Hizmet Bölgesi Ve Hizmet Alanı Nedir

hizmet bölgesi ve hizmet alanı nedir

Hizmet Bölgesi Ve Hizmet Alanı Nedir
13 Eylül 2014 Cumartesi 08:56

 06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre;
1-Hizmet bölgeleri

2-Hizmet alanları ve hizmet puanı

3-Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak hususlar

4-Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi

Konularını ele aldık;

Hizmet bölgesi: Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren bu Yönetmelik ekinde yer alan EK?1 sayılı Hizmet Bölgeleri Çizelgesindeki illeri ifade eder.

Hizmet alanı: Ülke genelindeki il ve ilçelerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerliklerine göre buralardaki eğitim kurumlarının gruplandırılmasıyla oluşturulan alanları ifade eder.

Hizmet süresi: Değerlendirmeye esas alınan çalışma süresinin başlangıç tarihinden itibaren geçen süreyi ifade eder.

Hizmet Puanı: Öğretmenin görev yaptığı her hizmet alanı için Yönetmelikle belirlenen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değeri ifade eder.

Yer değiştirme suretiyle atama: Bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öğretmenlerin il içinde ve iller arasındaki görev yeri değişikliklerini ifade eder.

Yerleşim yeri: Hizmet bölgelerinde görevin yapıldığı eğitim kurumunun da bulunduğu birbirinden ayrı olarak ilçe teşkilatı bulunmayan illerin merkezleri ve ilçeleri, belde ve köyleri ile diğer ilçe, belde ve köy sınırları içinde kalan yerleri ifade eder.

Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen bir yıllık süreyi ifade eder.

Zorunlu çalışma süresi: Bu Yönetmeliğe göre hizmet bölgeleri itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4 üncü, 5 inci ve 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında zorunlu olarak çalışılması öngörülen süreyi ifade eder.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları: Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda oldukları hizmet bölgelerine göre 4 üncü, 5 inci ve 6. hizmet alanlarını ifade eder.

Hizmet bölgeleri MADDE 46

Öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak Türkiye üç hizmet bölgesine ayrılmıştır.

Bu hizmet bölgelerine giren iller, Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri çizelgesinde gösterilmiştir. Hizmet bölgeleri öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.

HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ EK-1

HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ EK-1
BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ İKİNCİ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ
1 Adana 1 Adıyaman 1 Ağrı
2 Afyonkarahisar 2 Artvin 2 Ardahan
3 Aksaray 3 Bayburt 3 Batman
4 Amasya 4 Çankırı 4 Bingöl
5 Ankara 5 Elazığ 5 Bitlis
6 Antalya 6 Erzincan 6 Diyarbakır
7 Aydın 7 Giresun 7 Erzurum
8 Balıkesir 8 Gümüşhane 8 Hakkari
9 Bartın 9 İstanbul 9 Iğdır
10 Bilecik 10 K.Maraş 10 Kars
11 Bolu 11 Kastamonu 11 Mardin
12 Burdur 12 Kırşehir 12 Muş
13 Bursa 13 Kilis 13 Siirt
14 Çanakkale 14 Malatya 14 Şırnak
15 Çorum 15 Nevşehir 15 Tunceli
16 Denizli 16 Niğde 16 Van
17 Düzce 17 Ordu  
18 Edirne 18 Rize  
19 Eskişehir 19 Sivas  
20 Gaziantep 20 Şanlıurfa  
21 Hatay 21 Tokat  
22 Isparta 22 Yozgat  
23 Mersin  
24 İzmir  
25 Karabük  
26 Karaman  
27 Kayseri  
28 Kırıkkale  
29 Kırklareli  
30 Kocaeli  
31 Konya  
32 Kütahya  
33 Manisa  
34 Muğla  
35 Osmaniye  
36 Sakarya  
37 Samsun  
38 Sinop  
39 Tekirdağ  
40 Trabzon  
41 Uşak  
42 Yalova  
43 Zonguldak  
Hizmet alanları ve hizmet puanı MADDE 47

Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.

Bu hizmet alanlarına giren eğitim kurumları ve hizmet puanları Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine uygun olarak düzenlenerek

Bakan onayından sonra Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

Öğretmen olarak atanacak öğretmenlerin tercih edecekleri okulların Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları önem taşımaktadır. Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi 2669 sayılı Haziran 2013 tarihli Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.

EK-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi örneği

İL/İLÇE KURUM ADI VE KODU HİZMET BÖLGESİ HİZMET ALANI YERLEŞİM YERİ ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜĞÜ SÜRESİ(YIL) HİZMET PUANI
Atatürk İlköğretim Okulu 1 4 BELDE 7 14
Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi (EK?2) Yukarıdaki çizelge şeklindedir. Bu çizelgede yer alan bilgilerde okulun adı, hizmet bölgesi, hizmet alanı, yerleşim yeri, zorunlu çalışma süresi yükümlülüğü ve hizmet puanı görülmektedir.

Hizmet alanlarının 1, 2 ve 3. hizmet alanlarındaki eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında, 4, 5 ve 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumları ise zorunlu çalışma yükümlülüğü olacak şekilde Bakanlıkça değerlendirilmek üzere valiliklerce belirlenir.

Belirlenen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere bir yıllık çalışmaları karşılığında aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilir.

Hizmet Alanları 1.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan 2.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan 3.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan
1 10 12 14
2 11 13 16
3 12 14 18
4 14 18 22
5 16 20 26
6 18 22 30
Eğitim kurumlarında geçirilen değerlendirmeye esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si esas alınır.

Aydan artan süreler dikkate alınmaz.

Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır.

Ancak, bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda hizmet puanı hiçbir şekilde o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puanı geçemez.

Yatılı ilköğretim bölge okullarında görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu okullarda görev yaptıkları her yıl için ayrıca bayan öğretmenlere on puan, erkek öğretmenlere altı puan eklenir. Yıldan arta kalan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır.

Aynı yerleşim yerinde bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.

Öğretmenlere 06/05/2010 tarihinden önce yürürlükten kaldırılan Yönetmelikler kapsamında görevli oldukları il, ilçe ve diğer hizmet sınıflarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak geçirdikleri süreler karşılığında verilen hizmet puanları geçerli sayılır. GEÇİCİ MADDE 1

06/05/2010 tarihinden sonra yukarıdaki kriterlere göre belirlenen hizmet puanları önceki puanlara eklenir. GEÇİCİ MADDE 1

Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak hususlar nelerdir? MADDE 48

1?657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçen süreler görevin geçirildiği hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

2?657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirdikleri süreler görevin geçirildiği hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

3-Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararı kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler görevin geçirildiği hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

4-Vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler görevin geçirildiği hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesi kapsamında Devlet memuru statüsünde Görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

6?11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler Görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

7-Askerlikte geçen hizmet sürelerinin tamamı Görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

8-Özel öğretim kurumlarında öğretmen veya yönetici olarak geçen sürelerin ödenen sigorta prim ödeme gün sayısı kadarı Görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

9-Görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

10-Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirilen süreler birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

11-Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu dışındaki diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, bu kurumlarda geçirdikleri süreler, görevlendirildikleri eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

12-Bakanlık merkez teşkilatı ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan öğretmenlerin, buralarda geçirdikleri görev süreleri, görev yaptıkları hizmet bölgesinin birinci hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

13-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, buralarda geçirdikleri görev süreleri, görev yaptıkları yerin dahil olduğu hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

14-Askerlik görevini yurtdışında yapmış olanların askerlikte geçirdikleri süreler ile yurtdışında görevlendirme suretiyle geçirilen süreler, birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

15-Görev yeri değişikliğine bağlı mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yerinde geçmiş sayılarak dikkate alınır.

16-Hizmet puanı hesaplamalarında il, ilçe, belde ve köyler görevin geçirildiği tarihteki statüleri itibarıyla dikkate alınır.

17-Askerlikte geçirilen süreler hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

memurlar.net

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.