Okul Rehber Öğretmenlerin Görevleri..

Okul rehber öğretmenlerinin görevleri Okul rehber öğretmenlerimizle ilgili bazı sitelerde ve ilgili ilgisiz bazı eğitim haber sitelerinde bazı yazılarda ve yorumlarda öğretmenlerimiz her fırsatta rehber öğretmenleri eleştiren veya iğneleyici yazılar

Okul Rehber Öğretmenlerin Görevleri..
Okul rehber öğretmenlerinin görevleri
Okul rehber öğretmenlerimizle ilgili bazı  sitelerde ve ilgili ilgisiz bazı eğitim haber sitelerinde bazı yazılarda ve yorumlarda öğretmenlerimiz her fırsatta rehber öğretmenleri eleştiren veya iğneleyici yazılar ve yorumlar yazmaktadırlar. Elbetteki bir kısım eleştirileri kabul etmemek mümkün değil, fakat her meslek grubunda kişiler arasında mesleğini hakkaniyet içinde ifa edenler olduğu gibi hak ve hakkaniyeti gözetmeden, görev yapmış olmak için görev yapan kişilerin olduğunu kabul etmemek mümkün değil, elbetteki öğretmen arkadaşlarımız içinde görevini çok iyi yapanlar olduğu gibi sınıfta ders anlatmayan sınıf yönetiminden bihaber öğretmenlerimizde var. öğretmenlerimizden en çok eleştiri aldığımız konuların başında biz yaramaz öğrencileri rehberlik servisine gönderiyoruz fakat hiç bir şey değişmiyor. Öğretmenime sormak lazım biz rehberlikçilerin elinde sihirli bir sopa varda biz mi kullanmıyoruz. elbetteki rehberlik bir süreci gerektirir. rehberlik anlam olarak da düzeltmek değil öğrenciye seçenekler sunmak ve seçimleri ise öğrenciye brakmak temel ilkedir, rehberlik vaaz verme veya nasihat merkezide değildir. problemin çözümü için nedenlerini ve niçinlerini araştırmak gereklidir. rehberlik her şeyden önce yol göstermek değil yollar göstere bilmektir.
Rehber öğretmenlere haksızlık edilmektedir
Türkiye’de işlevi henüz bilinmediği için rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden asli görevleri dışında pek çok iş beklenmektedir. Zaman zaman gelen haberlerden anlaşıldığı kadarıyla azda olsa bazı okul idarecileri rehber öğretmenlerden memurun yapacağı işleri dahi beklemektedir. Nöbet tutma görevi olmadığı için yargılanabilmekte ve yatılıokullarda belleticilik yapmaya zorlanabilmektedir. Tüm bu olumsuz örnekler bir tarafa ne yazık ki okul idarecilerinin büyük bir kısmı  ve öğretmenlerimizden bazıları rehberlik servislerinden nasıl yararlanabileceklerini dahi bilmemektedir. Asında ellerindeki PDR gibi güzelbir kaynağı fark etmiş olsalar birçok güzel çalışmaları birlikte yapabilecekler.Okulbaşarısının arttırılmasında birlikte çalışabilirler. Öğrencilerin bir çok sorunlarını halletmek için çalışmalar yapabilirler. Ancak tüm bu çalışmalar için Okul rehber öğretmeninin görevleri okul idaresi ve öğretmenler tarafından iyi bilinmelidir. Okul rehber öğretmeni tıpkı diğer branşlar gibi yapacağı işleri belli ve bir programa bağlıdır.
Öğretmenler kendi tecrübe ve özel beklentilerine göre rehberlik ve psikolojik danışma servislerinden hizmet beklememelidir. PDR için sağlıklı olacak olantutum ve iş verimini sağlayacak olan şey PDR mevzuatına ve PDR ilke –amaçlarına uygun beklentileri oluşturmaktır. Bu şekilde oluşturulan beklentiler sayesinde PDR servisleri daha verimli çalışacak ve çalıştırılabilecektir.
MEB PDR yönetmeliğinde okul rehber öğretmenlerinin görevlerini öğretmenlerimize ve okul idarelerine bir kez daha hatırlatmak istiyorum
Yönetmeliklere göre Okul rehber öğretmenlerinin görevleri (MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİMadde 50) 
1)   Bireysel psikolojik danışma yapar. Kaldı ki bu psikolojik danışmanın asli görevidir.Hiçbir şey yapmasa sadece bunu yapsa dahi okuldaki sorunlara yetişemez.(Formasyonu uygunsa)
2) Gruplapsikolojik danışma yapar. Ki buda asli psikolojik danışmanın asli görevidir. (Formasyonu uygunsa) (Meslektaşlarımıza özellikle bu çalışmaya önemvermeyi tavsiye ediyoruz.)
3)Bireysel ve grupla rehberlik hizmetlerini alanın ilke ve standartlarına uygunbiçimde yürütür. (Bilgilendirme çalışması, arkadaş ilişkileri, uyum sorunları,aile sorunları vs)
4) Rehberlik programının uygulanmasında sınıföğretmenlerine müşavirlik hizmeti vermek. Ancak sınıf öğretmenleri bunu PDRservislerinden talep etmelidirler.


5) Okul türüne ve ihtiyacına göre rehberlik vepsikolojik danışma servisinin programını bilinçli yapmak (Ne yazık ki birçokmeslektaşımız hazır PDR programlarını üzerinde az bir değişiklik yaparakkullanabilmektedir.)
6) Meslekî rehberlik etkinliklerinigerçekleştirmek
7) Öğrenme problemleri ve verimli ders çalışmakonusunda çalışmalar yapmak.
8–) Meslekî ve bireysel rehberlik çalışmalarıiçin öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür.(Test, anket, envanter uygular ve değerlendirir)
9) Öğrencilerin problemlerini araştırmak vetespit edilen problemlere yönelik çalışmalar alışma planlamak (Kendini yalnızhissediyor, kendine güvenmiyor, insanlar ile anlaşamıyor, derslerinde başarısızvs)
10) Öğrencilerin hangi derslerde başarılıolduğunu tespit ederek velilere ve öğrencilere ders seçiminde yardımcı olmak.
11) PDR servisinden istenen rehberlik ileilgili raporları hazırlamak.
12) Okula yeni başlayan ve nakil gelen öğrencilerile okula uyum çalışmaları yapmak. Eğer eğitim öğretim içinde bir öğrenci nakilgeldiyse mutlaka onunla ön görüşme yapmak.
13) Aile ve öğrencilere, gerekirse öğretmen vepersonele yönelik seminer – konferans düzenlemek.(Ergenlik, aile iletişimi,okula uyum, anne baba tutumu vs)
14) BEP planı gibi ilgili komisyonlarda görev almak.
15) Disiplin problemi çıkartan öğrenci ile görüşerek nedenlerinin anlaşılmasını sağlamak varsa çözüm üretmeye çalışmak.

Hamdi solmaz/ rehber öğretmen- izmirYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması