Okul/kurum Müdürlüğü Sözlü Sınavına İtiraz Süreci

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca,

Okul/kurum Müdürlüğü Sözlü Sınavına İtiraz Süreci
03 Kasım 2014 Pazartesi 13:50

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca, müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirilme sürecinde sözlü sınavlar 16-23 Ekim 2014 tarihlerinde yapıldı. Sözlü sınav sonuçları ise 24-28 Ekim 2014 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden duyuruldu.En son 2.11.2014 tarihinde Osmaniye milli eğitim müdürlüğünün sözlü sınav sonucunu yayınlamasıyla süreç tamamlanmıştır.

Süreci tekrardan özetlemek gerekirse;

İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru

MADDE 18 – (1) Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra müdürlük norm kadrosu boş kalan eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Müdürlük görev süresi uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlar ile duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmamış olup duyurunun son günü itibarıyla 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen şartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır.

Değerlendirme ve sözlü sınav

MADDE 19 – (1) İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar, Ek-2’de yer alan Form üzerinden değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday sözlü sınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır.

(2) Adaylar, Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri

MADDE 20 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Mevzuat (T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat),

b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti,

c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi,

ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi,

d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,

e) Genel kültür,

yönlerinden değerlendirilir.

(2) Birinci fıkraya göre yapılacak değerlendirmede (a) bendinin ağırlığı yüzde elli, (b) ila (e) bentlerinin her birinin ağırlığı ise yüzde ondur.

(3) Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

MADDE 21 – (1) Sözlü sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Sözlü sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç beş iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulur.

Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme

MADDE 22 – (1) Sözlü sınavda başarılı olan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-2’de yer alan Form üzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan aldıkları puanının yüzde ellisinin toplamı üzerinden belirlenir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen puanlara; 10 uncu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen alanlarda görev yapmakta olanlardan aynı fıkrada bu alanlarda görev yapanlar için istisna olarak belirtilen eğitim kurumlarında görevlendirilme isteğinde bulunanlar için bu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere iki puan, aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen eğitim kurumlarında görevlendirilme isteğinde bulunan kadın adaylar için bu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere üç puan, kurucu müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilme isteğinde bulunanlar için bu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere beş puan ilave edilir.

(3) Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre hesaplanan puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilir.

(4) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla Ek-2’de yer alan Forma göre değerlendirme puanı, Ek-3’te yer alan Forma göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir.

(5) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde tamamlanır.

Bu hükümler doğrultusunda;

İlk Defa ve Yeniden Müdür Olarak Görevlendirilecekler Takvimi

Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması 24-28 Ekim

Sözlü sınav sonuçlarına itiraz 30 Ekim-5 Kasım

İtirazların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması 6-12 Kasım

Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme 13-18 Kasım

Yapılacaktır

Sözlü sınav sonucuna itiraz etmek isteyen arkadaşlarımız şu şekilde dilekçe hazırlayacak ve aşağıdaki dilekçeyi idareye verecektir:

Müdürlük Mülakat Sınavına İtiraz Dilekçesi Örneği

OSMANİYE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

…./04/2014 tarihinde yapılan okul müdürlüğü sözlü sınavına katıldım. Sözlü sınavında….. puan aldım.

Yapılan sözlü sınav değerlendirmesine ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıdaki hususlar nedeni ile itiraz ediyor ve yeniden değerlendirilmesini talep ediyorum.

Sözlü sınav değerlendirmesinde ilgili yönetmelik 11. Maddesi “ Her aday, sözlü sınavda komisyon üyelerinin her biri tarafından ikinci fıkradaki sınav konularının karşılarında belirtilen puan ağırlıkları esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanlar toplamının aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenir.” Hükmü çerçevesinde yapılan değerlendirmede oluşabilecek maddi hataların okul müdürü adaylarının değerlendirmesine sunulması gerekirken sunulmadığı, komisyon üyelerinin vermiş olduğu notların ilan edilmediği yalnızca ortalamanın ilan edildiği dolayısı ile olabilecek maddi hataların denetime ve değerlendirmeye açılmadığı tesbiti ile maddi hata kapsamında değerlendirmenin yeniden yapılması,

Sözlü sınavın yapıldığı yerin ve uygulama biçiminin ilgili yönetmeliğin 11. Maddesinde zikredilen değerlendirme kriterlerini ölçmeye yeterli olmadığı açıktır. Örneğin %10 puan değerine sahip olan yeniliklere ve teknolojik gelişmelere hakimiyeti kriterinin nasıl ölçüldüğü tartışma konusudur. Ayrıca sözlü sınav uygulama biçimi olarak bir bilgi ölçen sınav tekniğinde uygulanmıştır ki zaten adayların bilgileri yazılı sınavla ölçülmüştü. Ölçmenin yönetmeliğin 11. Maddesinde zikredilen değerlendirme kriterlerini çerçevesinde yapılması gerekirdi. Bu nedenlerle ilgili yönetmeliğin 11. Maddesinde zikredilen değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirmenin yeniden yapılması,

Kamu istihdamının ana ilkesi olan liyakat ilkesinin yerine getirilmesi açısından çok önemli olan geleceğin eğitim liderlerinin geçmiş deneyimleri ile gelecek projeksiyonları hiçbir adayda sorgulanmamış, ölçülmemiştir. Bu ilkeyi hayata geçirecek bir şekilde değerlendirmenin yeniden yapılması,

Okul müdürü adaylarının sözlü sınav sonuçları ile yazılı sınav sonuçları arasında önemli bir farklılık dikkati çekmektedir. İlgili yönetmeliği düzenleyen irade, yazılı sınav, ek-1 ile puanlanan bir tecrübe ve sözlü sınav arasında bir harmoni aranmasını isterken sözlü sınav, sözlü komisyonun uygulamaları ile çok belirgin hale getirilmiştir.

Bu nedenler ile sözlü sınav sonuçlarına itiraz ediyor ve değerlendirmenin yeniden yapılmasını talep ediyorum.

Adı Soyadı

İmza

GazeteKamu


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.