Foça'da Öğretmenlere Gezi Soruşturması!

Foça'da Öğretmenlere Gezi Soruşturması!

Foça'da Öğretmenlere Gezi Soruşturması!
Yenifoça Anaokulu`nda, okul müdürü ve öğretmenlere Gezi direnişi sonrasındaki günlerde okulun merdivenlerini değişik renklerde boyadıkları ve bunu sosyal medyada paylaştıkları için maaş kesimi, kınama ve uyarı cezaları ile verildi. Ayrıca soruşturmada okul müdürünün sosyal medyada hükümet karşıtı paylaşımları konu edildi. Eğitim Sen Foça Temsilciliği öğretmenlere verilen cezaları bir basın metni ile protesto etti. Basın metninde bu olay karşısındaki kamuoyu duyarlılığının önümüzdeki günlerde Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü`ne ve İzmir İl Milli Eğitimi`ne en güçlü şekilde gösterileceği ifade edildi.
Foça Temsilciği`nin açıklama metni:
Soruşturma ve Cezalar Bizleri Haklı Mücadelemizden Yıldıramayacaktır! 
Eğitim Sen ve KESK`e bağlı sendikaların üyeleri, yıllardır sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi sürecinde pek çok kez baskılara, cezalara, soruşturma ve sürgünlere, hatta görevden almalara maruz bırakılmış, siyasi iktidarın yıldırma politikaları ile hizaya getirilmeye çalışılmıştır. 
Eğitim Sen üye ve yöneticilerine yönelik olarak, sendikamızın mücadele tarihiyle yaşıt hale gelen baskılar, son yıllarda KESK ve bağlı sendikalara yönelik olarak çeşitli tarihlerde başlatılan yıldırma operasyonları, gözaltı ve tutuklamaların ardından daha da şiddetlenmiştir.  Bu dönemde özellikle Gezi direnişi sürecinde ülke çapında başlatılan "cadı avı"nın bütün hızıyla sürdürülmesi dikkat çekicidir. AKP`nin ideolojik çizgisinde siyasallaşmış idari makamların disiplin soruşturmaları, verdikleri cezalar bizler için ne ilktir ne de son olacak gibi görünmektedir. 
Son dönemde sendikamız üye ve yöneticilerinin pek çoğu hakkında disiplin soruşturmaları başlatılmıştır. Son olarak Foça ilçemizin Yenifoça Anaokulu öğretmen ve idarecilerine gezi sürecinde okulun merdivenlerini "geleneksel olmayan bir nitelikte rengarenk boyadıkları gerekçe gösterilerek haklarında soruşturma açılmıştır.  Öğretmen ve idarecilere "uyarı", "kınama" ve "maaş kesimi" cezaları verilmiştir. 


Merdivenlerin geleneksel olarak boyanması ile ilgili ne kastedildiği öğretmenlerce anlaşılamamıştır. "Merdivenlerin renkli boyanmasının Gezi sürecine destek olarak yapıldığı" soruşturma konusu edilmiştir. Bu saçma sapan iddialar ile eğitim emekçileri üzerinde baskı oluşturmayı hedefleyen siyasi iktidar sendikamızın haklı mücadelesini bastıramayacaktır. 
En temel sendikal faaliyetlerin bile suç sayıldığı, hak arama mücadelesinin baskılandığı ülkemizde okul merdivenlerinin bile hangi renge boyanacağını dikte etmek hangi hukuk ve demokrasi devleti anlayışına sığmaktadır? 
Eğitim Sen üye ve yöneticilerinin hemen her faaliyetinin yeni hak ihlalleri ve sürgünlerle sonuçlanmaya başlamış olması dikkat çekicidir. Bu durum, aynı zamanda, AKP hükümetinin önünde diz çökmeyen, ona biat etmeyen KESK ve KESK`e bağlı sendikalara yönelik bir gözdağıdır. Sendikal özgürlükler, demokrasi ve barış mücadelemizi abluka altına alarak bizleri yolumuzdan döndürmek isteyenler, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar başarılı olamayacaklardır. 
KESK`e bağlı sendikaların üye ve yöneticilerine karşı uygulanan sürgün ve cezaların son dönemde artmış olması bize göre kesinlikle rastlantı değildir. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde ülkenin dört bir yanında emek ve demokrasi güçlerine karşı gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalar ile hukuksuz bir şekilde idari kararlarla gerçekleştirilen sürgün ve cezalandırmaların nedeni bize göre aynıdır. AKP, her konuda olduğu gibi, demokrasi ve özgürlükler konusunda da sadece kendine demokrat, kendine özgürlükçüdür. Kendisi gibi düşünmeyen, zulme karşı boyun eğmeyen herkes bugün siyasi iktidarın hedefi haline gelmiştir. Böylesine büyük bir abluka ortamında geri adım atmamız, savunduğumuz ilke ve değerlerimizden vazgeçmemiz asla mümkün değildir.  
Buradan Foça ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü‘ne, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü‘ne ve siyasi iktidarı temsil eden diğer yetkililere sesleniyoruz: Bizler, bugüne kadar olduğu gibi örgütlü mücadelemiz ile bu kuşatmayı kırmaya kararlıyız. Soruşturma, sürgün ve cezalandırmalara karşı bugüne kadar sürdürdüğümüz örgütsel ve hukuksal mücadelemiz bundan sonra da aynı kararlılıkla sürecektir. Bugüne kadar mücadelemizi engellemeyi başaramadığınız gibi, bugünden sonra da başaramayacaksınız. 

EĞİTİM-SENYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması