Meb’de Öğretmene Rotasyonunun Altından Kürt Açılımı Çıktı

Memurlar-MEB il içi rotasyon kanununu torba yasaya soktu, şimdi TBMM'deki oylamaya dikkat kesilen öğretmenleri "yerinden olma" telaşı sardı. Öğretmene rotasyon ile MEB'in neyi hedeflediğini açıklayan Memuruz.Net Yazarı Yahya Aslan, gerçek amacın Kürt açılımını Milli Eğitim Bakanlığı'na entegre etmek olduğunu söyledi. İşte detayları...

Meb’de Öğretmene Rotasyonunun Altından Kürt Açılımı Çıktı
14 Temmuz 2014 Pazartesi 16:11

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere il içi rotasyona hazırlanıyor, yerinin değişmesinden endişe eden MEB personeli ise “Bu rotasyon da nereden çıktı” diyor.

Rotasyonun altında yatan gerçeği açıklayan Yahya Aslan, aslında Kürt açılımının MEB‘e sirayet ettirilmek istendiğini; kilitlenen isteğe bağlı ve özre bağlı yer değiştirmeleri açmak adına “doğu öğretmenleri çakılı kalmasın, herkesin iyi okullarda öğretmen olarak görev yapsın” kılıfıyla rotasyon uygulanacağını söyledi. İşte o yazı…

 

ÖĞRETMENLERİN ÇİLESİ BİTMİYORRotasyon sözcüğünün kelime anlamı, yer değiştirme demektir.

Eğitim öğretim camiasında, özellikle öğretmene rotasyon yıllardır konuşulagelmiştir.

Malumunuzdur ki, dönem dönem ayyuka çıkan öğretmene rotasyon haberleri, bir müddet sonra gündemden düşer ve konuşulmaz olur.

Bugünlerde ise eğitim camiası yine öğretmene rotasyon haberleri ile çalkalanmaktadır.

Zannediyorum ki, bu sefer öğretmene rotasyon uygulamasının getirilmesi için son kerteye girildi.

Zira, meclis genel kurulunda torba yasanın içine konulan ve üzerinde görüşülen öğretmene il içi rotasyon düzenlemesi, meclis tarafından kabul gördüğünde bir çırpıda yasalaşacak.

… Ve yıllardır öğretmenlerin kafasını kurcalayan rotasyon, yuvarlanmış yuvarlanmış ve kapağını bulmuş olacak.MEB’E KAPAK OLACAK

İl içi zorunlu rotasyon ile bazı öğretmenler, öyle ya da böyle bir yolunu bulup istedikleri yerlere kapağı atacaklar.

Ama bilinmelidir ki, il içi rotasyon sonuçları MEB’e her seferinde ‘biz demiştik…’ noktasında bir kapak olacaktır.

Yine de MEB bildiğini okuma, dış paydaşlara kulak tıkama huyundan vazgeçmeyecek.

Borumu ROTASYON ile öttürürüm stratejisi ise otorite olarak ne denli zayıf düşüldüğünün, kolaycılığı yeğlendiğinin apaçık bir göstergesidir.

MEB; minnet, boyun eğdirme, muhtaç etme gibi birtakım taktikleri kullanarak öğretmenlere muamele etmektedir.

Bu muamelenin sonu her zaman ve her yerde söylüyorum; PATLAR! HEM DE ŞİDDETLİ…ROTASYONUN ALTINDAN KÜRT AÇILIMI ÇIKTI

Pekala, öğretmene rotasyon ile MEB neyi hedeflemektedir?

MEB’in hedefinde, kilitlenen isteğe bağlı, özre bağlı yer değiştirmeleri açmak; bir nevi; “çocuklar ağlamasın, doğu öğretmenleri çakılı kalmasın, herkesin iyi okullarda öğretmen olarak görev yapma hakkı var” gibi birtakım duygu istismarına dayalı edebiyat üzerinden rotasyonla AÇILIM furyasını MEB’e sirateyet ettirmek vardır.

Ama gel gör ki, yer değiştirme dönemlerinde, norm güncellemelerinde, normların kullanılmasında yıllardır yıllanmış bu sorunlarla ilgili bir ROTA çizilmediği de ortadadır.

Bu bağlamda, rotası belli olmayan gemiye hiçbir rüzgarın yardım etmeyeceği de gün gibi aşikardır.

Bu bakımdan öğretmene rotasyon; dağ fare doğurur nevindendir.“BİR KESİMİ MUTLU EDERKEN DİĞER KESİMİ HUZURSUZ EDEMEZSİNİZ”

Bilinmelidir ki, bir kesimi mutlu edip, başka bir kesimi huzursuz edecek uygulamaların ömrü kısa olur.

MEB’in rotasyonu, yer değiştirme sisteminin çarklarının arasına sıkıştırıp, mekanizmanın düzgün çalışacağını umut etmesi, aymazlığın alasıdır.

Rotasyon, Eğitim-İş Genel Başkanının dediği üzere, mevcut sistemin içinde kısmen uygulanmaktadır zaten…

Ayrıca, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un rotasyona dair açıklamalarını da olduğu gibi aşağıda belirtmek istiyorum.

Koncuk’un 11.07.2014 tarihinde yaptığı basın açıklamasıdır:SENDİKALAR ROTASYONA ŞİDDETLE KARŞI

“Bugünlerde öğretmen rotasyonu gündemdedir. Bu konu zaman zaman temcit pilavı gibi ısıtılıp öğretmenlerin sofrasına konulmaktadır. Rotasyon, her öğretmenin kendi bulunduğu yere göre değerlendirdiği bir konudur. Şöyle ki, il içi rotasyon dış mahallelerde görev yapan birçok öğretmen için merkeze gelmenin yolu olarak görülmekte ve desteklenmektedir. İl dışı rotasyon da, aynı şekilde, gelişmemiş illerden, gelişmiş illere gelebilmenin yolu olarak görülmektedir.

İlke bazında değerlendirdiğimizde ise, rotasyonu bugün destekleyen birçok kişinin, yarın, pozisyonu değiştiğinde karşı olacağı açıktır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, nerede olursa olsun 3-4-5 yılda bir tüm öğretmenlerin yer değiştireceği gerçeğidir. Yani 3-5 yılda bir tüm öğretmenlere göçebe bir hayat kurulmak istenmektedir.

Bu durum öğretmenlerin düzenlerinin bozulması, yerlerinden, yurtlarından edilmesi anlamına gelecektir. Öğretmenlerimizin de aileleri, çocukları vardır. Öğretmelerin 3-5 yılda bir okul değiştirmesi ailelerinin de düzenlerini etkileyecektir. Öğretmenlere rotasyon bize göre gündem değiştirmek için ortaya konulmuştur. Zira bu konu eğitimin öncelikli meselesi olmadığı gibi, eğitimin bir ihtiyacı da değildir. Bu şekilde öğretmen verimliliğinin, okulların kalitesinin artırılacağını düşünmek çok yanlış olacaktır.

Üstelik öğrenciler için de öğretmenlerinin sık sık değişecek olması eğitimde geri gidişlere yol açacaktır. Öğretmen-öğrenci arasındaki bağ son derece önemlidir. Öğretmenin öğrencilerini tanıması, öğrencilerin de öğretmenlerini benimsemesi eğitimde başarı sağlanması açısından hayati öneme sahiptir. Ayrıca öğretmenlerin sürekli yer değiştirmesi kurum kültürü oluşmasını engeller, aidiyet duygusunu ortadan kaldırır, mutsuz, huzursuz öğretmenler ordusu yaratır. Öğretmenlerimiz birkaç yıl sonra yerlerinin değiştirileceğini bildiğinden ne okuluna adapte olabilir ne de öğrencilerine verimli olabilir. Öğretmenler kendisini görev yaptığı okula ait hissedemez. Dolayısıyla rotasyonu tüm bu etmenlerle değerlendirmek gerekir.

Bu sebeplerle, Türk Eğitim-Sen olarak, kazanılmış bir hak olan bugünkü düzenlemenin değiştirilmesine, ister il içi, isterse il dışı rotasyona karşıyız. Rotasyonun öğretmen verimliliğini artıracağına inanmıyoruz. Verimlilik söz konusu olunca, öğretmenlerin özlük haklarında hiç bir iyileştirme yapmayanlar, rotasyon konusunda aslan kesilmektedir. Önce tüm idarecileri rotasyona tabi tutan zihniyet şimdi sıranın öğretmenlere geldiğini düşünmektedir. İdareci rotasyonuna da karşıydık, öğretmen rotasyonuna da karşıyız. Topyekûn göç sistemi öğretmeni daha da mutsuz edecek, iş verimliliği düşecek, kurum kültürü oluşamayacaktır.

Türkiye’de okulların o kadar çok sorunu vardır ki… Altyapı ve fiziki mekan yetersizliği, derslik ve öğretmen açığı, birleştirilmiş sınıf uygulaması, okullaşma oranlarının yüzde 100 seviyesine ulaşamaması, öğretmenlere, idarecilere uygulanan baskılar… Tüm bu sorunları göz ardı eden Milli Eğitim Bakanlığı’nın kafasını rotasyon uygulamasına takması akıl tutulması yaşandığının bir kanıtıdır.

Rotasyon haberleri ile birlikte öğretmenlerimiz ciddi bir kaygı yaşamaktadır. Her fırsatta rotasyona karşı olduğunu dile getiren sendikamız, bu konunun tamamen rafa kalkmasını istemektedir. Eğitimin nitelik sorunu öğretmene rotasyonla çözülemez. Öğretmenlere rotasyon getirilmesi yeni sorunları beraberinde getirecektir.

Buradan uyarıyoruz: Herkes aklını başına almalıdır, en başta da Milli Eğitim Bakanlığı. Nelere yol açacağını iyi hesap etmeden atılacak her adım hüsrana yol açacaktır. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve MEB’i yönetenler, yüzbinlerce öğretmeni adeta göç sistemine tabi tutarak ne büyük bir kaos oluşturacaklarının farkına varmalıdır.

Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, zorunlu hizmet bölgelerinde çakılı kalan, 8-10 yıl görev yapmasına rağmen tayin talepleri gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Zorunlu hizmetini tamamlayan öğretmenlerin herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın tayin talepleri gerçekleştirilmelidir. Unutulmamalıdır ki; bu öğretmenlerimiz kürek mahkûmu değildir.”SENDİKALARI TAKMAMAK, DEMOKRASİYLE BAĞDAŞIR MI?

Hem Eğitim-İş’in hem Türk Eğitim-Sen’in açıklamaları doğrultusunda rotasyona karşı olunması ile ilgili nedenleri 4 ana başlıkta maddeleyebiliriz:

1- Mevcut sistem içinde zaten kısmi rotasyon var

2- Rotasyon mevcut yer değiştirememe sorununu çözmez, yeni sorunlar üretir

3- Kurum kültürü oluşmaz

4- Rotasyon öğretmen verimliliğini düşürür

Görülüyor ki, sendika cephesi rotasyona karşı duruyor ama paydaş olarak lanse edilen sendikaları takmamak demokratik ilkelerle zinhar bağdaşmıyor.ÖĞRETMENLER, ROTASYONLA MEB’İN İKİ DUDAĞI ARASINA SIKIŞACAK

Bir diğer hususiyet ise;

Yöneticinin, bir okulda azami görev süresi 8 yıldır, 4 yıllığına görevlendirilir, 4 yıl sonra istenirse değiştirilir, bu bakımdan yönetim takımı MEB’in iki dudağı arasındadır, öğretmen de rotasyon ile MEB’in iki dudağı arasında olacaktır, yönetici-öğretmen sirkülasyonu ile belki de 4 yılda bir kurum SIFIRLANACAKTIR…

Anlaşılan odur ki, belli periyotlarla okullar hep SIFIRDAN başlayacak her şeye…

Tıpkı MEB gibi…

Gözden kaçan diğer bir husus ise, rotasyon uygulanan öğretmene toplumun geleneksel algılara bağlı kalarak bir düşünce imal etmesi olacaktır.

Şöyle ki;

Malumunuzdur, iyi yerden kötü yere giden öğretmen için her zaman SÜRGÜN yemiş diye bir söylenti atılır ortaya.

Belki de, bu bakımdan öğretmen gittiği yerde ROTASYONUN NE OLDUĞUNU ANLATACAK, ROTASYONUN SÜRGÜN OLMADIĞINI ANLATACAK….

Ama nafile, geleneksel algılar ne edersen et bertaraf edilemez, herkes bildiğini okur, SÜRGÜN damgasını vurur…

Şimdi soruyorum…

Bir öğretmen meslek hayatında SÜRGÜN DAMGASI, TASMASI VE YAFTASI ile ne kadar verimli, ne kadar idealist, ne kadar kendine güvenen, ne kadar güdülenmiş olur?

Bunu da varın siz düşünün…

Sonuç olarak MEB, rotasyon çözümü ile değil, başka çözüm yolları ile yer değiştirme dönemlerindeki kilitlenmiş hali açmalıdır…

ROTASYON AÇILIM DEĞİL, AÇMAZDIR, ÇIKMAZDIR, ÇÖZÜM ASLA OLAMAZ…

ROTASYON İPİ İLE YER DEĞİŞTİRME KUYUSUNA, YER DEĞİŞTİREMEYEN ÖĞRETMENLERİ KURTARMAK İÇİN İNİLMEZ KANAATİNDEYİM…

Yahya ASLAN
Memuruz.Net


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.