Okul Müdürü Atamalarında Yürütmeyi Durdurma Kararı

Türk eğitim-Sen Tokat Şube Başkanı Hakan Akkaya, Tokat İdare Mahkemesi'ne açtıkları okul müdürü atamalarına iptal davasında yürütmeyi durdurma kararı alındığını söyledi.

Okul Müdürü Atamalarında Yürütmeyi Durdurma Kararı
12 Şubat 2015 Perşembe 00:54

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sözlü mülakatta Tokat'ta 75'in altında puan aldıkları gerekçesiyle görevlerine son verilen 23 okul müdürünün Tokat İdaresi Mahkemesi'ne kişisel olarak açtığı dava sonucunda mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Konuyla ilgili sendika binasında basın açıklaması yapan Başkan Akkaya, 23 okul müdürünün 75 puan altında kaldıkları gerekçesiyle görevlerine son verildiğinin altını çizerek, “Görevden alınan okul müdürlerimize kişisel davalar açtırdık. Bu davalarda ise öncelikle yürütmeyi durdurma talebinde bulunduk. Geçtiğimiz hafta sonuçlar gelmeye başladı. Bunun neticesinde şuan için elimize ulaşan 23 tane yürütmeyi durdurma kararı çıktı” dedi.
Akkaya, mahkemenin belgesiz puanlama yapılamayacağını ve puanlamanın da rakamlar ile ifade edilmesi gerektiğine dair yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ifade ederek, “Mahkeme kararı uygulanırken yeniden yapılan değerlendirmelerde tam puan veya sıfır puan verilerek yapılan değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanıp dayanmayacağıdır. Yani yıllardır müdür olarak görev yapan ve bu değerlendirmelerle müdürlükleri elinden alınan insanların idareden neden puan alamadıkları belgelerle açıklanacak mı yoksa yine biz yaptık oldu mu diyecekler? Mahkemenin haksız bulduğu bu değerlendirme ve puanlandırma işlemi sil baştan yapılırken yukarıda ismi verilen müdürlerden kaçının görev süresi uzatılacak bunu birlikte göreceğiz” diye konuştu.Konuşmanın tam metni aşağıdaki gibidir.
 Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. Maddesiyle değiştirilen 652 Sayılı KHK'nın 37. Maddesinin (8) numaralı fıkrasında “Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz." Denilmektedir.
 
Anılan değişiklik ile birlikte Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilecektir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar ise 10 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir. Yayımlanan yönetmelik ile birlikte yapılacak görevlendirme işlemlerinin takvimi ve usulüne ilişkin kılavuz da yayınlanmış ve süreç TOKAT içinde başlamıştır.
 
10 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin Müdürlük görev süresinin uzatılması başlıklı 15/1. Maddesinde“Görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürler elektronik ortamda başvuruda bulunur. Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler, Ek-1'de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilir.” Denilmektedir.
 
Yine yönetmeliğin Müdürlük görev süresinin görev yapılmakta olunan eğitim kurumunda uzatılması başlıklı 16/1. Maddesinde “Dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev süreleri, Ek-1'de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılır.”denilmektedir.
 
Görev süreleri uzatılacak eğitim kurumu müdürleri için değerlendirme formu 7 kısma ayrılmıştır. 1. Kısım İlçe Milli Eğitim Müdürünün değerlendirmesi toplamda 25 puan, 2. Kısım İnsan Kaynaklarından Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürünün değerlendirmesi toplamda 20 puan, 3. Kısım Değerlendirilecek Eğitim kurumundan Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürünün değerlendirmesi toplamda 15 puan,  4. Kısım Eğitim Kurumundaki En Kıdemli Öğretmen ile En Az Olan Öğretmenin Değerlendirmesi toplamda 10 puan, 5. Kısım Öğretmenler Kurulunca Seçilecek İki Öğretmenin Değerlendirmesi toplamda 10 puan, 6. Okul Aile Birliği Başkanı ve Başkan Yardımcısının Değerlendirmesi toplam 10 puan, 7. Kısım Öğrenci Meclisi Başkanın Değerlendirmesi toplamda 10 puan olarak belirlenmiştir.
 
Kısacası, görev süreleri uzatılacak eğitim kurumu müdürlerinin amirleri tarafından değerlendirilmesi toplamda 60 puan, eğitim kurumu öğretmenleri, öğrencileri ve okul aile birliği başkanının, yani çalışma arkadaşlarının değerlendirmesi toplamda 40 puan olarak belirlenmiştir.
Anılan yönetmelik hükümleri uyarınca değerlendirme yapılmış, yapılan değerlendirme sonucunda 75 puan alamayan birçok Okul Müdürünün görev süresi uzatılmamıştır. Değerlendirme yapılırken objektif davranılmamış, puanlamalar tamamen değerlendirme yapan kişilerin takdir yetkisini kullanarak sübjektif değerlendirmelerine göre belirlenmiştir.       
            1-Hüseyin KILINÇ
            Merkez Gökdere Ortaokulunda okul müdür
            2-Fahrettin YAZICI
         Tokat Merkez Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlkokulunda  Müdür
            3-TANER METİN
         Tokat İli Merkez İlçesi Çamlıbel İlköğretim Kurumunda  Müdür
            4-ÖNDER KUNT
         Tokat Merkez Atatürk Ortaokulunda   okul müdür
            5-SALİH MOLLAOĞLU
         Tokat İli Niksar İlçesi Buzköyü İlkokulunda  Müdür
            6-MÜNÜR SUBAŞI
         Tokat İli Niksar İlçesi Niksar Anadolu Lisesinde Müdür
            7-SALİH DEMİRDÖVEN
         Tokat İli Niksar İlçesi Danişment Gazi Anadolu Lisesinde Müdür
            8-MEMİŞ AVŞAR
         Tokat İli Niksar İlçesi Atatürk İlköğretim Kurumunda  Müdür
            9-ZEKERİYA SAYAR
         Tokat İli Zile  İlçesi Fevzi Çakmak  Ortaokulunda   Müdür
            10-İSMET ÖZTÜRK
         Tokat İli Zile  İlçesi Yıldız Tepe  Ortaokulunda Müdür
            11-AHMET OCAKCIOĞLU
         Tokat İli Zile  İlçesi Alparslan Ortaokulunda Müdür
            12-MUSTAFA ÇOŞKUN
         Tokat Merkez Gaziosmanpaşa Lisesinde Müdür
            13-MUSTAFA TAŞKIN
         Tokat Merkez Ali Osman Tepe Kardeşler İlkokulunda Müdür
            14-ABDULLAH ŞAHİN
         Tokat İli Erbaa İlçesi Doğanyurt Ortaokulunda Müdür
            15-NİYAZİ ŞAHİN
         Tokat İli Erbaa İlçesi Evyaba  Ortaokulunda Müdür
            16-AYHAN KAYMAK
         Tokat İli Arif Nihat Asya Anadolu İmamhatip Lisesinde Müdür
            17-ŞÜKRÜ ÖRS
         Tokat İli Erbaa İlçesi Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulunda Müdür
            18-EMİN ÖZKAN
         Tokat İli Erbaa İlçesi Koçak Ortaokulunda Müdür
            19-MURAT ÖZGÜR
         Tokat İli Niksar İlçesi Niksar Gazi Osman Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Müdür
            20-HARUN ÇANTA
            Tokat İli Erbaa  İlçesi Kemal Kıvırcıoğlu İlkokulunda Müdür
            21-MEHMET TİRYAKİ
            Tokat İli Erbaa  İlçesi Yunus Emre İlk ve Ortaokulunda Müdür
        
            Yukarıda isimleri verilen Okul Müdürleri İçin yapılan bu haksız uygulama sebebiyle sendikamız aracılığı ile Tokat İdare Mahkemesinde İptal davaları açılmış ve bu davalarda da Yürütmeyi durdurma kararları alınmıştır.
            Mahkeme gerekçesinde Ek-1 Değerlendirme Formu incelendiginde, degerlendirme yapan farklı kişilerce değerlendirme kriterleri neticesinde sıfır ile tam puan arasında puan verilmek suretiyle değerlendirme yapılması gerekirken, yukarıda anılan mevzuata aykırı şekilde bu kriterlerin "evet" ya da "hayır" ile neticelendirilerek "evet" denilen kriterler için tam, "hayır" denilen kriterler için sıfır puan verilerek yapılan değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı, bu haliyle Yönetmeliğe uygun olarak değerlendirme formu düzenlenmeyerek görev süresinin uzatılıp uzatılmamasına ilişkin neticeye ulaşıldığı dikkate alındığında, müdür olarak görev süreleri dolan eğitim kurumu müdürlerinin  görev sürelerinin uzatılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.        Demiştir.
            Fakat yine aynı Mahkeme ‘Öte yandan, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmuş olması doğrudan müdürlük görevinin uzatılması sonucunu dogurmayıp Mahkememiz kararında belirtilen gerekçeler dogrultusunda davalı idarece ilgililerin durumu hakkında sayısal puanlar esas alınarak puan verilmek suretiyle yeniden bir degerlendirme yapılarak sonucuna göre müdürlük sürelerinin uzatılıp uzatılmayacagına karar verilmesi gerektiğinden bahsetmiştir.
            Burada önemli olan husus Mahkeme kararı uygulanırken yeniden yapılan değerlendirmelerde tam puan veya sıfır puan verilerek yapılan değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanıp dayanmayacağıdır.Yani yıllardır Müdür olarak görev yapan ve bu değerlendirmelerle müdürlükleri elinden alınan insanların İdareden neden puan alamadıkları belgelerle açıklanacak mı yoksa yine biz yaptık odumu diyecekler. Mahkemenin haksız bulduğu bu değerlendirme ve puanlandırma işlemi sil baştan yapılırken yukarıda ismi verilen müdürlerden kaç tanesinin görev süresi uzatılacak bunu birlikte göreceğiz.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.