Aktif Eğitimciler Sendikası: Memurun İş Güvencesini Elinden Alamazsınız

Aktif Eğitimciler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Adem Yücel, "Torba yasaya eklenen madde ile ne yazık ki hukuksuzluklar zincirine bir yenisi eklendi." dedi. Yücel, memurun zaten varsa yoksa tek hakkının elinden alınmaması temennisini paylaşarak,...

Aktif Eğitimciler Sendikası: Memurun İş Güvencesini Elinden Alamazsınız
Aktif Eğitimciler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Adem Yücel, "Torba yasaya eklenen madde ile ne yazık ki hukuksuzluklar zincirine bir yenisi eklendi." dedi. Yücel, memurun zaten varsa yoksa tek hakkının elinden alınmaması temennisini paylaşarak, "Aktif Eğitimciler Sendikası olarak bu haksız, keyfi, sıkıyönetim uygulamasını şiddetle kınıyoruz. Bu konuda sonuna kadar mücadelelerimizi sürdüreceğiz.'' dedi.

Aktif Eğitimciler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Yücel, çalışanların hak ve hukuku için mücadeleler yapılırken, mevcut aksaklıkların insancıl şekilde çözülmesi gerekirken, bugün her şeyin altüst olduğu bir dönem yaşandığını ifade etti. Yücel, ''Ardı ardına yaşanan hak ve hukuksuz eylemlerin bitmesini arzu ederken, üzülerek ifade etmeliyim ki memurun iş güvencesi elinden alınarak daha da körüklenmektedir. Anayasa'ya aykırı olarak tamamen her uygulama yürütmenin elinde toplanmaya başlandı. Memur, idarenin keyfi anlayışına bırakılarak görevinden uzaklaştırılacak ve Anayasa'nın 125'inci maddesinde yer alan ''İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır'' hükmü hiçe sayılarak, İdari Yargılama Usulü Kanunu değiştirilerek, korkutma ve sindirme politikalarıyla kamu çalışanlarına yönelik haksızlıklar sürdürülecektir.'' diye ifade etti.İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesinin 1. fıkrasının mevcut halini hatırlatan Adem Yücel, ''Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre, hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 30 günü geçemez. Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereği dava konusu edilen kadronun boş olması halinde bu kadroya, boş olmaması halinde ise aynı kurumda kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanmak suretiyle yerine getirilir.''

Memurun tek güvencesinin, Anayasa'nın ona verdiği iş güvencesi hakkı olduğunu ifade eden Yücel, bunun da ancak demokratik ülkelerde verilecek bir hak olduğunu söyledi.

Demokrasi, adalet, hak, hukuk söylemleri ile yola çıkıp tam aksine icraatların kamuoyunun gözünden kaçmadığına vurgu yapan Yücel, şöyle devam etti: ''Biran önce bu adımdan vazgeçilmesi ve memurun zaten varsa yoksa tek hakkının da elinden alınmaması temennisini kamuoyu ile paylaşmak isterim. Aktif Eğitimciler Sendikası olarak bu haksız, keyfi, sıkıyönetim uygulamasını şiddetle kınıyoruz. Bu konuda sonuna kadar mücadelelerimizi sürdüreceğiz. Bu bağlamda tüm sendikaları, sendika üyelerini, sendikasız memurları mücadelemizde yanımızda görmek istediğimizi ifade etmek isterim.''YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması