Okul İdarecileri-Rehber Öğr. Arafe Günü Ek Dersi Kesilir Mi?

Okul İdarecileri-Rehber Öğr. Arafe Günü Ek Dersi Kesilir Mi?, Arafe günü okul mdürü ne kadar ek ders alır?, Okul idarecisinin arafe günü ek dersi kesilir mi?, Okul müdürünün arafe günü ek dersi kesilir mi?, Okul müdür yardımcısının arafe günü ek dersi kesilir mi?, Arafe günü kimin ek dersi kesilir?, Arafe günü ek ders?

Okul İdarecileri-Rehber Öğr. Arafe Günü Ek Dersi Kesilir Mi?

10,14 ve 16 maddeler;  yönetici ve rehber öğretmenleri kapsayan bu maddelere göre değerlendirildiği için.

 

Arafe günü okul idarecileri ve rehber öğretmenin ek dersi kesilemez. Ek dersini tam alır.

 

MADDE 25-

(3) Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası(3) uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.

 

 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller

MADDE 16- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

b) (Değişik  :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

Görevin fiilen yapılması

MADDE 25-

(3) Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası(3) uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.

 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması