Pomem Sonuçları Açıklandı

Polis olmak isteyen üniversite mezunlarının girdikleri mülakat sonuçları açıklandı. mülakatı geçen adaylar POMEM de 6 ay eğitim görecekler.

Pomem Sonuçları Açıklandı
15 Ocak 2015 Perşembe 10:58

Polis olmak isteyen üniversite mezunları, girdikleri mülakatın sonuçları açıklandı. Mülakatı geçen adaylar, Polis Eğitim Merkezi (POMEM)'nde 6 ay sürecek bir eğitime tabii tutulacak. 16 Ekimde yayımlanan ilana göre, 14 üncü dönem Polis Meslek Eğitimlerine (6.260) Erkek, (240) Bayan toplam (6.500) aday asıl olarak alınacak, bu miktarların %30'u olan (1.878) Erkek, (72) Bayan toplam (1.950) aday yedek olarak belirlenecektir.

3 BİN LİRA MAAŞLA BAŞLAYACAKLAR

Adaylar, 5 aylık eğitim sonunda 2015 zammıyla birlikte 2 bin 959 lira maaş alacaklar. Bu rakam 2014'te 2 bin 784 liraydı.

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI


KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- Kefalet senedi (Noterden onaylı).
2- askerlik yapanlar için terhis belgesinin aslı.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi (noterden tasdikli veya aslı gibidir onaylı).
4- Lisans diploması veya noterden tasdikli örneği.
5- Ortaokul veya lisede hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin okul diplomaların noterden tasdikli örneği, diploması olmayanlar ise hazırlık okuduklarına dair ( imzalı ve mühürlü) belgelerin asıllarını getirecektir.
6- Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet fotoğraf.
7-İkametgah belgesi (aslı ve yeni tarihli).
8-Vukuatlı nüfus kağıt örneği (vukuatlı nüfus kayıt örnekleri nüfus müdürlüklerinden açıklamalı olarak istenecektir, aslı ve yeni tarihli).
9-Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgesi (Yeni tarihli olacak).
10-Evli ise eşinin kimlik fotokopisi.
11- Evli ise evlilik cüzdanının ilk üç sayfasının fotokopisi.
12-KPSS sonuç belgesinin aslı veya noterden taktikli örneği.
13-Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri, isim veya soyadı düzeltmesi yapılanlar için önceki ve sonraki ad/soyadına göre düzenlenmiş adli sicil belgesi. Ad-Soyadı veya yaş tahsisi değişikliği yapanlar için mahkeme kararı belgeleri.
14- Yüksek lisans veya Doktora yapan öğrencilerin diplomaların asılları veya bitirme belgelerinin asılları getirilecek.
15- Adayların kan gruplarını gösterir belge.
16- Müracaatta bulundukları İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları müracaat dosyası (kapalı zarf içinde).
YUKARIDAKİ BELGELERDEN MÜRACAAT ESNASINDA ASLI VE İKİ ADET FOTOKOPİSİ ALINACAKTIR.

Öğrencilerin Polis Okuluna gelirken getirmeleri gereken eşyalar:

Pijama,terlik ve havlu takımı
Kişisel temizlik ve bakım malzemeleri ( Traş takımı vb.)
Eşofman takımı
spor ayakkabısı
Öğrencilerin Polis Okuluna gelirken getirmeyecekleri eşyalar:

Fotoğraf makinesi
Video kamera
Kameralı cep telefonu
Dizüstü bilgisayar

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. 14. dönem polis meslek eğitimleri için 6260 erkek ve 240 bayan öğrenci adayı ile daha önceki dönemlerde çeşitli nedenlerle öğrencilik hakları sonlandırılan ancak mahkeme kararıyla hakları iade edilen 37 öğrenci adayı ve 13. dönem polis meslek eğitimlerinden sağlık durumundan dolayı dönem ertelemesi yapılan 4 öğrenci adayı olmak üzere toplam 6541 öğrenci adayının planlamaları Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine yapılmıştır.

2. Ayrıca 14 üncü dönem polis meslek eğitimleri için 22 Aralık 2014 - 09 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılan Değerlendirme ve Seçme İşlemlerinde 6261 inci erkek adaydan 8138 inci erkek aday ile 241 inci bayan adaydan 312 nci bayan aday dahil olmak üzere toplam 1950 adayın okul kapasiteleri de dikkate alınarak durumları yedek aday olarak belirlenmiştir. Başarı sırasına göre belirlenen bu yedek adayların 14 üncü dönemden çeşitli nedenlerle öğrenci adaylık hakları sonlandırılan veya öğrenci adaylık haklarından vazgeçenlerin yerine okul planlaması yapılacaktır. Yedek adayların durumlarını takip etmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda;

3. 14. dönem polis meslek eğitimi 26 Ocak 2015 tarihinde başlatılacaktır.

4. 14. dönem polis meslek eğitimleri için 6260 erkek ve 240 bayan öğrenci adayının POMEM Müdürlüklerine planlamaları yapılmış olup bu adaylardan çeşitli nedenlerle öğrencilik hakları sonlandırılan adayların yerine ihtiyaç olması halinde POMEM Giriş Yönetmeliğinin 16. maddesinin ikinci fıkrası "Polislik mesleğine hazırlık eğitiminin başladığı günden itibaren yedi gün geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz." hükmü gereği yedek adaylar arasından başarı sırasına göre planlama yapılarak, planlama sonuçları 02 Şubat 2015 tarihine kadar açıklanacaktır. Başarılı olan adayların www.egm.gov.tr/egitim adresi ile www.egitim.pol.tr adresinden yapılacak olan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

5. Okul planlaması yapılan tüm adaylar işlemlerini başlatmak ve dosyalarını teslim almak üzere 19-23 Ocak 2015 tarihleri arasında müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlüklerine müracaat edecekler ve 25 Ocak 2015 günü saat 19.00'a kadar planlandıkları Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde hazır bulunacaklardır.(POMEM' lerle ilgili bilgiye İl Emniyet Müdürlüklerinden ulaşılabilecektir.) Ayrıca evli olan öğrenci adaylarının müracaatları esnasında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu için eşinin bir adet vesikalık fotoğrafını yanında getirecektir.

6. 13. dönem polis meslek eğitimlerinden sağlık durumundan dolayı dönem ertelemesi yapılan ve mahkeme kararı gereği planlaması yapılan öğrenci adayları işlemlerinin başlatılması için müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlüklerine 19-23 Ocak 2015 tarihleri arasında müracaat edecekler (dönem ertelemesi yapılanların ve mahkeme kararı ile planlananların özlük dosyaları planlandıkları POMEM Müdürlüklerine gönderilecektir.) ve 25 Ocak 2015 günü saat 19.00'a kadar planlandıkları Polis Meslek Eğitim Merkezinde hazır bulunacaklardır.

7. Planlaması yapılan erkek adaylardan askerlik görevini ifa edenlerin terhis işlemleri başlatılması için isim listeleri Milli Savunma Bakanlığına bildirilecektir. Söz konusu kişilerin bu durumu askerlik yaptığı birimler aracılığıyla takip etmeleri gerekmektedir. (Askerlik hizmetini ifa ederken POMEM sınavını kazanan adaylar; terhis işlemleri için askeri birliklerine gecikmeksizin dilekçe ile başvuracaklar, kendi durumları (Okul planlaması yapılan adayların listesi ASAL Dairesi Başkanlığına bildirilecektir.) ile ilgili iş ve işlemlerini takip edeceklerdir.)

8. Planlaması yapılan erkek adaylardan askerlik vazifesini ifa etmeyen erkek adayların ise; isim listeleri Milli Savunma Bakanlığına bildirilerek muafiyet işlemleri yapılacaktır. Askerliğini yapan adayların ise; terhis belgeleri ile askerlik süresince alınan hava değişimi raporu, herhangi bir sebeple alınan sağlık kurulu raporlarını ve askerlikten muaf veya askerliğe elverişli olmayanlar ise bu durumlarını gösterir belgelerini kayıt esnasında POMEM Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

9. Planlaması yapılan adaylardan 23 Ocak 2015 Cuma günü saat 17.00'ye kadar İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğüne özlük dosyasını almak için müracaat etmeyenlerin ve planlandıkları POMEM Müdürlüklerine polislik mesleğine hazırlık eğitiminin ilk günü mesai bitimine kadar müracaat etmeyenlerin öğrenci adaylık hakları sonlandırılacaktır.

10. Planlaması yapılanlardan haklarından feragat edenler, feragat dilekçelerini ivedi olarak müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü vasıtası ile Eğitim Dairesi Başkanlığına göndereceklerdir.

11. POMEM Müdürlüğüne geçici kaydı yapılan adaylara, tam teşekküllü devlet hastaneleri ile üniversite hastanelerinden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde POMEM Müdürlüklerince sağlık kurulu raporu aldırılacaktır.

12. POMEM Müdürlüklerine eksik evrakla müracaat eden adayların kayıtları yapılmayacaktır.

13. Adaylar geçici kayıtlarını yaptırdıkları andan itibaren yatılı olarak planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde kalacaklarından dolayı ihtiyaç duyacakları eşyaları yanlarında getirmeleri gerekmektedir.(Yeteri kadar kıyafet, eşofman takımı, spor ayakkabısı, koyu renk ayakkabı ve tıraş malzemesi vb.)

14.Adaylar görüntü alma ve kaydetme özelliği olan elektronik cihazlar getirmeyecektir.(Kameralı cep telefonu, kamera, fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayar (Laptop) vs.)

15. Adaylar 26 Ocak 2015 tarihinden itibaren 2 (iki) hafta sürecek olan "Polislik Mesleğine Hazırlık" (İntibak) eğitimine tabi tutulacaklardır. Bu eğitim süresi içerisinde POMEM Müdürlükleri aracılığıyla sağlık kurulu raporu aldırılacaktır. Taahhütname ve Kefalet Senetleri polislik mesleğine hazırlık eğitimi sonunda verilecek olan izin sonrasında istenecektir.

Ayrıca polislik mesleğine hazırlık eğitimi süresi içerisinde sağlık kurulu raporu işlemleri tamamlanmayan öğrenci adaylarının eğitim-öğretim hakkı bir sonraki döneme ertelenecektir.

16. Yapılan bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, 14. dönem için planlanması yapılmayan yedek adayların duyuruları hassasiyetle takip etmeleri gerekmektedir. Bununla ilgili olarak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.14/01/2015

Adaylara Önemle Duyurulur.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.