MEMURA YÜZDE 5 ZAM ÖNERİLMESİ BEKLENİYOR !

Memura bu yıl, son Orta Vadeli Program’da belirlenmiş enflasyon hedefi kadar zam verilmesi tahmin ediliyor.

MEMURA YÜZDE 5 ZAM ÖNERİLMESİ BEKLENİYOR !
09 Temmuz 2015 Perşembe 19:00

Me­mur­la­rın ve me­mur emek­li­le­ri­nin 2016 ve 2017 yı­lın­da ala­ca­ğı zam ve sos­yal hak­la­rı içe­ren top­lu söz­leş­me­nin baş­la­ma­sı­na gün­ler ka­la, sen­di­kal da­ğı­lım­da son du­rum Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı­’n­ca ilan edil­di. En çok üye­si olan Me­mur-Sen ilk sı­ra­da yer al­dı.

4,5 mil­yon ki­şiy­le il­gi­li

Sen­di­ka­lar­da top­lu iş söz­leş­me­si gö­rüş­me­le­rin­de su­nu­lan tek­lif­ler gö­rü­şü­lür­ken, im­za at­ma yet­ki­si Me­mur-Se­n’­de ola­cak. 2,6 mil­yon me­mur ile 1,9 mil­yon me­mur emek­li­si­nin ge­le­cek iki yıl­da ala­ca­ğı mad­di ve sos­yal hak­la­rı be­lir­le­ye­cek olan top­lu söz­leş­me­ler için, ye­ni hü­kü­met ku­rul­ma­dı­ğı tak­dir­de ma­sa­ya otu­ra­cak mev­cut hü­kü­me­tin, 2016 ve 2017 Or­ta Va­de­li Prog­ram ile be­lir­len­miş enf­las­yon he­def­le­ri­ni gö­ze­te­rek yüz­de 5 ci­va­rın­da zam öner­me­si bek­le­ni­yor.

Te­la­fi is­te­ne­cek

2013 yı­lın­da ya­pı­lan top­lu söz­leş­me ile me­mu­run bü­yük za­ra­ra uğ­ra­dı­ğı­nı sa­vu­nan Tür­ki­ye Ka­mu-Sen ile KESK, bu dö­nem za­rar­la­rın te­la­fi­si­ni is­ti­yor.

2014 yı­lı için 123 TL zam alan me­mu­ra enf­las­yon far­kı da öden­me­miş­ti. 2015 yı­lın­da 3+3 ile enf­las­yon far­kı alan me­mur, Ge­lir Ver­gi­si öde­me­le­rin­de ça­lı­şan­la­rın üst gru­ba da­hil edil­me­si­ne ne­den olan dü­zen­le­me ile zam­dan ek­si­ye düş­tü. Se­çim ön­ce­si im­za­la­nan top­lu söz­leş­me ile ka­mu iş­çi­le­ri­ne 2015 için yüz­de 6+5 ve­ren hü­kü­me­tin, me­mu­ra ve­re­ce­ği zam­da bu ora­nı da dik­ka­te al­ma­sı is­te­ni­yor.

1 Ağustos’ta başlayabilir

Üye sa­yı­sın­da Me­mur-Sen 836 bin 505 üye ile ba­şı çe­ker­ken, onu 445 bin 729 ile Tür­ki­ye Ka­mu-Sen, 236 bin 203 üyey­le KESK ta­kip et­ti. Bu ayın son haf­ta­sın­da üç kon­fe­de­ras­yon ta­lep­le­ri­ni res­men Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı'na su­na­cak. Top­lu söz­leş­me gö­rüş­me­le­ri­nin 1 Ağus­tos'ta baş­la­ma­sı bek­le­ni­yor. 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.