Mobbing Nedeniyle İstifa Edilirse Kıdem Tazminatı Alınır Mı?

İş yerlerinde son yıllarda sıkça rastlanan mobbing (çalışanı rahatsız ve taciz edici durumlar) sorunu bir çok soruyu da beraberinde getiriyor.

Mobbing Nedeniyle İstifa Edilirse Kıdem Tazminatı Alınır Mı?
 Mobbing yani psikolojik taciz ya da diğer bir tabirle yıldırma, tüm dünyada çalışanların en fazla maruz kaldığı durumların başında geliyor. Batı ülkelerinde bu konuya özel hukuki düzenlemeler mevcut. İş Kanunu'nda ise açıkça mobbing ifadesi kullanılmamakla birlikte 24. Madde'de;
- İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa,

- İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa, işçinin iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı doğuyor. Dolayısıyla kıdem tazminatını da alabiliyor.

BORÇLAR KANUNU'NDA MOBBING Diğer taraftan geçtiğimiz 2012 yılında yürürlüğe giren Borçlar Kanunu'nun 417. Maddesi, konuyu daha geniş düzenleyerek, "İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür" hükmüne yer veriyor. Yargıtay da son yıllardaki kararlarında mobbingi haklı fesih sebebi sayarak tazminat ödenmesi gerektiğine hükmediyor. (9. H.D. E. 2008/22535, K. 2010/7225.)

Öte yandan ücretinizin zamanında ödenmemesi de haklı fesih sebebi sayılır. Eğer ücretiniz ödeme tarihinden 20 günden fazla geçtiği halde ödenmiyorsa, çalışmaktan kaçınma hakkınızı kullanabilirsiniz.

Buna rağmen ücretiniz ödenmezse işverene ihtarname çekerek ücretinizi ödemesini aksi halde iş akdinizi feshedeceğinizi bildirebilirsiniz. İhtarnameyi noterden gönderebileceğiniz gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderebilirsiniz. İhtarnameye rağmen ücretiniz ödenmezse son çare olarak iş akdinizi fesheder, şikayet ve dava yoluna gidersiniz. Bu durumda mahkeme aşamasında ücretinizi düzenli ödediğini işverenin ispatlaması gerekir. 

BUGÜNYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması