Meb'den Okullara Skandal İhh Genelgesi

MEB'den okullara skandal İHH genelgesi

Meb'den Okullara Skandal İhh Genelgesi
11 Kasım 2014 Salı 17:23

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıda tüm okullarda öğrencilerden İnsani Yardım Vakfı (İHH) için para toplanmasını istedi...

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, tüm va­li­lik­le­re ya­zı ya­za­rak İn­sa­ni Yar­dım Vak­fı (İHH) için ‘ba­ğış ve yar­dı­m’ top­lan­ma­sı­nı is­te­di. Der­ne­ğin, top­la­nan pa­ra­lar­la Tür­ki­ye ve dün­ya­da­ki ço­cuk­la­ra yar­dım­la­rı ulaş­tı­ra­ca­ğı sa­vu­nul­du.

BA­KAN ADI­NA

ME­B’­in ko­nuy­la il­gi­li iki fark­lı ya­zı­sı var. 25 Ey­lül ve 13 Ekim ta­rih­le­rin­de gön­de­ri­len ya­zı­la­rın al­tın­da ‘ba­kan adı­na­’ Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Yu­suf Bü­yü­k’­ün im­za­sı bu­lu­nu­yor. Bü­yük, da­ha ön­ce AK­P’­den Sa­man­dı­ra Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yap­tı.

VA­KIF ÖV­GÜ­SÜ

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre MEB’in yazısında, “İHH İn­sa­ni Yar­dım Vak­fı­’nın, ül­ke­miz ve tüm dün­ya­nın 135 ül­ke­sin­de­ki ye­tim, kim­se­siz ve ko­ru­ma­sız ço­cuk­lar ya­ra­rı­na ve tüm dün­ya ço­cuk­la­rı ara­sın­da­ki kar­deş­lik bağ­la­rı­nı güç­len­dir­mek ama­cıy­la ‘Her Sı­nı­fın Bir Ye­tim Kar­de­şi Va­r’ kam­pan­ya­sı dü­zen­le­mek is­te­dik­le­ri bil­di­ril­miş­ti” denilerek der­ne­ğe öv­gü­ler di­zi­ldi.

‘GÖ­NÜL­LÜ­’ VER­SİN
Kam­pan­ya­nın öğ­ren­ci­ler ara­sın­da sev­gi, say­gı ve kar­deş­liği güç­len­di­re­ce­ği be­lir­ti­le­rek, ba­ğı­şın ‘gö­nül­lü­’ ol­ma­sı is­ten­di. Ya­zı­da, “İl­ko­kul ve or­ta­okul­lar­da 2014-2015 Eği­tim Öğ­re­tim Yı­lı’n­da, gö­nül­lü­lük esa­sı­na da­ya­lı ola­rak söz ko­nu­su pro­je­ye ge­rek­li des­te­ğin sağ­lan­ma­sı­” ko­nu­sun­da va­li­lik­le­rin du­yar­lı ol­ma­sı is­ten­di.

İHH AMB­LEM­Lİ KUM­BA­RA
Ay­nı uy­gu­la­ma­nın ge­çen yıl da ya­pıl­dı­ğı ya­zı­da be­lir­til­di. Bu­na gö­re geçen yıl 2 bin 64 okul­dan 6 bin 578 öğ­ren­ci kam­pan­ya için ba­ğış yap­tı. Ba­ğış­lar için İH­H amblemli ‘Sı­nıf­ça bir­lik ol­duk, bir ye­ti­me kar­deş ol­du­k’ ve ‘i­yi­lik­te ya­rı­şan sı­nıf­la­r’ ya­zan kum­ba­ra­lar da­ğı­tıl­dı.

odatv.com


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.