Danıştay, Güçlü Ve Zayıf Yönleri İle Tehditlerini Belirledi

Danıştay Başkanlığı 2014-2018 Strateji Planı’nı yayımladı. Yayımlanan planın tehditler bölümünde yargının bağımsızlık ve tarafsızlığının yeterince özümsenememesi ve kamuoyunda yargıya güvenin yetersizliği yönündeki görüşlerin...

Danıştay, Güçlü Ve Zayıf Yönleri İle Tehditlerini Belirledi
Danıştay Başkanlığı 2014-2018 Strateji Planı’nı yayımladı. Yayımlanan planın tehditler bölümünde yargının bağımsızlık ve tarafsızlığının yeterince özümsenememesi ve kamuoyunda yargıya güvenin yetersizliği yönündeki görüşlerin olduğu vurgulandı.

Danıştay Başkanlığı’na tahsis edilmiş olan bin 552 kadrodan bin 153 adedi doluyken 399 adet boş kadro bulunuyor. Danıştay’da 149 meslek mensubu, 32 savcı ve 351 tetkik hakimi olmak üzere toplam 532 yargı mensubu görev yaparken, 295 kişi genel idare hizmetlerin, 32 kişi teknik hizmetlerde, 89 kişi yardımcı hizmetlerde, 9 kişi sağlık hizmetlerinde görev yapıyor. Danıştay’da ayrıca 196 kişi de sözleşmeli personel olarak görev yapıyor.

Danıştay’da 2011’de 146 bin 595 dosya açılırken bu dosyaların 110 bin 22’si sonuçlandı. 2012’de 143 bin 133 dosya açılırken bu dosyalardan 140 bin 815’i sonuçlandı. 2013’ün ilk 6 ayından 82 bin 512 dosya açılırken bu dosyalardan 75 bin 743’ü sonuçlandı.
Stratejin planda ayrıca 408 idari personel ile yapılmış stres kaynakları dağılımı anketine de yer verildi. Ankete katılan 129 kişiye göre stresin ana kaynağı alt üst ilişkisi olduğunu söylerken, 98’i iş yükü, 86’sı mesai arkadaşı, 66’si fiziksel koşullar ve 29’ü ise çalışma saatini stres kaynağı olarak belirtti.

DANIŞTAY'IN GÜÇLÜ YÖNLERİ

Danıştay güçlü yönleri olarak ise şunları sıraladı:
Düzenleyici işlemler de dâhil her türlü idari işlem ve eylemler üzerinde Türk Milleti adına yargısal denetim yetkisinin bulunması ve kararlarının bağlayıcı olması.
İdari yargı alanında son karar mercii olarak içtihat birliğini sağlayan yüksek mahkeme olması.
Mahalli idarelerin seçilmiş organları üzerinde yargısal yetkisinin bulunması.
Kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin idari kararlar üzerinde denetim yetkisinin bulunması.
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüş bildirme görevinin olması.
İdare ve vergi hukukunun gelişimine yön vermesi
Müzakere kültürünün gelişmiş olması.
Gelişmeye açık, fedakâr, nitelikli insan kaynağına sahip olması.
Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Derneği 2013 -2016 Dönem Başkanı olması

DANIŞTAY'IN ZAYIF YÖNLERİ

Stratejik Plana göre Danıştay’ın zayıf yönleri ise şöyle:
Yargılamada makul sürenin aşılması


Yargı yerleri ve diğer kurumlar ile içtihat paylaşımı ve iletişimin istenilen düzeyde olmaması
Kararların erişime yeterince açık olmaması
Hizmet içi eğitimin yeterli düzeyde yapılmaması
Bilimsel çalışmaların yeterince takip edilememesi, yurt dışında bilimsel çalışma ve yabancı dil eğitimi konusunda imkanların sağlanamaması.
Kurumsal açıdan iş süreçlerini izleme ve değerlendirmenin istenilen düzeyde yapılamaması.
Danıştay Savcılığı’nın yeterince etkin olmaması
Basın ve halkla ilişkiler konusunda istenilen düzeyde gelişmenin sağlanamamış olması.
Gelişen teknolojinin ve teknolojik alt yapının bazı çalışanlarca etkin
kullanılamaması
Sosyal faaliyetlerin yeterli olmaması

TEHDİTLER

Tehditler ise şöyle sıralandı:
İdari usul kanununun bulunmaması
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun ihtiyaca cevap vermemesi
İdari yargıda alternatif çözüm yollarının yetersizliği.
Mevzuatın sık değişmesi
Danıştay içtihatlarının takibinde ve kararlarının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar.
Yargının bağımsızlık ve tarafsızlığının yeterince özümsenememesi
İş yükündeki artış
Kamuoyunda yargıya güvenin yetersizliği yönündeki görüşler.
Yargı birliğine yönelik yeni anayasa çalışmaları
Danıştay çalışanları ile benzer işi yapan diğer kurum çalışanları arasında ücret farkının olması.YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması