: DGS MAGDURLARI UYGULANMAYAN MAHKEME KARARI İÇİN GAZETE İLANI !!

2014 Dikey Geçiş Sınavı kılavuzunda hukuk fakültesi kontenjanlarında ikili bir ayrıma gidilerek devlet üniversitesi hukuk fakültesi kontenjanlarının yarısının açıköğretim fakülteleri adalet bölümü mezunları tarafından tercih etmeleri engellenmiştir.

: DGS MAGDURLARI UYGULANMAYAN MAHKEME KARARI İÇİN GAZETE İLANI !!

İlgili koşul açıklaması şu şekildedir.

BK.900 : “Bu programı, örgün/uzaktan eğitim adalet ön lisans programından mezun olanlar/mezun olacaklar tercih edebileceklerdir. Açıköğretim adalet ön lisans programı ile adalet meslek eğitimi ön lisans programından mezun olanlar/mezun olacaklar (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet (Açıköğretim) ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans Programı ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet (Açıköğretim)) tercih edemezler. Tercih edip yerleştirilseler bile ilgili Üniversite tarafından programa kayıtları yapılmaz.”

 

Bu koşul 30 adet hukuk fakültesi kontenjanında yer almıştır ve devlet üniversitesi hukuk fakültelerine ait 536 kontenjanın, 266 tanesisinin açıköğretim fakülteleri adalet bölümü mezunları tarafından tercih edilmesi bu şekilde engellenmiştir.

 Kılavuzdaki kısıtlayıcı hükümlerin iptali ve yürütmesinin durdurulmasına yönelik bir çok dava açılmış ve açılan bu davalar neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2014/920 Yd. İtiraz sayılı dosyası üzerinden yürütmeyi durdurma, 2014/5189 ve 2014/5285 Esas sayılı dava dosyası üzerinden iptal kararı verilmiştir.

 

Ancak söz konusu kararlar Yükseköğretim Kuruluna ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygulanmamıştır.

 

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B.2 madde ve fıkrasında yer alan  “Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalarda verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları, söz konusu sınava katılan kişilerin lehine sonuç doğuracak şekilde uygulanır.” hükmü; söz konusu kararın 2014 yılında sınava katılarak yüksek puan almasına rağmen engelleme neticesinde yerleşemeyen adayların mağduriyetlerinin giderilmesi için geçmişe uygulanma zorunluluğu getirmektedir.

 

Bu nedenle adaylar mağduriyetlerinin giderilmesi için YÖK ve ÖSYM tarafından adil bir yerleştirme yapılmasını talep etmektedir.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

izmit escort

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması