Millî Eğitimde Mülakatlı Atamalar Yasal Mı?..

Daha önceleri mülakatla yönetici ataması yapılmazken Danıştay tarafından da hukuki bulunmazken bu sefer Kanun çıkarma yoluna gidildi. 652 sayılı KHK’nin 37 nci maddesi ile düzenleme yapıldı. Artık Danıştay iptal edemezdi. Fakat Anayasa Mahkemesine itiraz edilebilecekti ve edilmişti.

Millî Eğitimde Mülakatlı Atamalar Yasal Mı?..
26 Şubat 2016 Cuma 05:26

Daha önceleri mülakatla yönetici ataması yapılmazken Danıştay tarafından da hukuki bulunmazken bu sefer Kanun çıkarma yoluna gidildi. 652 sayılı KHK’nin 37 nci maddesi ile düzenleme yapıldı. Artık Danıştay iptal edemezdi. Fakat Anayasa Mahkemesine itiraz edilebilecekti ve edilmişti.Anayasa Mahkemesinde Sözlü Sınava İptal Davası Açılmadı

Bilindiği üzere yönetmeliklerde sözlü sınavlarla ilgili düzenlemelere ilgili sendikalar dava açarak iptal ettiriyorlardı. MEB, Danıştay iptaline çözüm olarak sözlü sınavı KHK ile düzenledi. KHK’ye karşı Anamuhalefet Partisi iptal davası açtı. Fakat dava konusu olarak “sözlü” kelimesi geçmemektedir ve sadece Anayasanın 2.maddesine aykırılık yönünden ele alınmıştır.

652 sayılı KHK’nin 37 nci maddesinin (8) inci fıkrası “Okul ve kurum müdürleri; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.” Şeklinde idi.

Buradaki, “yazılı ve/veya sözlü olarak” ibaresinde geçen “/veya” kısmına Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılmış fakat 6.2.2013 günlü kararla iptal istemi reddedilmiştir.Sözlünün yönetmeliklere girme şartları olgunlaşmıştı. MEB Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde sözlü sınavla ilgili düzenleme yapıldı. Daha sonra da MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe yerleştirildi. 

Artık hem okul müdürleri ve hem de taşra teşkilatı yöneticileri sözlü sınavla yüz yüze kaldılar.

Önce okul müdürlüğü için yazılı sınavları kazananlar sözlü sınava girdiler. Daha sonra da 2014 Şubatında, yazılı sınavı kazanan şube müdürü adayları sözlü sınavlara girdiler. Bu sınavların ne kadar sağlıklı olduğu ise tartışılabilir.Şube Müdürlüğü Sınavında Dikkat Çeken Durumlar:

Örneğin;

1-Sınavda birden çok mülakat komisyonu kuruldu.

2-Herkes kura ile sorularını çekip cevapladı.Şube Müdürlüğü Sınavında Yaşanan Teknik Sorunlar:

1-Sınava giren aday sayısı çok olunca komisyon sayısı da çok oldu. Her komisyon üyelerinin değerlendirme ölçüsü farklıydı. Bir standart sağlanamadı. Herkes aynı komisyondan geçmedi. Aynı donanıma, aynı tecrübeye, aynı vizyona, vs. sahip olanların aynı puanları alabildiklerini söyleyebilecek durumda değiliz.

2-Herkese aynı anda aynı sorular sorulamadı. Aynı cevaplama yöntemi kullanılmadı. Kura ile çekilen sorulara kimisi yazarak cevap verdi kimisi yazmadan. Yazarak cevap alan komisyonlar ellerinde somut bir kanıt oluştururlarken sınavın “sözlü” lüğünü ihlal ettiler. Yazmadan cevap alanlar ise her hangi bir teknolojik kayıt cihazı ile sınavı somut bir şekilde kayıt altına alamadılar. Bu durumun idari yargı yerlerince yapılacak yargısal denetimi olanaklı kılması mümkün görünmemektedir.

3-1800 civarındaki itirazlar elde somut kayıtlar olmadan değerlendirilerek tamamı reddedildi. 

4-Atamalarda sadece sözlü sınav puanları esas alınmıştır. “hizmet süresi”, “ performans” ve “yeterlik” dikkate alınmamıştır.

5-Anayasa Mahkemesi sözlü sınavıyla atanmayı sadece, 190 sayılı KHK kapsamında yer alan kadro unvanlı bir görev olmayan okul müdürlüğüne yapılacak 2. görev kapsamındaki atamalar için uygun görmüştü. Oysa şube müdürlüğü bu kapsama girmemektedir.Sözlü Sınavın Yasal Dayanağı Kaldı mı?

14/03/2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6528 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile değiştirilerek yeniden düzenlenen 652 sayılı KHK’nin 37/8 inci maddesinden “SÖZLÜ” ibaresi çıkarılmıştır. Böylece yönetmeliklerdeki sözlü sınavın yasal dayanağı da ortadan kalkmıştır.Sözlü Sınavda Dikkat Edilecek Hususlar

652 sayılı KHK’nin 37. Maddesinin (8) Numaralı Fıkrasının Birinci Cümlesinde Yer Alan “yazılı ve” İbaresinden Sonra Gelen “…/veya …” İbaresine yapılan iptal başvurusunu reddederken Anayasa Mahkemesi özetle şu hususlara dikkat çekmiştir:1-Dava konusu kuralda, okul ve kurum müdürlerinin yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınacaktır.2-Hukuk devletinin kamu yararı düşüncesi olmaksızın, yalnızca özel çıkarlar için veya yalnızca belli kişiler yararına olarak herhangi bir düzenleme yapılamayacaktır. 3-İdareye, yapacağı işlem ve eylemlerde sınırları çizilmiş belli ölçüde hareket serbestîsi veren bir takdir yetkisi tanınmıştır.4-İdarenin bütün işlem ve eylemlerinin nihai amacı kamu yararı olduğundan idareye takdir yetkisi tanınmasının nedenlerinden biri de kamu yararını gerçekleştirme amacıdır.5-Kamu yararını gerçekleştirme adına idareye, sınırları çizilmiş belli ölçüde hareket serbestîsi verilmiştir. Takdir yetkisinin hukuk içerisinde keyfilik içermeyecek şekilde ölçülü olarak kullanılması gerekmektedir.6-Milli Eğitim Bakanlığına, okul ve kurum müdürlüklerine yapılacak atamalarda sadece yazılı, sadece sözlü veya hem yazılı hem sözlü sınav yapma yetkisi vermiş ve takdir yetkisinin verilmiş olmasının; kadroların ihdası, serbest bırakılması, değişikliği ve kadroların kullanımına dair yasal çerçeveyi oluşturan 190 sayılı KHK kapsamında yer alan kadro unvanlı bir görev olmayan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 88. maddesinde öngörüldüğü üzere öğretmenlere asıl görevlerinin yanı sıra verilebilen ikinci bir görev niteliği taşıyan, bir kadro olmayan ve ilgili personelin mevcut kadrosu uhdesinde iken diğer bir görevin ikinci görev olarak yürütüldüğü okul ve kurum müdürlüğü görevlerine yapılacak atamaların yazılı ve/veya sözlü sınav usullerinden hangisi tercih edilerek yapılacağının idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğu kabul edilmiştir.7-Hukuk devletinin en vazgeçilmez unsurunun idarenin işlem ve eylemlerinin yargısal denetime tabi olduğu kuşkusuzdur. Zira, söz konusu yargısal denetim idareyi hukuka bağlı kılmakta ve keyfi uygulamalardan kaçınmasını sağlamaktadır. Dava konusu düzenleme ile kurala bağlanan hususlar arasında, Bakanlığa tanınan okul ve kurum müdürlerini atama yetkisini yargısal denetimden muaf tutan herhangi bir norm bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Bakanlığın dava konusu kural ile kendisine tanınan atama yetkisini kullandığı her durumda, ilgililer bu atama yetkisine ilişkin idari kararları yargı organları önüne taşıyabilecek ve denetime tabi tutabileceklerdir. 8-Bu düzenleme ile yargısal denetime engel herhangi bir kural öngörülmediği gibi, yargısal denetimden önce, atamaya ilişkin süreçte idarenin gözetmesi gereken belli standartlar da getirilmiştir.9-Düzenlemede, “okul ve kurum müdürlerinin; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır.” denilerek yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olunduktan sonra, “hizmet süresi”, “performans” ve “yeterlik” gibi kriterler dikkate alınarak atamanın il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından yapılacağı kural altına alınmıştır.Şube Müdürü Atamalarında Bakalım Ne Olacak?

1-Bilindiği üzere 12.10.2013 tarihinde yayımlanan MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte geçen bütün “sözlü” kelimelerine dava açılmıştı. Yönetmelikteki bu ibarelerin yürütmesi durdurulduğunda ya da iptal edildiğinde ne olacak? 

2-Yazılıyı kazanıp, sözlü de kaybedenler dava açmışlar mıdır? Açmışlarsa ne olacak? 

3-Sözlüde 70 barajını geçtiği halde atanmaya yetersiz puan alanlar ne yapacaklar? Dava açarlarsa durum ne olacak?

Değerli büyüklerim! MEB kompedanları! Sahi ne olacak?Engin AR

Eğitimci Yazar/Kamugazetesi

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.