MEB'den çirkin ve ahlak dışı adım

Devlet okullarının dershanelerle anlaşarak kurs vaadiyle öğrencileri ve ailelerini ikna etmesi tepki çekti. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk “İddialar doğruysa hem çirkin hem de ahlak dışı. Bu kadar kirli bir iş olmaz” dedi.

MEB'den çirkin ve ahlak dışı adım
06 Temmuz 2015 Pazartesi 10:13

Altya­pı ve yol ha­ri­ta­sı ha­zır­lan­ma­dan ders­ha­ne­ler hak­kın­da  si­ya­si ge­rek­çe­ler­le ve­ri­len ka­pat­ma ka­ra­rı kao­sa yol aç­tı.

Ömer ÖNDER/ Metin ARSLAN- BUGÜN GAZETESİ

Öğ­ren­ci­le­rin, Ana­do­lu li­se­sin­den ders­ha­ne eği­ti­mi ve­ren te­mel li­se­le­re yö­nel­me­si üze­ri­ne dev­let okul­la­rı­nın ders­ha­ne­ler­le an­la­şa­rak kurs ver­me­ye baş­la­dı­ğı­nı BU­GÜN Ga­ze­te­si dün man­şet­ten du­yur­muş­tu. Uy­gu­la­ma eği­tim ca­mi­ası­nın tep­ki­si­ni çek­ti.

MER­Dİ­VEN AL­TI­NA İNER

Ak­tif Eği­tim Sen­di­ka­sı Ge­nel Baş­ka­nı Os­man Bah­çe: Ders­ha­ne­ler ko­nu­sun­da ih­ti­ya­cı or­ta­dan kal­dır­ma­dan kay­nak­lar ku­ru­tu­lu­yor. Or­ta­da bir ih­ti­yaç var­sa bu ih­ti­ya­cı kar­şı­la­ya­cak adım­lar le­gal ve il­le­gal yol­lar­dan atıl­ma­ya baş­lan­dı. Ders­ha­ne­ler ka­pa­nın­ca özel ders ve­ren­ler ar­ta­cak, ders­ha­ne­ler mer­di­ven al­tı­na ine­cek. An­cak biz, okul­la­rın ders­ha­ne­ci­li­ğe bu ka­dar hız­lı so­yu­na­ca­ğı­nı dü­şün­mü­yor­duk.

MÜDÜRLERİN BAŞI DERDE GİRER

Türk Eği­tim Sen Genel Baş­ka­nı İs­ma­il Kon­cuk: Ders­ha­ne­ler ka­pa­nı­yor. Mü­dür­ler bu­nu ne­ye gö­re ya­pı­yor­lar? Okul mü­dür­le­ri­nin bu yet­ki­si yok. Gay­ri ah­la­ki bir yön­tem. Böy­le bir an­laş­ma yap­ma yet­ki­si yok­tur.

Bu mü­dür­le­ri­nin baş­la­rı be­la­ya gi­rer. Bu id­di­alar doğ­ruy­sa hem çir­kin hem de ah­lak dı­şı­dır. Bu ka­dar kir­li bir iş ol­maz. Bu ka­dar akıl­sız­ca dav­ra­nan bir ki­şi okul mü­dü­rü ol­ma­yı hak et­mi­yor de­mek­tir. Der­hal gö­rev­le­ri­ne son ve­ril­me­dir. Bu in­san­la­rın bil­gi­si ge­lir­se ida­ri ve yar­gı ola­rak ge­re­ken baş­vu­ru­la­rı ya­pa­rız.

YENİ OKUL TİPİ

Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca: Dershanelerin kapatılması iddiasının siyasi bir operasyon olduğu biliniyor.
Yaşanan uygulamalarla da bu açıkça görülüyor. Dershane ihtiyacı var ama kapatmak istiyorlar. Ama bunun ardından tüm devlet okulları dershane olacak. Yeni bir okul tipi yaratıldı. MEB, hep olduğu gibi hesapsız kitapsız işler yapıyor. Her gün yeni karmaşa yaşanıyor. ‘Dershaneler yük oluyor’ diyenler velilerin sırtına her gün ayrı bir yük bindiriyor.

VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTMADILAR

- Dershanelerin kapısına 1 Eylül 2015'te kilit vurulacak. 4 bin dershaneden sadece 600'üne özel okula dönüşüm izni verildi.

- MEB daha önce dershanelerde çalışan 55 bin öğretmenin devlete atanacağını vadetti. Ancak bakanlık daha sonra atamaların 3 bini geçmeyeceği açıkladı. Dershanelerde çalışan binlerce öğretmen ile 20 bin çalışan işsiz kalacak.

- 2 bin ile 3 bin 500 TL arasında değişen dershane ücretleri temel liselerde 6 bin ile 15 bin liraya yükseldi. Halk eğitim merkezlerinde ücretsiz kurslar hiç hayata geçirilmedi.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.