Meb 4 Yılını Tamamlamayan Yöneticilerin Görevinede Son Verecek

MEB norm fazlası yöneticilerden 4 yıllık süresi tamamlamayan yöneticilerin görevinde son vercek 1- 6528 sayılı kanun geçici 10.maddesinin 8.fıkrasında Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu...

Meb 4 Yılını Tamamlamayan Yöneticilerin Görevinede Son Verecek
MEB norm fazlası yöneticilerden 4 yıllık süresi tamamlamayan  yöneticilerin görevinde son vercek
1- 6528 sayılı kanun geçici 10.maddesinin 8.fıkrasında Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.şeklinde knunda düzenlenmişti.
       Milli eğitim bakanlığı 6528 sayılı kanunda yöneticilerinden  dört yılını 14/03/2014 tarihi itibariyle  dolduranların   görevlerinin ders yılı bitimi ile  sona erceği şeklinde düzenleme yapmış  olmaasına rağmen, yönetmelik , kılavuz ve en son 24.06.2014 tarhinde insan kaynakları genel müdürlüğünün yayınladığı norm fazlası yöneticilerle ilgili yazıda dört yıllık sürenin norm fazlası yöneticiler için aranmaycağı  ders yılı sonu iribariyle  (13/06/2014) norm fazlası olan  yöneticilerin  görevlerinin  sonlandırılıp öğretmen olarak atanacağı şeklinde düzenlemiştir.
2-Yöneticiler 13/06/2014 tarihi itibariyle norm fazlası durumunda ise dör yıllık süre tamamlayıp tamamlamadığına  baklımaksızın görevlerine son verilecek ve öğretmen olarak atnacaklar.
3-    2013-2014 ders yılının bitimi tarihinde ve daha önce norm kadro fazlası durumuna düşen yöneticilerin yöneticilik görevleri, 2013-2014 ders yılının son günü olan 13/06/2014 tarihi itibarıyla,
4-    2013-2014 ders yılının son günü olan 13/06/2014 tarihinden sonra ve 2014-2015 ders yılının bitimi tarihinde ve daha önce norm kadro fazlası durumuna düşen yöneticilerin yöneticilik görevleri ise, 2014-2015 ders yılının son günü olan 12/06/2015 tarihi itibarıyla sona erecektir
5-MEB  yayınladığı  yönetmelik,kılavuz ve  görüş yazısıyla, 6528 sayılı kanuna aykırı bir düzenleme yapmıştır.
 
6-6528         kanuna göre yöneticilerin dör yıl hesabı   ile  ilgili geçici 10.maddesinin 8.fıkrası                                                                                         


 GEÇİCİ MADDE 10 -
(8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
 
7-MEB yönetici görevlendirme yönetmelik norma kadroyu düznleyen 30 maddenin 1.fıkrası
Yönetici norm kadrosunda değişiklik
MADDE 30 - (1) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, ders yılı sonuna kadar bu eğitim kurumlarındaki yöneticilik görevlerine devam ederler. Bu kişiler, yöneticilik görevlerinin ders yılıyla birlikte sona ermesini müteakip, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna, aksi durumda ise istekleri de dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu ilçe ve/veya il sınırları içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.
8-Yönetici görevlendirme kılavuzunun diğer hususlar ile ilgili 2-fıkrası
2′-Dört yıllık görev süresi dolmayan yöneticilerden norm kadro fazlası konumunda olanların yöneticilikleri, norm kadro fazlası oldukları tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü itibarıyla sona erecektir.
 
Norm kadro fazlası yöneticiler resmi yazı
Kaynak: fatihgenç@kamutv.tr YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması