Öğretmenlerin İlave Bir Derece Alınca Alacakları Maaş Artışı!!

Öğretmenlerin İlave Bir Derece Alınca Alacakları Maaş Artışı..

Öğretmenlerin İlave Bir Derece Alınca Alacakları Maaş Artışı!!
21 Ekim 2015 Çarşamba 14:34

Devlet memurlarının emekli keseneklerine esas aylıklarının ve/veya kazanılmış hak aylıklarının bir üst dereceye yükselmesi, ilgililerin aylık ücretlerinde değişiklikler de yaratacak.

Öğretmenlerin derecesinin yükselmesi

Öğretmenlerin emekli keseneklerine esas derecelerinin/kademelerinin yükselmesi maaşlarından kesilecek prim miktarını artıracağından aylık net maaşlarını azaltacaktır. Ancak, kazanılmış hak aylık derecelerinin/kademlerinin yükselmesi ise bulundukları dereceye/kademeye bağlı olarak maaşlarında değişen miktarlarda artış yaratacaktır.

Bu nedenle, 1 derece yükselmesi yapacak olan öğretmenlerin aylık net maaşı (2016 yılının ilk altı ayındaki katsayılara göre) yaklaşık 101 TL ile 6 TL aralığında artmış olacak.

15 Ocak 2016 Cuma günü itibariyle görevde olanlar ile o gün mesai saati bitimine kadar göreve başlayacak olanların yararlanacağı (1 derece yükselmesi uygulamalarından daha önce yararlanmamış olmak kaydıyla) ilave 1 derece ilerlemesinin ilk etkisi 15 Şubat 2016 maaşında görülecek.

Öğretmenlerin 15 Ocak 2016-15 Şubat 2016 tarihleri arasında ilave 1 derece alması durumunda, aylık ücretlerinin nasıl etkileneceği konusunda bilgi olması bakımından yaptığımız hesaplamaya aşağıda yer verilmiştir. 

İlave 1 derece alacak öğretmenin maaşı ne kadar artacak?

1 derece yükselmesinden yararlanacak öğretmenlerin 15 Şubat 2016 net maaşının 15 Ocak 2016 net maaşına göre ne kadar fazla olacağı, her derece/kademeye göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Göreve Başlama Tarihi    Derece / Kademe    Aylık maaştaki net artış
1 Ekim 2008 öncesi göreve başlayanlar    1/1’den-1/4’e yükselince    11 TL
2/3’den-1/3’e yükselince    61 TL
2/2’den-1/2’ye yükselince    60 TL
2/1’den-1/1’e yükselince    60 TL
3/3’den-2/3’e yükselince    54 TL
3/2’den-2/2’ye yükselince    54 TL
3/1’den-2/1’e yükselince    53 TL
4/3’den-3/3’e yükselince    39 TL
4/2’den-3/2’ye yükselince    38 TL
4/1’den-3/1’e yükselince    38 TL
5/3’den-4/3’e yükselince    101 TL
5/2’den-4/2’ye yükselince    101 TL
5/1’den-4/1’e yükselince    100 TL
6/3’den-5/3’e yükselince    12 TL
6/2’den-5/2’ye yükselince    11 TL
6/1’den-5/1’e yükselince    11 TL
7/3’den-6/3’e yükselince    23 TL
1 Ekim 2008 ve sonrası göreve başlayanlar    7/2’den-6/2’ye yükselince    40 TL
7/1’den-6/1’e yükselince    39 TL
8/3’den-7/3’e yükselince    24 TL
8/2’den-7/2’ye yükselince    6 TL
8/1’den-7/1’e yükselince    6 TL
9/3’den-8/3’e yükselince    32 TL
9/2’den-8/2’ye yükselince    32 TL
9/1’den-8/1’e yükselince    31 TL

*2016 yılı ilk altı ayı için geçerli olan belirlemelere göre hesaplama yapılmış ve 2015 yılsonu enflasyon artışına bağlı olarak yapılabilecek enflasyon farkı zammı dikkate alınmamıştır.

*Tabloda, 15 Ocak 2016 - 15 Şubat 2016 tarihleri arasında ilgililerin hizmet sürelerinin değişmediği varsayılmıştır.

Devlet memurlarının emekli keseneklerine esas aylıklarının ve/veya kazanılmış hak aylıklarının bir üst dereceye yükselmesi, ilgililerin aylık ücretlerinde değişiklikler de yaratacak.

Öğretmenlerin derecesinin yükselmesi

Öğretmenlerin emekli keseneklerine esas derecelerinin/kademelerinin yükselmesi maaşlarından kesilecek prim miktarını artıracağından aylık net maaşlarını azaltacaktır. Ancak, kazanılmış hak aylık derecelerinin/kademlerinin yükselmesi ise bulundukları dereceye/kademeye bağlı olarak maaşlarında değişen miktarlarda artış yaratacaktır.

Bu nedenle, 1 derece yükselmesi yapacak olan öğretmenlerin aylık net maaşı (2016 yılının ilk altı ayındaki katsayılara göre) yaklaşık 101 TL ile 6 TL aralığında artmış olacak.

15 Ocak 2016 Cuma günü itibariyle görevde olanlar ile o gün mesai saati bitimine kadar göreve başlayacak olanların yararlanacağı (1 derece yükselmesi uygulamalarından daha önce yararlanmamış olmak kaydıyla) ilave 1 derece ilerlemesinin ilk etkisi 15 Şubat 2016 maaşında görülecek.

Öğretmenlerin 15 Ocak 2016-15 Şubat 2016 tarihleri arasında ilave 1 derece alması durumunda, aylık ücretlerinin nasıl etkileneceği konusunda bilgi olması bakımından yaptığımız hesaplamaya aşağıda yer verilmiştir. 

İlave 1 derece alacak öğretmenin maaşı ne kadar artacak?

1 derece yükselmesinden yararlanacak öğretmenlerin 15 Şubat 2016 net maaşının 15 Ocak 2016 net maaşına göre ne kadar fazla olacağı, her derece/kademeye göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Göreve Başlama Tarihi    Derece / Kademe    Aylık maaştaki net artış
1 Ekim 2008 öncesi göreve başlayanlar    1/1’den-1/4’e yükselince    11 TL
2/3’den-1/3’e yükselince    61 TL
2/2’den-1/2’ye yükselince    60 TL
2/1’den-1/1’e yükselince    60 TL
3/3’den-2/3’e yükselince    54 TL
3/2’den-2/2’ye yükselince    54 TL
3/1’den-2/1’e yükselince    53 TL
4/3’den-3/3’e yükselince    39 TL
4/2’den-3/2’ye yükselince    38 TL
4/1’den-3/1’e yükselince    38 TL
5/3’den-4/3’e yükselince    101 TL
5/2’den-4/2’ye yükselince    101 TL
5/1’den-4/1’e yükselince    100 TL
6/3’den-5/3’e yükselince    12 TL
6/2’den-5/2’ye yükselince    11 TL
6/1’den-5/1’e yükselince    11 TL
7/3’den-6/3’e yükselince    23 TL
1 Ekim 2008 ve sonrası göreve başlayanlar    7/2’den-6/2’ye yükselince    40 TL
7/1’den-6/1’e yükselince    39 TL
8/3’den-7/3’e yükselince    24 TL
8/2’den-7/2’ye yükselince    6 TL
8/1’den-7/1’e yükselince    6 TL
9/3’den-8/3’e yükselince    32 TL
9/2’den-8/2’ye yükselince    32 TL
9/1’den-8/1’e yükselince    31 TL

*2016 yılı ilk altı ayı için geçerli olan belirlemelere göre hesaplama yapılmış ve 2015 yılsonu enflasyon artışına bağlı olarak yapılabilecek enflasyon farkı zammı dikkate alınmamıştır.

*Tabloda, 15 Ocak 2016 - 15 Şubat 2016 tarihleri arasında ilgililerin hizmet sürelerinin değişmediği varsayılmıştır.Devlet memurlarının emekli keseneklerine esas aylıklarının ve/veya kazanılmış hak aylıklarının bir üst dereceye yükselmesi, ilgililerin aylık ücretlerinde değişiklikler de yaratacak.

Öğretmenlerin derecesinin yükselmesi

Öğretmenlerin emekli keseneklerine esas derecelerinin/kademelerinin yükselmesi maaşlarından kesilecek prim miktarını artıracağından aylık net maaşlarını azaltacaktır. Ancak, kazanılmış hak aylık derecelerinin/kademlerinin yükselmesi ise bulundukları dereceye/kademeye bağlı olarak maaşlarında değişen miktarlarda artış yaratacaktır.

Bu nedenle, 1 derece yükselmesi yapacak olan öğretmenlerin aylık net maaşı (2016 yılının ilk altı ayındaki katsayılara göre) yaklaşık 101 TL ile 6 TL aralığında artmış olacak.

15 Ocak 2016 Cuma günü itibariyle görevde olanlar ile o gün mesai saati bitimine kadar göreve başlayacak olanların yararlanacağı (1 derece yükselmesi uygulamalarından daha önce yararlanmamış olmak kaydıyla) ilave 1 derece ilerlemesinin ilk etkisi 15 Şubat 2016 maaşında görülecek.

Öğretmenlerin 15 Ocak 2016-15 Şubat 2016 tarihleri arasında ilave 1 derece alması durumunda, aylık ücretlerinin nasıl etkileneceği konusunda bilgi olması bakımından yaptığımız hesaplamaya aşağıda yer verilmiştir. 

İlave 1 derece alacak öğretmenin maaşı ne kadar artacak?

1 derece yükselmesinden yararlanacak öğretmenlerin 15 Şubat 2016 net maaşının 15 Ocak 2016 net maaşına göre ne kadar fazla olacağı, her derece/kademeye göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Göreve Başlama Tarihi    Derece / Kademe    Aylık maaştaki net artış
1 Ekim 2008 öncesi göreve başlayanlar    1/1’den-1/4’e yükselince    11 TL
2/3’den-1/3’e yükselince    61 TL
2/2’den-1/2’ye yükselince    60 TL
2/1’den-1/1’e yükselince    60 TL
3/3’den-2/3’e yükselince    54 TL
3/2’den-2/2’ye yükselince    54 TL
3/1’den-2/1’e yükselince    53 TL
4/3’den-3/3’e yükselince    39 TL
4/2’den-3/2’ye yükselince    38 TL
4/1’den-3/1’e yükselince    38 TL
5/3’den-4/3’e yükselince    101 TL
5/2’den-4/2’ye yükselince    101 TL
5/1’den-4/1’e yükselince    100 TL
6/3’den-5/3’e yükselince    12 TL
6/2’den-5/2’ye yükselince    11 TL
6/1’den-5/1’e yükselince    11 TL
7/3’den-6/3’e yükselince    23 TL
1 Ekim 2008 ve sonrası göreve başlayanlar    7/2’den-6/2’ye yükselince    40 TL
7/1’den-6/1’e yükselince    39 TL
8/3’den-7/3’e yükselince    24 TL
8/2’den-7/2’ye yükselince    6 TL
8/1’den-7/1’e yükselince    6 TL
9/3’den-8/3’e yükselince    32 TL
9/2’den-8/2’ye yükselince    32 TL
9/1’den-8/1’e yükselince    31 TL

*2016 yılı ilk altı ayı için geçerli olan belirlemelere göre hesaplama yapılmış ve 2015 yılsonu enflasyon artışına bağlı olarak yapılabilecek enflasyon farkı zammı dikkate alınmamıştır.

*Tabloda, 15 Ocak 2016 - 15 Şubat 2016 tarihleri arasında ilgililerin hizmet sürelerinin değişmediği varsayılmıştır.

Devlet memurlarının emekli keseneklerine esas aylıklarının ve/veya kazanılmış hak aylıklarının bir üst dereceye yükselmesi, ilgililerin aylık ücretlerinde değişiklikler de yaratacak.

Öğretmenlerin derecesinin yükselmesi

Öğretmenlerin emekli keseneklerine esas derecelerinin/kademelerinin yükselmesi maaşlarından kesilecek prim miktarını artıracağından aylık net maaşlarını azaltacaktır. Ancak, kazanılmış hak aylık derecelerinin/kademlerinin yükselmesi ise bulundukları dereceye/kademeye bağlı olarak maaşlarında değişen miktarlarda artış yaratacaktır.

Bu nedenle, 1 derece yükselmesi yapacak olan öğretmenlerin aylık net maaşı (2016 yılının ilk altı ayındaki katsayılara göre) yaklaşık 101 TL ile 6 TL aralığında artmış olacak.

15 Ocak 2016 Cuma günü itibariyle görevde olanlar ile o gün mesai saati bitimine kadar göreve başlayacak olanların yararlanacağı (1 derece yükselmesi uygulamalarından daha önce yararlanmamış olmak kaydıyla) ilave 1 derece ilerlemesinin ilk etkisi 15 Şubat 2016 maaşında görülecek.

Öğretmenlerin 15 Ocak 2016-15 Şubat 2016 tarihleri arasında ilave 1 derece alması durumunda, aylık ücretlerinin nasıl etkileneceği konusunda bilgi olması bakımından yaptığımız hesaplamaya aşağıda yer verilmiştir. 

İlave 1 derece alacak öğretmenin maaşı ne kadar artacak?

1 derece yükselmesinden yararlanacak öğretmenlerin 15 Şubat 2016 net maaşının 15 Ocak 2016 net maaşına göre ne kadar fazla olacağı, her derece/kademeye göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Göreve Başlama Tarihi    Derece / Kademe    Aylık maaştaki net artış
1 Ekim 2008 öncesi göreve başlayanlar    1/1’den-1/4’e yükselince    11 TL
2/3’den-1/3’e yükselince    61 TL
2/2’den-1/2’ye yükselince    60 TL
2/1’den-1/1’e yükselince    60 TL
3/3’den-2/3’e yükselince    54 TL
3/2’den-2/2’ye yükselince    54 TL
3/1’den-2/1’e yükselince    53 TL
4/3’den-3/3’e yükselince    39 TL
4/2’den-3/2’ye yükselince    38 TL
4/1’den-3/1’e yükselince    38 TL
5/3’den-4/3’e yükselince    101 TL
5/2’den-4/2’ye yükselince    101 TL
5/1’den-4/1’e yükselince    100 TL
6/3’den-5/3’e yükselince    12 TL
6/2’den-5/2’ye yükselince    11 TL
6/1’den-5/1’e yükselince    11 TL
7/3’den-6/3’e yükselince    23 TL
1 Ekim 2008 ve sonrası göreve başlayanlar    7/2’den-6/2’ye yükselince    40 TL
7/1’den-6/1’e yükselince    39 TL
8/3’den-7/3’e yükselince    24 TL
8/2’den-7/2’ye yükselince    6 TL
8/1’den-7/1’e yükselince    6 TL
9/3’den-8/3’e yükselince    32 TL
9/2’den-8/2’ye yükselince    32 TL
9/1’den-8/1’e yükselince    31 TL

*2016 yılı ilk altı ayı için geçerli olan belirlemelere göre hesaplama yapılmış ve 2015 yılsonu enflasyon artışına bağlı olarak yapılabilecek enflasyon farkı zammı dikkate alınmamıştır.

*Tabloda, 15 Ocak 2016 - 15 Şubat 2016 tarihleri arasında ilgililerin hizmet sürelerinin değişmediği varsayılmıştır.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.