MEB Aday Öğretmenlik Sınavı soruları ve cevap anahtarı 11 Ekim 2015

MEB Aday Öğretmenlik Sınavı soruları ve cevap anahtarı 11 Ekim 2015 tarihinde ilk kez gerçekleştirilen Aday öğretmenlikten asli öğretmenliğe geçiş sınavı soru ve cevapları hakkındaki yorumlarınız.İşte detaylar

MEB Aday Öğretmenlik Sınavı soruları ve cevap anahtarı 11 Ekim 2015
11 Ekim 2015 Pazar 18:15

 MEB Aday Öğretmenlik Sınavı soruları ve cevap anahtarı 11 Ekim 2015tarihinde ilk kez gerçekleştirilen Aday öğretmenlikten asli öğretmenliğe geçiş sınavı soru ve cevapları hakkındaki yorumlarınız. İşte detaylar
 


2015 YILI ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ YAZILI SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI TIKLAYINIZ

 
11 Ekim 2015 tarihinde MEB tarafından ilki gerçekleştirilen Aday Öğretmenlikten Asli Öğretmenliğe geçiş sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Aday Öğretmenlik Sınav Soruları ( 11 Ekim 2015)Aday Öğretmenlik Sınav Soruları Zor mu Kolay mı? Bugün itibar ile biten aday öğretmenlik sınavında sorulan sınav sorularının zor mu kolay mı olduğu şu anda gündemde tartışma konusu olmuş durumda. Bizlerde bu haberimizde Sınava giren adaylar için sınav sorularının zor mu kolay mı olduğunu tartışabilecekleri bir ortam yaratmaya çalıştık. Aday Öğretmenlik Sınavının zor mu kolay mı olduğunu "Aday Öğretmenlik Sınav Soruları Zor mu Kolay mı?" adlı haberimizden öğrenebilirsiniz.

SİZLERDE HABERİMİZİN ALT KISMINDA YER ALAN YORUM BÖLÜMÜNDEN BİZLERLE VE SINAVA GİREN DİĞER ADAYLARLA SINAV SORULARININ ZOR MU KOLAY MI OLDUĞUNU TARTIŞABİLİR, AKLINIZDA KALAN SORULAR HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİZİ PAYLAŞABİLİRSİNİZ

Sınav Soruları Açıklandı Mı?

Bugün yapılan aday öğretmenlik sınavının sonuçları maalesef şu anda açıklanmamıştır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığından bir açıklama gelmesi bekleniyor. Soruların açıklanmamış olması bir yana sonuçların ne zaman açıklanacağı ise MEB Tarafından belirlenmiş ve kamuoyuna sunulmuştur. MEB'in yaptığı aday öğretmenlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise aday öğretmenlerin aklında kalan diğer sorulardan bir tanesi olarak duruyor.

ADAY (ASİL) ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ (Sorular açıklanmamıştır, açıklandığı anda link aktif olacaktır)

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Sınav Sonuçlarının ne zaman açıklanacağı üzerinde kesin açıklamalarda bulunmuş durumda. Sınav Sonuçlarının Açıklanma Tarihi ise yapılan açıklamaya göre şöyledir:

-Milli Eğitim Bakanlığından gelen açıklamaya göre Aday(Asil) Öğretmenlik sınav sonuçları 2 Kasım 2015 Tarihinde İnternet Üzerinden Açıklanacaktır

Sınav Oturumları ve Konuları

1 Ekim 2015 Pazar günü (Bugün) saat 10:00'da 81 ilde yapılan aday öğretmenlik sınavında 100 soru olduğu ve adaylara 100 soru için 120 dakika verildiği bilgisi MEB tarafından duyurulmuştu.

Sınav Konu Dağılımı

Yüzde 20: 657 ve 4483 sayılı kanunlar

Yüzde 30: Bakanlık teşkilatı mevzuatları ve görevleri

Yüzde 50: Öğretmenlik uygulamaları

Sonuç Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek; hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, hatalı soru/sorular tüm adaylar lehine doğru kabul edilecektir.

Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından yazılı sınavda başarılı olan aday öğretmenler valiliklerce “öğretmen” olarak atanır. Yazılı sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği usul ve esaslarınca il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilir.

 

Aday Öğretmenlik Sınavı Soru ve Cevapları! 

Konunun başında belirtmeliyim ki aday öğretmenlik sınavı MEB'in uyguladığı haksız sınavlardan bir tanesidir.

Atanmış öğretmenleri tekrar sınava tutmak ancak bizim eğitim sistemimizde olur zaten. AYM'nin sınavı iptal edeceği söylense de bu yılda uygulama kaldığı yerden devam etti. Umarız 2016 yılında artık Aday Öğretmenlik Sınavı uygulanmaz.

Uzun süre tartışılan, AYM tarafından iptal edileceği söylenen ancak kaldığı yerden devam eden ATANMIŞ öğretmenlerin ADAY öğretmen olarak nitelendirilerek tekrar sınava tabi tutuldukları Aday Öğretmenlik Sınavı bugün gerçekleştirildi. Aday Öğretmenlik soru ve cevapları ile Aday öğretmenlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair detaylar haberimizde sizlerle.

SINAVDA UYGULANAN TESTLER

Sınavda; adaylara toplam 100 adet çoktan seçmeli (4 seçenekli) soru sorulacaktır. Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır.

A. 657 ve 4483 sayılı kanunlar (%20),
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu- ( kısım 8 ve 9 hariç )
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30),
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
a) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
c) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
d) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
e) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
f) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
g) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

C. Öğretmenlik uygulamaları (%50).
1. Eğitim öğretimin planlanması,
2. Öğrenme ortamları,
3. Sınıf yönetimi,
4. Öğretim yöntem ve teknikleri,
5. Ölçme ve değerlendirme.

2.2.2 SINAVIN UYGULANMASI
a. Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı 11 Ekim 2015 Pazar günü saat 10.00’da başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecektir

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 09.30’da sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar sınava gelirken yanlarında onaylı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır

c. Onaylı sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

ç. Adaylar sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi kaynaklar ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek,  varsa bunlar sınavdan sonra iade edilmek üzere toplanacaktır. Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için
tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.

d. Adaylar sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır

e. Aday; cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.

f. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonundan hiçbir aday çıkartılmayacaktır. Sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonunda engelli adaylar hariç en az 2 (iki) adayın kalması sağlanacaktır. Geç gelen adaylara ek süre verilmeyecektir.

g. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir

ğ. Aday, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

h. Cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

ı. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

i. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü bulunmaktadır. Aday, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir.

j. Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

k. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

l. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

m. Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

n. Adaylar sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

o. Adaylar, sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında da 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır

p. Sınav bitiminden sonra;
Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.

Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını (soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve varsa tutanaklar) adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı
geçersiz sayılacak ve sınav sonuç belgesi düzenlenmeyecektir.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

b. Okutulan cevap kâğıtlarında doğru cevap sayıları tespit edilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

c. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

d. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir

e. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek; hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir

f. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, hatalı soru/sorular tüm adaylar lehine doğru kabul edilecektir.

 

ADAY ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Sınav sonuçları 02/11/2015 tarihinde Bakanlığımızın http://sinavlar.meb.gov.tr/ ve adresinde ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. 

Sınavın tamamlanması ve MEB'in açıklamasının ardından soruları sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.

SINAV SONRASI İŞLEMLER
Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından yazılı sınavda başarılı olan aday öğretmenler valiliklerce “öğretmen” olarak atanır. Yazılı sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği usul ve esaslarınca il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilir.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.