Öğretmenlerin Yer Değiştirmelerine Engel Koymayın

AĞUSTOSTA İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME HAKKI VERİLSİN. MEB ZORUNLU BÖLGE HİZMETİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRMELERİNE ENGEL KOYMASIN.

Öğretmenlerin Yer Değiştirmelerine Engel Koymayın
TÜRKİYE KAMU SEN VE TÜRK EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANI İSMAİL KONCUK'UN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRMELERDE ZORUNLU HİZMETİNİ TAMAMLADIĞI YER DEĞİŞTİREMEYE ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASIDIR.


Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 2014 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemlerinin, 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda yapılması için duyuru yayınlanmıştır. Söz konusu duyuruya göre yer değiştirme başvuruları 16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında alınmış, atamalar 26 Haziran 2014 tarihlerinde yapılacağı ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemlerinin ise 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren başlatılacağı bildirilmiştir.


Bakanlığınızca iller arası yer değiştirmelerde iller bazında yayınlanan kontenjanlar incelendiğinde yer değiştirme talebinde bulunan ve büyük bir bölümü zorunlu hizmet alanlarında görev yapan öğretmenlerimizin ancak küçük bir bölümünün yer değiştirebileceği açıkça görülmektedir.


Bu şekilde getirilen kontenjan sınırlamalarının kaldırılması ve tüm açık kontenjanların iller arası yer değiştirmeye açılması için sendikamızca yer değiştirme dönemlerinde Milli Eğitim Bakanlığına defalarca başvurulmuş ve bu sınırlamaların kaldırılması istenmiştir.


Ancak bu taleplerimiz karşılanmayarak uygulama ısrarla devam ettirilmiştir. Bu kontenjan sınırlaması uygulaması özellikle zorunlu bölge hizmetini yapmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine gönderilmiş ve bölgenin 4.,5. ve 6.hizmet alanlarında görev yaparken zorunlu bölge hizmetini tamamlayanların yer değiştirmelerini neredeyse imkansız hale getirmektedir.


ZORUNLU BÖLGE TAZMİNATI GETİRİLMELİDİR
Söz konusu bölgelerde öğretmen istihdamında zorluk çekildiği bir vakıadır. Ancak Bakanlığınızca zorunlu bölge hizmetini yapmak için bölgeye gönderilmiş ve bu hizmetini de başarıyla tamamlamış insanların gitmek istedikleri yerlerdeki kontenjan sınırlamalarıyla bu bölgede fazladan yıllarca tutulmaya çalışılması son derece hakkaniyetsiz bir uygulama olduğu gibi bu insanlara açıkça zulümdür.


Milli Eğitim Bakanlığı gibi bir kuruma bu hakkaniyetsiz uygulamalar yakışmamakta, çalışanların kendi Bakanlıklarına güven duymalarını engellemektedir.


Zorunlu hizmet bölgelerinde yaşanan öğretmen ihtiyacının giderilmesi bu şekilde ortaya konulan zoraki ve adaletsiz uygulamalarla değil daha gerçekçi ve realist istihdam politikalarıyla çözülebilir. Bu kapsamda Türk Eğitim-Sen olarak ortaya koyduğumuz bu bölgelerde görev yapan öğretmenlere zorunlu bölge hizmeti tazminatı ödenmesi uygulaması mutlaka getirilmelidir. Daha önce gerek mevzuat düzenleme çalışmalarında gerekse Toplu sözleşme taleplerimiz arasında gündeme taşıdığımız bu öneri Bakanlığınızca değerlendirilmelidir. Bölgede görev yapan öğretmenlerden 1. hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atananlara 1 brüt asgari ücret, 2. hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atananlara 1,5 brüt asgari ücret 3. hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atananlara 2 brüt asgari ücret tutarında zorunlu hizmet tazminatı ödenmesi ve bu bölgelere isteğe bağlı olarak atanan ve bu kapsamda görev yapmakta olanlara tazminat tutarlarının ½'si oranında zorunlu hizmet tazminatı ödenmesi uygulamasıyla bu bölgelerdeki istihdam sorunun çözülmesi mümkündür.


ÇALIŞMA SÜRESİNİN ÜZERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLER HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMADAN YER DEĞİŞTİREBİLMELİDİR.

Bakanlığınızca zorunlu hizmet bölgelerindeki görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış hatta fazladan yıllarca çalışmış öğretmenlerin yaşadıkları ve yaşamaya devam ettikleri mağduriyetlerinin çözümü adına herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yer değişikliği istediği ile yer değiştirme hakkı verilmesidir. Bu uygulama yapılırken tabi olduğu zorunlu çalışma süresinin %50 si oranında fazladan çalışmış olmak gibi bir kriter de getirilebilir. Bu bölgelerde görev yapan ve adeta Bakanlığın uygulamalarıyla çakılı hale getirilmiş öğretmenlerimizin uğramış oldukları haksızlık bu uygulama ile bir nebze olsun telafi edilebilir.


AĞUSTOSTA İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME HAKKI VERİLSİN


Söz konusu öğretmenlerin tayin isteklerinin bir an önce hiçbir şart aranmadan gerçekleştirilmesi hakkaniyet gereğidir. Ağustos ayında yapılacak öğretmen atamalarının öncelikle bu bölgeye yapılması ve akabinde zorunlu hizmet süresini tamamlamış tüm öğretmenlere iller arası tayin hakkı verilmesi gerekmektedir.
 
İLGİLİ YAZI İÇİN :   http://www.kamuajans.com/images/download/ZORUNLU_BLGE_HZMETN_TAMAMLAYANLAR.pdfYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması