği

—  Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğ (Tebliğ No: 2005/11)’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/17)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması