Öğretmenlerin Hizmet Puanı Hakkında

ZORUNLU HİZMET BÖLGESİNDE İSTEĞE BAĞLI ÇALIŞANLARA HİZMET PUANI ARTIRIMLI VERİLMELİDİR.

Öğretmenlerin Hizmet Puanı Hakkında

Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunarak, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanlar ile zorunlu hizmet alanlarında çalışıyorken zorunlu hizmet yükümlülüğü kaldırılanlardan halen bu alanlarda görev yapanların, hizmet puanlarının artırımlı hesaplanması noktasında düzenleme yapılmasını talep etti.

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin, “Hizmet puanları” başlıklı 40. maddesinin altıncı fıkrasında, “Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir” hükmü yer almaktadır. Ancak söz konusu hüküm, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanları kapsamamaktadır.Yine zorunlu hizmet yükümlülüğü kapsamında zorunlu hizmet alanlarından görev yapıyorken zorunlu hizmet yükümlülüğü kaldırılanlardan halen söz konusu alanlarda görev yapanlar da kapsam dışındadır. Bu durumda bulunan öğretmenlerimizin ilave hizmet puanlarından faydalandırılmadığı görülmektedir. Çocuk İstismarını İstismar Eden Örgütlü Ahlaksızlık Oysa zorunlu hizmet alanları, sosyo-ekonomik bakımından az gelişmiş bölgeler olup bu bölgelerde öğretmen istihdamında güçlük çekildiği, bu bölgelerde görev yapan öğretmenlerin ortalama görevde kalma süresinin ülke ortalamasının ve gelişmiş bölgelerin epey altında olduğu bilinen bir gerçektir. Kaldı ki, zorunlu hizmet yükümlülüğü uygulamasının asıl gerekçesi de bu duruma çözüm üretmektir. Bu nedenle, zorunlu hizmet alanlarında kendi istekleriyle görevde kalmaya devam edecek öğretmenlerin buna teşvik edilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanlar ile zorunlu hizmet yükümlülüğü kapsamında zorunlu hizmet alanlarında görev yapıyorken zorunlu hizmet yükümlülüğü kaldırılanlardan halen söz konusu alanlarda görev yapanların, yönetmeliğin 40. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hizmet puanlarının artırımlı hesaplanması noktasında düzenleme yapılmasını istedi. 

 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

izmit escort

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması