Ruhban Okulu İçin Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru

Erdoğan’ın açıklamalarından sonra umutlarını yitiren Fener Rum Patrikhanesi, Ruhban Okulu için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak

Ruhban Okulu İçin Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru
13 Eylül 2014 Cumartesi 08:43

Fe­ner Rum Pat­rik­ha­ne­si Hey­be­li­ada Ruh­ban Oku­lu'nun ye­ni­den açıl­ma­sı için Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne baş­vur­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Fe­ner Rum Pat­ri­ği Bart­ho­lo­me­os’un, baş­vu­ru­yu avu­kat­la­rı ara­cı­lı­ğı ile ya­pa­ca­ğı öğ­re­nil­di. Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, bu ay ba­şın­da cum­hur­baş­ka­nı sı­fa­tı ile ilk yurtdı­şı se­ya­ha­ti­ni yap­tı­ğı Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti­’n­de Hey­be­li­ada Ruh­ban Oku­lu ile il­gi­li açık­la­ma­lar yap­mış­tı. Er­do­ğan, Hey­be­li­ada Ruh­ban Oku­lu­’nun açıl­ma­sıy­la il­gi­li bir so­ru­ya, “Ruh­ban Oku­lu­’nu aç­mak zor de­ğil” di­ye­rek; Yu­na­nis­ta­n’­ın, Ati­na­’da ca­mii açıl­ma­sı­na mü­sa­ade et­me­si ve se­çil­miş müf­tü­le­re izin ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Bu açıklamaların Pat­rik­ha­ne­’nin Hey­be­li­ada Ruh­ban Oku­lu­’nun açıl­ma­sı nok­ta­sın­da­ki ümit­le­ri­ni kır­dı­ğı be­lir­ti­li­yor.

İLK AKADEMİK OKUL

Hey­be­li­ada Ruh­ban Oku­lu ya da ver­di­ği te­olo­ji eği­ti­mi­nin tü­rü ne­de­niy­le Rum Or­to­doks Ruh­ban Oku­lu ola­rak bi­li­nen kurum, Ati­na Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­sin­den son­ra ku­ru­lan bu alan­da­ki ilk aka­de­mik okul ola­rak bi­li­niyor. 1844 yı­lın­da din ada­mı ye­tiş­tir­mek için fa­ali­ye­te ge­çen okul, 1923 yı­lı­na ka­dar Yük­sek Or­to­doks Te­olo­ji Oku­lu adı­nı ta­şı­dı. Da­ha son­ra bu­lun­du­ğu ada ile öz­deş­le­şe­rek Hey­be­li­ada Ruh­ban Oku­lu ola­rak anıl­ma­ya baş­la­dı.

42 YILDIR KAPALI

1971 yı­lın­da­ Tür­ki­ye'de­ki tüm özel yük­se­ko­kul­la­rın dev­let de­ne­ti­mi­ne gir­me­si ile il­gi­li ka­rar ne­ti­ce­sin­de, bu de­ği­şik­li­ğe ra­zı ol­ma­yan Fe­ner Rum Pat­rik­ha­ne­si­’nin kar­şı tu­tu­mu ne­de­niy­le okul­da te­olo­ji eği­ti­mi kal­dı­rıl­dı. Okul yal­nız li­se dü­ze­yin­de eği­tim ver­me­ye de­vam et­ti. 1971-1972 eği­tim dö­ne­min­de "Hey­be­li­ada Özel Rum Li­se­si" adı­nı ta­şı­yan okul, son­ra­ki yıl Pat­rik­ha­ne ta­ra­fın­dan ta­ma­miy­le ka­pa­tıl­dı.

PAPA KASIMDA TÜRKİYE’DE
 
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko’nun Türkiye’ye ziyareti resmileşti. Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy Papa Françesko’nun 29-30 Kasım’da önce Ankara’ya sonra da İstanbul’a gideceğini belirtti. Papa Françesko’ya Fener Patriği Bartholomeus da kilisesi adına davette bulunmuştu. Fener Patrikhanesi’nde Ortodokslar’ın Aziz Andreas’ı anma günü olan 30 Kasım’da Papa Françesko ve Fener Patriği Bartholomeus birlikte ayine katılacaklar. Papa Françesko; Papa 6. Paul, Papa 2. Jean Paul ve Papa16. Benedikt’ten sonra Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak dördüncü Papa olacak.
BUGÜN GAZETESİ 

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.