Görevden Alınan Okul Müdürleri Nasıl Öğretmenliğe Atanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı kılavuzla yönetici değerlendirmelerinde barajı geçemeyen müdürlerin nasıl öğretmen olarak atanabileceği hakkında bir kılavuz yayınladı. Yöneticilerin öğretmenliğe geçişi hakkında kılavuzu siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz.

Görevden Alınan Okul Müdürleri Nasıl Öğretmenliğe Atanacak?
04 Eylül 2014 Perşembe 23:20

 Bilindiği üzere okul müdürü değerlendirmelerinde barajı geçemeyen müdürler bulundukları kuruma veya il içindeki başka bir kurumu kontenjan dahilinde öğretmen olarak atanabiliyordu. Ancak öğretmenler ve sendikalar başta olmak üzere pek çok kişi bu sistemin işlemeyeceğini çünkü il içi ve iller arası atamalarda zaten kontenjanların dolduğunu ve şimdi de müdürlerin öğretmen olmasıyla norm fazlası durumuna düşebileceklerini düşünüyorlardı. Milli Eğitim Bakanlığı hazırladığı bir kılavuzla sendikaları boşa çıkardı ve atamaların ne şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı. Aşağıda vereceğimiz küçük kılavuzda atamaların yapılış şekli ve atamalarda kullanılan teknik terimlerin anlamlarını bulacaksınız. İşte MEB Yöneticilerin Öğretmenliğe Atanması Hakkında Kılavuz:

2014 YILI GÖREV SÜRESİ DOLAN VE YETERLİ PUAN ALAMAYAN EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMEN OLARAK YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ
I. İLGİLİ MEVZUAT
Bu duyuru Ankara ilindeki görev süresi dolan ve yeterli puan alamayan eğitim kurumu müdürlerinin öğretmen olarak başvuru ve atanma işlemlerini kapsamaktadır. Yer Değiştirmelerde aşağıdaki mevzuat hükümleri esas alınacaktır.
a) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27573_0.html
b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/83.html
c) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik. http://mevzuat.gov.tr/html/27790_0.html
d) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı karar ile yeniden düzenlenen 80 Sayılı Kararı. http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_çizelge.pdf
II. GENEL AÇIKLAMALAR
1. Başvuru işlemleri iki aşamalı olarak yapılacak olup;
a- 1. Aşamada; ilgililer öncelikle kadrosunun bulunduğu ilçe içerisindeki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
b- 2. Aşamada; birinci aşamada atanamayanlar ile başvuruda bulunmayanlar, görev yaptığı ilçenin bulunduğu sınıf ile alt sınıf içerisinde bulunan ilçelerimizde boş kalan eğitim kurumlarından en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir. (A sınıfı ilçede görev yapan ilgili A, B, C ve D sınıfı ilçelerden, B sınıfı ilçede görev yapanlar B, C ve D sınıfı ilçelerden, C sınıfı ilçelerde görev yapanlar C ve D sınıfı ilçelerden, D sınıfı ilçede görev yapanlar ise sadece D sınıfı ilçelerden tercih edebileceklerdir.)
2. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde görev yapanlardan;
a- Bu tür okullara, yazılı sınav sonucu veya ilgili mevzuat gereği atanarak halen görev yapanlar aynı türde norm açığı bulunan eğitim kurumlarını,
b- Yazılı sınav sonucu veya ilgili mevzuatla atanmayanlar ise norm açığı bulunan normal türdeki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
c- Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinden ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümü mezunları, ilkokullar ile ortaokulları tercih edebileceklerdir.
d- Bilişim teknolojileri öğretmenlerinden matematik-bilgisayar, istatistik-bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları ise, mesleki ve teknik liseleri tercih edemeyecektir.
3. Başvurular elektronik ortamda yapılacak olup, bunun haricinde (dilekçe ve posta yoluyla) yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile çalışma takviminde belirtilen iş ve işlemleri tam ve zamanında yapmayan ilçe yöneticileri ile sorumlu personeller hakkında yasal işlem yapılacaktır.
5. Görev yeri değiştirilenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir.
6. 1. Aşamada yerleşemeyenler ya da tercih yapmayanlar için 2. Aşamada “Genel Açıklamalar” başlığı altında yer alan 1. Maddenin b fıkrasında yer alan açıklamalar doğrultusunda ilçeler arasında 10 (on) tercihte bulunacaklardır.
a) 11. Tercih olarak ilçe tercihi yaparak ihtiyaç olan bir eğitim kurumuna atanmak üzere tercihte bulunacaklardır.
b) İlk 11 tercihine yerleşemeyenler, istemeleri halinde 12. Tercih olarak görevli bulunduğu eğitim kurumuna norm fazlası olarak atanabilecektir.
c) İlk 12 tercihine de yerleşemeyenler, 13. tercih olarak norm fazlası olarak atanmak üzere ilçe tercihi yapacaklardır.
7. Bakanlığımızca herhangi bir atama ya da yer değiştirme takvimi yayınlanması veya mevzuat değişikliği olması durumunda, yer değiştirme işlemleri iptal edilebilir veya ertelenebilir.
IV. BİLGİLERİN KONTROL EDİLMESİ.
İlgililere ait bilgilerin (kimlik bilgileri, hizmet puanı, Bakanlık atama alanı v.s.) kontrol edilerek, yanlışlık varsa belgeye dayalı olarak düzeltilmesinden, ilgililer, eğitim kurumu yöneticileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri müteselsilen sorumludur.
V. BAŞVURUDA YAPILACAK İŞLEMLER
İlgililer yer değiştirme takviminde belirtilen süre içerisinde;
1. Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumundan temin edecekleri kullanıcı adı ve şifre ile Bilişim Sistemleri’ne ( http://ankara.meb.gov.tr/net ) giriş yaparak, Başvuru İşlemleri Modülünden 2014 Yılı Görev Süresi Dolan ve Yeterli Puan Alamayan Eğitim Kurumu Müdürlerinin Öğretmen Olarak Yer Değiştirme Başvurusu menüsünden elektronik başvuru formunu dolduracaklardır.
2. Başvuru formunun çıktısını alarak, en geç ertesi günü (başvuruların son günü başvuru yapanlar aynı gün) ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.
3. Başvurularının ilçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanıp, onaylanmadığını başvuru ekranından takip etmelidir.
VI. TERCİHLER
İlgililer;
1. 1. Aşamada sadece görev yaptığı ilçede öğretmen ihtiyacı bulunan okullarımızdan en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.
2. 2. Aşamada ise görev yaptığı ilçenin bulunduğu sınıf ile alt sınıf içerisinde bulunan ilçelerimizde boş kalan eğitim kurumlarından en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir. (A sınıfı ilçede görev yapanlar A, B, C ve D sınıfı ilçelerden, B sınıfı ilçede görev yapanlar B, C ve D sınıfı ilçelerden, C sınıfı ilçelerde görev yapanlar C ve D sınıfı ilçelerden, D sınıfı ilçede görev yapanlar ise sadece D sınıfı ilçelerden tercih edebileceklerdir.)
3. İlimize bağlı ilçelerin sınıfını gösterir liste duyurunun EK-1 sayfasında yayınlanmıştır.
VII. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER.
1. 2014 Yılı Görev Süresi Dolan ve Yeterli Puan Alamayan Eğitim Kurumu Müdürlerinin Öğretmen Olarak Yer Değiştirme duyurusunu eğitim kurumu müdürlüklerine duyurmak.
2. Yer değiştirme isteğinde bulunan ilgililerin bilgilerinin kontrol edilmesi, varsa eksik ve yanlış bilgilerin düzeltilmesini sağlamak.
3. Başvuruları incelemek ve uygun başvuruları onaylamak, istenildiğinde gönderilmek üzere muhafaza etmek.
4. Başvuruları Bilişim Sistemleri (http://ankara.meb.gov.tr/net ) Başvuru İşlemleri Modülünden onaylamak.
İLÇELERİMİZİN HİZMET SINIFLARI LİSTESİ. EK-1

A SINIFI İLÇELER 
Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan, Yenimahalle
B SINIFI İLÇELER
Ayaş, Akyurt, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ, Kazan, Kızılcahamam

C SINIFI İLÇELER
Bala, Polatlı

D SINIFI İLÇELER
Çamlıdere, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Nallıhan, Şereflikoçhisar


2014 YILI GÖREV SÜRESİ DOLAN VE YETERLİ PUAN ALAMAYAN EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMEN OLARAK YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

1.AŞAMA
Yapılacak İş ve İşlemler Tarih Duyuru yapılması 03 Eylül 2014
Başvuruların kabul edilmesi ve onaylanması işlemleri (İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerince) 04-05 Eylül 2014
Atamaların yapılması ve kararnamelerin gönderilmesi 05 Eylül 2014 tarihinden sonra
2.AŞAMA
Yapılacak İş ve İşlemler Tarih Başvuruların kabul edilmesi ve onaylanması işlemleri (İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerince) 08-09 Eylül 2014
Atamaların yapılması ve kararnamelerin gönderilmesi 09 Eylül 2014 tarihinden sonra


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.