Öğretmen Ataması 2014 Ekim Ayı Öğretmen Ataması Son Öğretmen Atama Tercihleri Ne Zaman? 2013- 2014 Öğretmen Atama Taban Puanları

35 bin öğretmen ataması ne zaman? 31 Ağustos 2014 öğretmen adayları büyük bir merakla atamalarının ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Ağustos ayında öğretmen ataması yapılacak mı? Öğretmen ataması ne zaman olacak? Öğretmen ataması yapılacak mı? Ağustos ayında kaç öğretmen ataması olacak? Öğretmen ataması tarihleri 2014.

Öğretmen Ataması 2014 Ekim Ayı Öğretmen Ataması Son Öğretmen Atama Tercihleri Ne Zaman? 2013- 2014 Öğretmen Atama Taban Puanları
30 Haziran 2016 Perşembe 19:06

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması yapılacak mı? Ekim Ağustos 2014 Öğretmen ataması hangi ay yapılacak? Ekim ayında kaç öğretmen atanacak? Öğretmen atama tarihleri 2014. KPSS'nin ardından Öğretmenlik branş sınavına giren binlerce öğretmen adayı ne zaman atama yapılacağını merak etmeye başladı. 31.08.2014
Öğretmen adayları kpss ve öabt sonuçlarının açıklanmasından sonra ağustos ayı içerisinde yapılacak olan öğretmen atamalarının kontenjanlarını merak etmeye başladılar. Bu atamalarda tam 40 bin öğretmen atanacak. Peki ağustos ayında yapılacak olan bu atamada kontenjanlar belli oldu mu? MEB bir açıklama yaptı mı? İşte detaylar.


BAKANLIKLARDA YAPILAN ATAMALAR

Hazine Müsteşarlığı'nda; Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Rıza Uzunpostalcı, Sigortacılık Genel Müdür Yardımcılığı'na Murat Kayacı, Sigortacılık Genel Müdür Yardımcılığı'na Gökhan Karasu, Devlet Destekleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Halit Tutak atandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda; İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zafer Yıldırım ile Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halil Ömer Yalım görevlerinden alınırken, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Ahmet Okur, afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne Alper Sezer, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne ise Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Selim Çelenk atandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ayhan Karaca görevinden alınırken, Personel Dairesi Başkanlığı'na Hüseyin Çumak, Bakanlık Müşavirliği'ne Muammer Duran atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda; Bakanlık Müşavirleri Sezgin Demircioğlu, Mustafa Keler ile Mehmet Erdal görevlerinden alınırken, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne Bakanlık Müşaviri Mehmet Mustafa Satılmış, eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'na Bakanlık Müşaviri Mehmet Latif çiçek atandı.

Ekonomi Bakanlığı'nda; İthalat Genel Müdürlüğü'ne Kadir Bal atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda; Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Hasan Kaşıkara yeniden atandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı'na Gökhan Yazgı atandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda: Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliği'ne Mehmet Gelen atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda; Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Şeyda Odabaşı görevinden alındı.

Millî Eğitim Bakanlığı'nda; Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Veysel Erdel atandı.

Millî Savunma Bakanlığı'nda; Gnkur. Ad. Müş.liği Disiplin Sb.lığı'ndan Hv.Hâk.Yb. Bengü Abban ile AYİM Bsav.As.Sav.Ks.(Sav.) lığı'ndan Hâk.Yb., Hakan Ali Turgut Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliği'ne, Askerî Yargıtay Üçüncü Daire Üyeliği'nden Hâk.Alb., Ersun ÇETİN Askerî Yargıtay Üçüncü Daire Başkanlığı'na atandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda; Bakanlık Müşavirliği'ne Samsun 11. Bölge Müdürü Emin karaman atandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda; Karayolları Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı'na Adnan Köklükaya, Bakanlık Müşavirliği'ne ise Bayram Şahin atandı.

3 BÜYÜKELÇİNİN MERKEZE ÇEKİLMESİ HAKKINDAKİ ATAMA KARARI

3 büyükelçinin merkeze çekilmesi hakkındaki atama kararı Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Rauf Engin Soysal, İspanya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayşe Sinirlioğlu ve Madagaskar Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Artemiz Sümer merkeze çekildi. Kararda, "Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri Bakanlığının 9/6/2014tarihli ve 2382 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2'nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır." denildi.

40 Bin Atama İçin Seçilen Branşlar

Ağustos ayında yapılacak 40 bin öğretmen ataması için branş belirleme çalışmaları sürüyor. Ayrıca Temmuz ayında da öğretmenlik alan bilgisi testi yapılacak.

Özür grubu atamaları için kontenjan ve kadrolar belirlenirken aynı zamanda da ağustos ayında atanacak 40 bin öğretmenin branşlara göre dağılımı da belirlenecek. Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili çalışmaları yapıyor. Branş dağılımının hemen belirlenememesinin nedeni ise özür grubu atamaları olacak. Atamalarda yer değiştiren öğretmenlerden oluşan boşluk sonucu 40 bin kadronun branşlara göre dağılımı planlanacak.

Geçtiğimiz yıllara göre atamalar her zamanki gibi en fazla on kadroya yapılacak. Mesela 2013-2014 atamalarına baktığımız zaman en fazla ataması yapılan kadronun İngilizce, Sınıf Öğretmenliği, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler ve Okul Öncesi Öğretmenliği oldu. Ayrıca bu yıl emekli olan öğretmenlerle birlikte oluşan 120 bin kişilik öğretmen açığının branşlara göre dağılımı yapılarak buna göre hangi branşa kaç öğretmen atanacağı da hesaplanacak.

Ayrıca hakkaniyet ve eşitlik ilkesi gereği de adil bir dağılım yapılması ve atama bekleyen her branş için bir kadro açılması gerekiyor. Bununla birlikte bazı branşlarda yeterince mezun verilemezken bazılarında da gereğinden fazla mezun çıkması atamalarda bazı öğretmenlerin yüksek puanla açıkta kalırken bazılarının da düşük puanlarla yerleşmesine olanak tanıyor. Bazı öğretmenlerin görevde yükselerek okul yöneticisi olması, norm kadrolardaki sürekli değişkenlik ve emekli öğretmen branşları da sürekli olarak kadroların değişmesine neden oluyor.

Geçtiğimiz yıllara göre MEB'in aldığı öğretmen kadrolarında ilk on hiçbir zaman değişmemekle birlikte kadroların sayısı arttırılıp azaltılır bazıları da genellikle aynı kalır. Aşağıda vereceğimiz tabloda bakanlığın ihtiyaç duyduğu alanları görebilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı, 40 bin öğretmen ataması için kanun tasarısı hazırladı ve Meclis Başkanlığı'na gönderdi. Millî Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan, Bakanlar Kurulu'nca 21/5/2014 tarihinde kararlaştırılan tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na gönderildi. 

Danışma kurulu öğretmen atama sayısını arttırmak için toplanıyor: Kamu Personeli Danışma Kurulu toplanıyor. Konularının arasında atama yapılacak öğretmen sayısının artırılması konusu da var. Danışma kurulunda konuşulacak konulardan birisi yapılacak öğretmen sayısının 80 bin'e arttırılması. Edindiğimiz bilgilere göre Memur-Sen Konfederasyonu 20 Mart tarihinde toplanacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda toplu sözleşme'de elde edilemeyen taleplerini elde etmeye yönelik hazırlıklara başladı. Farklı iş kollarlındaki 10 sendikada yetkili olan Memur-Sen'in “Kamu Personeli Danışma Kurulu” ajandasındaki konuların başında “4-C kapsamındaki geçici personelin kadroya atanması” bulunuyor. Kamu Personeli Danışma Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyalogun geliştirilmesi, kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi amacıyla; Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, en çok üyeye sahip üç konfederasyonun genel başkanı ile her bir hizmet kolunda en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikasının başkanı ve Devlet Personel Başkanından oluşur. Kurula gündemde yer alan konulara göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de davet edilebilir. Kurul, toplu sözleşme konuları ile kurumsal konular dışında kalan ve kamu personel sistemini ilgilendiren genel nitelikli konuları değerlendirilecek. 

1- Öğretim Elamanlarına Mahsus İlave Maaş Artışı (Akademik Zam): Akademik personel, 2002-2012 döneminde doğrudan kendilerine ilave artış yapılmaması ve reel maaş artışı bakımından bazı unvanlar için eksi bazıları içinse çok düşük düzeyde olması nedeniyle diğer kamu görevlilerine nazaran mağdur konumdadır. Özellikle akademik personelin başlangıç maaşı, akademisyenliğe olan ilgiyi azaltmaktadır. Bunun sonucunda, akademik personel sayısındaki artış, üniversite sayısındaki artışla doğru orantılı olamamaktadır. Bu anlamda, hem akademik personelin reel artış bazlı maaş mağduriyetinin giderilmesi hem de üniversitelerin akademik personel ihtiyacının karşılanmasına ilişkin riskin ortadan kaldırılması hedefiyleakademik personelin maaşlarında; 2014 Ocak ayında 729, 2015 Ocak ayında 729 TL olmak üzere artış yapılması uygun olacaktır.

2014 Öğretmen İlk Atamaları Ne Zaman? Ne Kadar Öğretmen Ataması Yapılacak?

MEB öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin çalışma takvimine göre; yaz dönemi ilk atamalar için başvurular 25-29 Ağustos 2014 tarihlerinde alınacak. 01-03 Eylül 2014 tarihlerinde ise atama sonuçları açıklanacak. Bu atamalar için 2014 KPSS puanları geçerli olacak. 

Ağustos'ta 40 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Ağustos ayında 40 bin öğretmen ataması yapılacak. Hangi branştan ne kadar öğretmen alımı yapılacağı Bakanlık tarafından tercih dönemi öncesinde duyurulacak.

40 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunu ve bu rakamın artırılması gerektiğini tekrar belirtiyoruz.

Gelişmeleri takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz.


ÖZÜR GRUBU ATAMALARI NE ZAMAN?

1- Özür grubu atamaları tarihleri nelerdir?

Cevap: Özür grubu atamalarına başvuru için ilk aşama tarihleri 11-15 Ağustos 2014; ikinci aşama için başvuru tarihleri de 20-26 Ağustos 2014 tarihleri arasındadır.

2- Özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanır ve öğretmenler ne zaman okullarıyla ilişik kesme işlemlerine başlayabilir?

Cevap: Atama sonuçları 29 Ağustos 2014 tarihinde www.atama.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Ataması yapılan öğretmenler 1 Eylül tarihinden itibaren okullarından ilişik keserek yeni okulları için başvuru yapabilecek.

Soru 3: Birinci aşama ve ikinci aşama ne anlama geliyor bu süreçleri birbirinden ayıran özellik nedir?
 
Cevap: Başvuruların, Birinci aşama ve ikinci aşama olarak iki kısımdan oluşması aslında yer değişikliği olasılığını arttırmak için uygulanmaktadır. Şöyle ki :
 
1. Aşama : Bu aşamada özür durumu olanların (sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenler) atanmak için belgelerini ispatladığı ve idareye verdikleri süreçtir.Kendi özür durumuna uygun olan belgeler mevzuat çerçevesinde değerlendirilir.Şartları uygun olan öğretmenlerin  atama isteği onaylanmış olur.Böylelikle başvuruları onaylanmış öğretmenler okulların tercih edileceği ikinci aşamada “tercih yapacak”öğretmenler sistemine katılmış olurlar.özür durumundan gitmek isteyen öğretmenin kadrosu sistemde  “muhtemelen boşalacak” norm olarak görülür ve o öğretmenin tayini çıkması durumunda tercihlerine o okulu yazan kişilerden en yüksek hizmet puanlı olanın ataması yapılır.
 
2. Aşama : Atama isteklerinin alındığı ve muhtemelen boşolacak okulların sisteme işlendiği birinci aşamadan sonra başvuruları kabul edilen öğretmenlerin okul/eğitim kurumlarını tercih ettiği aşamadır.
 
Soru 4: Adaylığı kalkmayan öğretmen de özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilecek mi ?
 
Cevap : Öğretmenlerin 2014 yaz tatili il içi ve iller arası özür durumuna bağlı yer değiştirme duyurusunun 3. Ve 4. Maddesine göre sadece sağlık özrü bulunan öğretmenlerden adaylığı kaldırılmamış olsa bile özür durumu atamalarına başvuru yapabilecek! Eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenler de ise adaylığın kaldırılmış olma şartı aranıyor.
 
Soru 5: Adaylığın kaldırılmasına bakılırken hangi tarih baz alınıyor?
 
Cevap : Öğretmenlerin 2014 yaz tatili il içi ve iller arası özür durumuna bağlı yer değiştirme duyurusunun 2. Maddesine göre öğretmenlerden 30 Eylül 2014 tarihine kadar adaylığı kaldırılmış olanlar tayin isteğinde bulunacak.
 
Soru 6: Kimler özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamayacak?
 
Cevap:  a. *Sağlık özrü hariç 30 eylül 2014 tarihine kadar adaylığı kaldırılmayacak olanlar,
 
b.*ilk atama kapsamında; açıktan, kurumlar arası naklen atananlar,
              
c.*Öğretmenlikten ayrıldıktan sonra; açıktan ya da kurumlar arası yeniden atama kapsamında atananlar.
 
Eğer 30 eylül 2014 tarihine kadar bulunduğu ilde bir yıl çalışmayanlar özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.Bu hükmün dayanağına da değinmek istiyorum: Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme  Yönetmeliğinin 35 . madenin 4. Fıkrasında” Bu Yönetmeliğin (Değişik ibare:RG-31/8/2012-28397) 14 üncü maddesi kapsamında öğretmenliğe atananların, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekir.”denilmektedir 14. Madde de ise Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama şartları belirlenmiştir.yani açıktan veya kurumlararası atananlardan bulundukları ilde bir yıl çalışma şartının istenmesi yönetmeliğin 14. Maddesi ve 35. Maddesine göre belirlenmiştir.
 
Soru 7 : Öğretmen açığı olan tüm okullar tercih sistemine yansıtılacak mı ?
 
Cevap : Evet ! Alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır.Fakat Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır  hükmü bulunduğu için özür durumu atamalarında bu tip okullarda öğretmen açığı olsa da tercih sistemine yansıtılmayacak.
 
Soru 8: Hizmet puanları hangi tarihe göre hesaplanıyor?
 
Cevap : Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvuruların son günü baz alınır.
 
Soru 9 : İkisi de öğretmen olan eşler eş özrüne başvurabilir mi?
 
Cevap : Evet her ikiside öğretmen olanlar eşler başvuruların ilk aşamasına başvurabilir fakat tercihlerin alındığı ikinci aşamaya sadece biri başvuru yapabilir.
 
Soru 10 : Hangi hallerde ikisi de öğretmen olan eşler özür durumuna başvurup tayin isteyebilir?
 
Cevap : Eşlerden biri sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak özür durumuna bağlı yer değiştirme talebi varsa diğer eş ,eş özrü talebinde bulunup eşinin tayin istediği yere tayin isteğinde bulunabilir(bkz duyurunun 5. Madde)
 
Soru 11: Öğretmenlerin kaç tercih hakkı var ve öğretmenler tüm ildeki açık okulları seçebilecek mi ?
 
Cevap : Öğretmenlerin 2014 yaz tatili il içi ve iller arası özür durumuna bağlı yer değiştirme duyurusunun 7. Sayfasına göre il dışına özür durumu atama isteğinde bulunacak öğretmen tüm il genelinin tamamından 40 tercih isteğinde bulunabilecek il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler ise özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.
 
Soru 12: 41. Tercih ne anlama gelir şartı nedir?
 
Cevap : 40 tane tercih hakkı olan öğretmenler için 41. Şık olarak ,özrünün bulunduğu yerde açık bulunan tercihleri dışındaki  herhangi bir okula atanmayı kabul ettiğine dair  bir buton daha görünecek. İl dışına özür durumuna dayalı tercih yapan öğretmenlerin 40 tercih hakkı kullanıldıktan sonra 41. Şıkkı işaretleyebilir .Bu şekilde tercihte bulunan öğretmen özrünün bulunduğu ildeki tüm açık olan alanları ile ilgili okullara kura yolu ile yerleştirilir.İl içi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmen de aynı şekilde özrünün bulunduğu yerleşim yerine( ilçe …vb) açık olan 40 tane tercihi ettikten sonra 41. Şıkkı işaretleyebilir ve kura yolu ile tercihinde bulunmayan açık norm kadrolardan herhangi birine yerleştirilir.
 
Soru 13: İl dışına özür durumuna bağlı yer değiştirme isteyen öğretmen tayin istediği tüm ili seçebilecek mi?
 
Cevap: Evet .Tüm ildeki sisteme yansıtılacak okulları seçebilecekler.
 
Soru 14 : İl içinde özür durumuna bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenler sadece özrünün bulunduğu ilçedeki okulları mı seçebilecekler?
 
Cevap : özürlerinin bulunduğu ilçedeki açık bulunan ve muhtemelen boşalması beklenen okulları (merkez ilçeler dahil tüm ilçeye bağlı köyler ve beldeler de) tercih edebilecekler fakat büyükşehir statüsündeki illerde bu durum biraz daha farklı ; Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılmayacaktır.
 
Köyler de ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilir ve buna göre köy statüsündeki bir öğretmen  aynı ilçede olsalar dahi özür durumu yer değiştirme isteğinde bulunabilir bulunduğu il ister büyükşehir olsun ister normal statülü il olsun.
 
Örneğin : Muğla ili 30 mart seçimlerinden sonra büyükşehir statüsüne geçti.Büyükşehir statüsüne geçtiğinde önceden köy olan yerleşim yerleri mahalle statüsüne geçmiş oldu.30 marttan önce köy olarak geçen yerleşim yerinde görevli öğretmen aynı ilçede olsa dahi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunup aynı ilçe de tayin isteyebiliyordu fakat 30 mart dan sonra aynı yerleşim yerinin köy olmaktan çıkıp mahalle olması ile öğretmen aynı ilçede özür durumuna bağlı yer değişikliği isteğinde bulunamayacak ,sadece faklı ilçeye,beldeye veya yine köy statüsünde bulunan yerleşim yerinde özrünün bulunuyor olması gerekecek.İl dışından özür durumundan başvuracaklar zaten tüm ili tercih edebilecekleri için bu ayrım söz konusu değil.
 
Soru 15 : Görevli olduğu okulun ilde veya ilçenin  dışında bulunanların başvurularını yapmaları için okula gelmeleri zorunlu mu ?
 
Cevap: Başvurularını yapmaları için illa da okullarına gitmelerine gerek yok.Özürleri için istenen gerekli evrakları tedarik ettikten sonra başvuruların ilk aşamasında  hatta öncesinde bile ulaştırdıktan sonra okula uğramalarına gerek yok.Evraklar ilgili okul yöneticisi mebbis ortamına işleyecek ,öğretmen ise http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formunu kendi durumuna göre internet ortamından dolduracak.Onaylanan başvurunun çıktısı okul yöneticisi tarafından çıktısı alınacak ve öğretmenin ilişiğini kesmeye geldiği zaman imzası alınacak.
 
Soru 16 : Aylıksız izinde bulunanlar da özür durumuna başvurabilir mi?
 
Cevap : Evet başvurabilirler fakat izinlerinin 15 Eylül 2014 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirmeleri gerekiyor.Ayrıca bu kişilerin 15 eylül 2014 tarihine kadar da görevlerine başlaması gerekiyor aksi takdirde yer değiştirme sonucu iptal edilir.Unutmadan askerde bulunan öğretmen de özür durumuna başvurabilir çünkü askerde bulunan öğretmende aylıksız izinde bulunduğu için aynı durum onlar içinde geçerli yani 15 eylül 2014 tarihine kadar askerliği bitecek ve göreve başlayacak olanlar bu durumlarını diğer şartlar ile beraber belgelendirirse özür durumuna başvurabilir.
 
Soru 17 : Eşi asker de olan öğretmen özür durumu yer değiştirme isteğinde bulunabilir mi ?
 
Cevap : Eşi askerde olan öğretmenin özür durumuna başvurabilmesi için askerdeki eşinin öğretmen veya devlet memuru olması gerekir fakat eşi özel sektörde  çalışanlar askerde bulunan eşlerinin yanına özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamaz.
 
Soru 18 : Başvurusunu mebbis üzerinden yaptıktan sonra eğitim yöneticileri onaylamaz ise ne olur ?
 
Cevap : gerekli şartları taşıyan öğretmenler başvuru yaptıktan sonra sorumluluk eğitim yöneticilerine aittir ,öğretmenlerin yapması gereken tek işlem idareye başvuruyu yaptığına dair bilgi vermektir.Daha sonra ise onay mercilerinin başvuruları inceleyip ya kabul etmesi veya red etmesi gerekir,ayrıca eksik belgeler veya bilgiler varsa yine idare bu konuyu başvuru süresi içinde öğretmene bildirmek ve tedbirleri almak ile mükelleftir.Hiç bir işlem yapmadan başvuruları bırakması söz konusu bile olamaz olursa bu sorumluluk ilgili eğitim yöneticilerine aittir.
 
Soru 19 : Özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemi iptal edilebilir mi ?
 
Cevap : Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.
 
Soru 20 : Öğretmenler özür durumu atamaların birinci aşamasına başvurup ikinci aşamaya başvurmasa olabilir mi ?
 
 Cevap : Evet olabilir ikinci aşama döneminde tercih yapmaya bilir fakat ilk aşamadaki başvurusu “muhtemelen boşalacak “ okul olarak göründüğü için diğer öğretmenler için bir umut ışığı olacaktır.Bu yüzden özür durumuna başvuracak öğretmenleri dikkatli olmaya davet ediyorum.
 
Özür durumuna bağlı yer değiştirme şartlarını ise ayrı ayrı işleyeceğim o yüzden bundan sonraki yazılarım sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı özür durumu atama şartları üzerine olacaktır. 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.