Çsgb Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yard. Alımı

Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı yurtdışı işçi hizmetleri uzman kadrosuna sınavla personel alacak.

Çsgb Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yard. Alımı
13 Ocak 2015 Salı 09:59

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7, 8 ve
9’uncu derecelerden, 8 adedi İngilizce, 4 adedi Fransızca, 6 adedi Arapça ve 2 adedi Rusça
dillerinden olmak üzere toplam 20 adet Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosuna
sınavla personel alınacaktır.
I- SINAVLARA BAŞVURU ŞARTLARI:
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav şeklinde
yapılacaktır.
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar
aranır:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
yer alan genel şartları taşımak,
2) 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,
3) Üniversitelerin 4 yıl süreyle eğitim veren fakültelerinden veya bunlara denkliği Yüksek
Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
4) İngilizce ve Fransızca dillerinde başvuru yapanlar için 2013 veya 2014 yıllarında yapılan
KPSS sonuçlarına göre KPSSP 108 puan türünden en az 70 puan almış almak; Arapça ve
Rusça dillerinde başvuru yapanlar için 2013 veya 2014 yıllarında yapılan KPSS
sonuçlarına göre KPSSP 108 puan türünden en az 50 puan almış almak.
Adaylar hangi dil için başvurduklarını, başvuru formunda belirteceklerdir. Birden fazla
dil bilen adaylar sadece bir dil için başvuru yapacaklardır.
Başvurular her bir dil için ayrı ayrı olmak üzere en yüksek KPSS puanından başlayarak bir
liste halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda, her dil grubu için ayrı ayrı olmak üzere,
alınacak personel sayısının 10 (on) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.
II- GİRİŞ SINAVLARININ KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav şeklinde
yapılacaktır.
1) Yazılı Sınav
Yazılı sınav aşağıdaki konularda klasik usulde yapılacaktır.
3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve
ilgili mevzuat, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku,
Uluslararası Kuruluşlar, Sosyal Politika, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası, Genel
Kültür, Yabancı Dil.Yabancı dille ilgili sorular, adayın başvuru yaptığı yabancı dilden Türkçe’ye,
Türkçe’den yabancı dile tercüme ve yabancı dilde kompozisyon şeklinde olacaktır.
Yazılı sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav kurulu üyelerinin verdikleri
notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir. En az 70 puan alan adaylar
başarılı sayılır.
2) Sözlü Sınav
Yazılı sınav sonucunda en az 70 ve üstü puan alanlardan en yüksek puandan başlanarak giriş
sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son
sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
Sözlü sınav;
a) Yazılı sınav için belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından yukarıda sözlü sınav başlığı altında yer alan (a)
bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde belirtilen özelliklerin her biri için 10 (on) puan
üzerinden değerlendirilir.
Sözlü sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri
notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir. En az 70 puan alan adaylar
başarılı sayılır.
III-GİRİŞ SINAVININ SONUÇLANMASI
Giriş sınavı sıralaması; yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması esas
alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı
yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday
sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya
giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur. Atama
yapılacak kadro sayısı kadar asil aday sınavı kazanmış sayılır. Ayrıca, İngilizce için (4),
Fransızca için (2), Arapça için (3) ve Rusça için (1) aday yedek olarak tespit edilebilir. Başarı
sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, giriş sınavı sonuçlarının ilanından itibaren altı
ayı geçmemek kaydıyla bir sonraki giriş sınavı ilan tarihine kadar geçerlidir. IV- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan veya Bakanlığın internet sitesinde bu
ilanın yayınlandığı linkten temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyerek
bizzat ya da posta ile başvurularını yapabilirler.
1- KPSS sonuç belgelerinin aslı veya fotokopisini veya ÖSYM’nin internet sitesinden
temin edilecek çıktısı,
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça ya da ilgili kurumunca onaylı
örneği ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça
onaylı örneği,
3- Üç adet vesikalık fotoğraf,
4- Özgeçmiş.
Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucunda, her bir dil grubu için müracaat edenler arasından
en yüksek KPSS puanından başlamak suretiyle alınacak personel sayısının 10 (on) katına
kadar aday belirlenir. Bu şekilde belirlenen ve giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların
listesi, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.
Giriş sınavına katılmaya hak kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç
duyurusunda bulunulur.
V-BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılacak adayların
başvurularını, 12/12/2014 - 12/01/2015 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 Emek/Ankara adresinde kurulan kayıt kabul bürosuna şahsen
veya iadeli taahhütlü posta ile yapmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen süre içerisinde
yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sınava girmeye hak
kazananların listesi son başvuru tarihinden sonra Bakanlık www.csgb.gov.tr internet
adresinden ilan edilir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerini
15/01/2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri
Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:42 C Blok 8. Kat Emek/Ankara adresinden alabilirler.
Sınav Giriş Belgesini alamayan adayların belgeleri, sınavın yapılacağı 17/01/2015 Cumartesi
günü sınav saatinden önce adaylara teslim edilebilecektir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar
sınava katılamazlar.
VI- GİRİŞ SINAVININ YAPILACAĞI TARİH, SAAT VE YER
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınavı:
Tarihi : 17/01/2015 Cumartesi
Saati : 10:00Sınav Yeri : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42
Emek/ANKARA.
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olup, sözlü sınava
katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav tarihi, Bakanlığın www.csgb.gov.tr internet
adresinden ilan edilecektir. Giriş sınavı sonuçları, asil ve yedek listede yer alan adaylara
ayrıca iadeli taahhütlü posta yoluyla da tebliğ edilecektir.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.