Soru Ve Cevaplarla Mali Ve Özlük Haklar

İstanbul maarif müfettişleri resmi sayfasından sorulan sorular konularında birikimli maarif müfettişlerince cevaplandırılıyor:

Soru Ve Cevaplarla Mali Ve Özlük Haklar
05 Mart 2015 Perşembe 11:49

Ders Dağılımı
Merhabalar. Bir ortaokulda bulunan 5 dikab öğretmeninden biriyim. 18 saat +rehberliğim var. İki yıllık öğretmenim. Diğer öğretmenler 24 saat ben ise 18 saat derse giriyorum. Bu şekilde bir dağılım yönetmeliğe uygun mudur? Ayrıca bulunduğumuz ildeki üniversiteden stajyer öğrenci verildi bana. Bundan dolayı ek ders alır mıyım? Alırsam ne kadar ne göre alırım? Teşekkürler.


Cevaplayan Yönetici: Murat BİLİR
Değerli öğretmenim. Bir okuldaki toplam ders yükü öncelikle yönetici ve öğretmenlere aylık karşılığı dağıtılır. Aylık karşılığı ders görevi yöneticiler için 6 saat, öğretmenler için 15 saattir. Bu kısmı dağıtıldıktan sonra zorunlu olan kısmı dağıtılır. Yöneticiler için zorunlu ek ders yoktur. Öğretmenler için 6 saattir. En nihayetinde ise isteğe ve ihtiyaca bağlı (öğretmenler için 9 saat, yöneticiler için ise 6 saat) olan kısmı dağıtılır. Üniversite öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması kapsamında öğretmenlerimize ek ders ücreti ödenmektedir. Ancak bu ücreti üniversite ödemelidir. Konuyla ilgili detaylara ek ders kararlarının "okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ders görevi" başlıklı 28. maddesinde ulaşabilirsiniz.

Yetiştirme Kursları
Sayın müfettişim Bir ortaokulda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Tabii olarak öğrencilerim ortaokula kayıtlıdır ve o seviyededir. Bu öğrencilerime yönelik hafta sonu yetiştirme kursu açabilir miyim? Sınıfımdan bu konuda çok talep var. Yönergeye göre madde 6 demektedir ki örgün veya yaygın ortaokul veya ortaöğretim kurumuna kayıtlı öğrencileriler bu kursa katılabilecektir. Benim öğrencilerim bu maddeye uygundur.15 tane de kursiyer adayı var. Özel eğitim 5 6 ve 7. sınıf seviyesinde. Bu sorumu cevaplarsanız çok mutlu olacağım. Saygılarımı sunar; meslek hayatınızda başarılar dilerim.

Cevaplayan Yönetici : Ayşegül EKİZCELİ
Değerli Öğretmenim; siz aslında sorunuzun içerisinde cevabı da vermişsiniz. Millî Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’nin kapsamı “Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi örgün ve yaygın kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar.”  şeklinde açıklanmaktadır. Sizin öğrencileriniz de yönerge kapsamında olduğu ve yeter sayıda istekli öğrenciniz bulunduğu için kurs açabileceğiniz değerlendirilmektedir. İyi çalışmalar diliyorum…

Müdür Yardımcısı Ek Dersi
Kıymetli Denetmenim. Müdür Yardımcısı arkadaşımız Hafta içi 10 saat derse girmektedir. Hafta sonu açık lisede 10 saat ve aynı zamanda Açık Lise Sorumlu Müdür Yardımcısıdır. Toplamda Bu arkadaşımız kaç saat ek ders alabilir? Okulumuz Pansiyonludur. Acaba Ek Dersi 22+4+10+2 şeklinde midir? Saygılarımla
Cevaplayan Yönetici: Murat BİLİR
Değerli yönetici arkadaşım. Pansiyondan sorumlu müdür yardımcıları yönetim görevleri karşılığında 22 saat ek ders ücret alırlar. Ayrıca yöneticiniz girdiği 10 saatlik dersin 4 saatin ücretini de alabilir. 10 saat dediğiniz açık liseden alıyor ve kurum ikili eğitim yapıyorsa 2 saat de artırımlı alabilir.

Toplam Ek Ders
Sn. Yönetici, Ortaokulda kadrolu bir branş öğretmeni haftada; 30 Saat ders + 10 Saat okulda yetiştirme kursu + 10 saat Halk Eğitimde Kurs + 10 saat özel okulda ders verdiğinde tamamının ücretini alabilir mi? Yetiştirme kursu, Halk eğitim kursu ve özel okulda ders, ek ders yönetmeliğinin hangi maddeleri kapsamındadır? Detaylı açıklarsanız memnun olurum.

Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Değerli yönetici arkadaşım. Genel bilgi dersleri öğretmenleri normal müfredat programında 30 saat derse girdikten sonra yetiştirme kurslarında ya da halk eğitim merkezleri bünyesinde açılan kurslarda 10 saate kadar ders verebilirler. Ancak son söylediğim her iki kurs da ek ders kararlarının 8. maddesine göre açılmışsa her ikisinden toplam 10 saate kadar derse girebilirler. Özel okullarda derse girme konusuna gelince: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 8. maddesinde "İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir." denmektedir. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 43c//5 maddesi "Kurumlardaki ek ders ücreti, resmî okullar için tespit edilen miktardan az olamaz. Ancak, resmî okul ve kurumlardan ücretli olarak görevlendirilenlere verilecek ek ders ücreti miktarı, resmî okullar için tespit edilen ek ders ücretinin iki katını geçemez." denmektedir. Yani özel okullarda aylık karşılığı okutmanız gereken ders saati sayısının yarısı kadar okutabilirsiniz ve bu derslerden alacağınız ek ders ücreti MEB'dekinin iki katından fazla olamaz. 

Destek eğitim ek ders
Sayın yönetici, öğretmenimiz 19 saat derse girmekte, ayrıca 14 saat destek eğitim odasında 2 öğrenciye ders vermektedir. Toplam 33 saat yapıyor ek ders ödemesinde sıkıntı olur mu? Ayrıca bu saat toplamına göre hafta sonu yetiştirme kurslarında kaç saat daha ders alabilir. Bu konularda açıklayıcı yönetmelik maddelerine ulaşamadım. Aydınlatırsanız sevinirim. İyi çalışmalar.

Cevaplayan Yönetici: Murat BİLİR
Değerli yönetici. Soruda geçen derslere bir öğretmenin girmesinde ve ücretini almasında sakınca yok. 33 saat normal müfredat kapsamında derse giren bir öğretmen yetiştirme ve destekleme kurslarında 7 saat derse girebilir.

Din Kültürü Dersi
Öncelikle iyi çalışmalar diliyorum. İlkokulda din kültürü branş öğretmeni olarak sadece bir müdür yardımcısı varsa, 6 saat maaş karşılığından başka isteğe bağlı ücret karşılığı 6 saat daha derse girebilir mi? Kalan dersler için aynı okulun bir sınıf öğretmeni ek ders karşılığı görevlendirilebilir mi? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.
Cevaplayan Yönetici: Ayşegül EKİZCELİ
Sayın Öğretmenim, 6 saatin üzerinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi varsa idareciniz 6 saat de ek ders karşılığı kendi branşında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine girebilir. Sınıf öğretmenleri İlkokullarda Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 43. Maddesine uygun olarak okutabilirler. İlgili madde hükmü aşağıda açıklanmış olup bu kapsamda sınıf öğretmenlerine ek ders karşılığı görev verilemez.
“Madde43/(3) İlkokullarda Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin alan öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak, ihtiyacın alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda bu dersler, yükseköğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilir.” İyi çalışmalar.

H.E.M hafta sonu nöbet ek dersi
Değerli öğretmenim; Halk eğitim merkezinde hafta sonu açılan kişisel gelişim kursları için müdür yardımcıları 2 saat ek ders ücreti alabilir mi?

Cevaplayan Yönetici: Murat BİLİR
Değerli yönetici arkadaşım. Ek ders kararlarının 8. maddesine göre örgün ve yaygın eğitim kurumlarında hafta sonu açılan kurslarda kurs merkezi yöneticilerinden birine cumartesi ve pazar günleri için 2+2 saat ek ders ücreti ödenir. Bunun için ek ders kararlarının 8. maddesine bakabilirsiniz.

Ek ders
Değerli Denetmenim; kendi okulunda(lisede) 30 saat derse giren bir alan öğretmeni yine kendi okulunda 10 saat hafta sonu yetiştirme ve destekleme kursunda derse girebiliyor. Ancak bu Öğretmen başka bir kurumda(ihtiyaç olan başka bir lisede)10 saat ders daha alabilir mi?
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Değerli mesai arkadaşım. Ek ders kararlarının 26. maddesi "Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yükseköğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez. Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yönetici ve öğretmenlere, bu Kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerine göre verilen ek ders görevleri istisnadır." denmektedir. Aynı konuyla ilgili olarak 2007/19 sayılı genelgenin 18. maddesi de bu konudaki açıklamalara yer vermiştir. Bu mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması gerekir.

Destek odası
merhaba sayın hocalarım, 30 saat dersi olan sınıf öğretmeni branş öğretmeninin dersine girdiği saatlerde destek odasında görev alabilir mi? alırsa % 25 zamlı alır mı? 2.sorum maaş karşılığı ve zorunlu ek dersini dolduran branş öğretmeni dersinin olmadığı saatlerde destek odasında derse girebilir mi? Girerse % 25 zamlı ek ders alabilir mi?

Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Değerli öğretmenim. Sınıf öğretmenleri derslerine branş öğretmeninin girdiği saatlerde idarenin vermiş olduğu eğitim ile ilgili işleri yaparlar. Bazen bu ders görevi olur. Ancak hem kendi sınıfındaki ders ücretini alıp hem de aynı saat için destek eğitim odasından alması mümkün değildi. Branş öğretmenleri de destek eğitim odasında branşı ile ilgili derse girebilirler ve girdikleri derslerin ücretini %25 fazla alabilirler.

Ek ders
1- Fizik öğretmeni haftada 30 saat ders+ 1 saat rehberlik +hafta içi 9 saat destekleme ve yetiştirme kursu +12 saat belletmenlik almasında sıkıntı var mı? 2-29 saat ders +1 saat rehberlik dersi olan öğretmene hazırlık planlama 3 saat olarak mı ödenir?
 
Cevaplayan Yönetici: Murat BİLİR
Değerli öğretmenim. Sorunuzda belirttiğiniz gibi 30 saat derse giren bir öğretmen ayrıca rehberlik dersi de varsa 30-15=15 saat, 30 saat derse girdiği için 3 saat hazırlık ve planlama, 2 saat de rehberlik dersinden dolayı alır. Destekleme kursunda aldığınız 9 saat ile birlikte fiilen 40 saat derse girmiş oluyorsunuz. Sorun yok. Belleticilik göreviniz ise ayrı bir konu ve kendi içinde sınırı var. 2. sorunuza gelince; fiilen derse girilmesi kaydıyla 30 saat dolar ve hazırlık ve planlama kapsamına alınır. Ancak burada toplamda 20 saat değil, 19 saat ücret alınır, buna dikkat etmek gerekir.

EK DERS
ŞANLIURFA DA MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPMAKTAYIM. OKULUMUZDA CUMARTESİ-PAZAR GÜNLERİ SATRANÇ EGSERSİZİ YAPILMAKTADIR. BU EGSERSİZ İÇİN YÖNETİCİ OLARAK HAFTA SONLARI OKULLA GİDİYORUM.2 SAAT EK DERS ALIRMIYIM ALMAZMIYIM. BU KONUDA BENİ BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM. SAĞLAM KAYNAK BULAMADIM. TEŞEKKÜRLER.

Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Değerli yönetici arkadaşım. Yöneticilerin egzersizleri(ders dışı çalışmaları) denetleme yetkileri ve sorumlulukları vardır. Bu yüzdendir ki yöneticiler bu kapsamda faaliyet yürütemezler. Ancak bu görevlerinden dolayı ek ders ücreti alamazlar. İyi çalışmalar...

Halk eğitim ek ders
sayın hocam eşim halk eğitim kadrosunda branş öğretmeni ilçe içinde bir okula gidiyor ve maaş karşılığını dolduramıyor halk eğitimde hafta içi yada hafta sonu 10 saatlik kurs acarsa maaş karşılığına mı sayılır yoksa kurs ücretinin hepsini alır mı şimdiden tşk ederim.

Cevaplayan Yönetici: Murat BİLİR
Değerli öğretmenim. Öğretmenler aylık karşılığı ders görevlerini normal müfredat kapsamında tamamlayamıyorlarsa hafta içinde destekleme kurslarında verdikleri derslerde önce aylık karşılığı tamamlattırılır, ardından kalan derslerin ücretini alır.
İdareci atama ve ek ders
Sayın hocam, ortaokula alanında ders olmayan sınıf öğretmeni müdür olarak atanır mı? Ayrıca hafta sonu yetiştirme kursunda din dersi öğretmeni olmadığı halde branşı olmadığı derse girip kurs verebilir mi? Saygılarımla

Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Değerli yönetici arkadaşım. Hangi alan öğretmeninin hangi tür okula yönetici olarak atanabileceği ile ilgili bilgiyi yönetici atama yönetmeliğinde bulabilirsiniz.

Ücretli Özel Eğitim Öğretmeni 
Merhaba değerli hocalarım. Özel eğitim derslerine giren ücretli öğretmenlerin ek dersleri %25 fazla ödeniyor mu? Bu konuyla ilgili yönetmelik var mı? Bilgilendirirseniz çok memnun olurum. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Değerli yönetici arkadaşım. Özel eğitim derslerine giren ücretli öğretmenlere ek ders ücretleri %25 fazla ödenmemektedir.

Maksimum fiilen ders saati
Sayın müfettişim, mesleki eğitim merkezinde özür atamasından sonra bölümümde tek alan öğretmeni ben kaldım, fiilen 36 ders saati mevcut bölümümüzde, belirttiğim bütün fiili derslere girme zorunluluğum var mıdır? Maaş karşılığı 20saat+ zorunlu alabileceğim 6 saat ek dersten fazlasına girme sorumluluğum var mıdır?

Cevaplayan Yönetici : Ayşegül EKİZCELİ
Değerli öğretmenim. MEB Norm Kadro Yönetmeliğinin 19. maddesi atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin norm kadrosunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre 15-41 saat arası derse 1 norm verilir. Ek ders kararlarında atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin 5/ç maddesine göre 20 saat aylık karşılığı, 6/c maddesine göre ise 20 saati zorunlu 4 saati isteğe bağlı olmak üzere 24 saate kadar ders okutmakla yükümlüdürler. İyi çalışmalar....

Dersin bölünmesi
Tek grupluk 18 saatlik atölye-laboratuvar dersinde ayrı zamanlarda iki öğretmen görev alabilir mi?

Cevaplayan Yönetici : Ayşegül EKİZCELİ
Değerli öğretmenim, ders bütünlüğü gözetilmelidir o nedenle ayrı zamanlarda da olsa dersinin  iki öğretmene verilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir. İyi çalışmalar....

Ders dağıtımı
Daha önce sorduğum soruda bazı noksanlar olmuş öncelikle bunun için özür diliyorum. Bizim okulda 1 tane müdür yardımcısı ( branşı teknoloji ve tasarım) ve 2 tane teknoloji ve tasarım öğretmeni var. Bir öğretmen ihtiyacı olan başka bir okulda 6 saat teknoloji ve tasarım dersine giriyor. Bizim okulda da toplam 12 saat teknoloji ve tasarım dersi var. 12 saat teknoloji ve tasarım dersi bir müdür yardımcısı ve 2 öğretmen arasında nasıl dağıtılır.

Cevaplayan Yönetici : Ayşegül EKİZCELİ
Değerli Öğretmenim, okulunuzun normunun ilk norm güncellemesinde yenilenmesi gerekmektedir. Şu durumda ise öğretmen fazlalığının İl/İlçe MEM’e bildirilerek bir öğretmenin eğitim bölgesinde bu branşta ihtiyaç duyulan bir okula görevlendirilmesi sağlanmalıdır. Okulda kalan öğretmen de 12 saat dersin tamamını alır. Okul müdür yardımcısı ise “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın “ 5. Maddesine uygun olarak aylık karşılığı ders görevini yerine getirmelidir. İlgili madde şöyledir:
“b)Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,
Ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.”

Kar Tatili Sonrası Bayrak Töreni
Sn. hocam, İstanbul'da bir özel okulda müdür yardımcılığı yapmaktayım. Valilikçe yoğun kar nedeniyle tatil edilen okulların tatil sonrası açılışında bayrak töreni yapılır mı? Sosyal etkinlik yönetmeliğinin ilgili kısımlarında bayrak törenlerinin usul ve esasları yazılmakla beraber, kar tatili gibi bir ibare olmadığından cevabını bulamadım. Bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevaplayan Yönetici: Ayşegül EKİZCELİ
Değerli Yöneticim, Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi’nin amacı ve kapsamında “…Ulusal Bayram, resmî bayram, dinî bayram, genel tatil, yılbaşı tatili, Atatürk günleri, mahallî kurtuluş günleri; hafta tatili başında ve bitişinde, ders yılının açılış ve kapanışı ile 10 Kasım'da yapılan bayrak törenleri…” yer almaktadır. Kar tatilinin yönerge kapsamında olmadığı görülmektedir. İyi çalışmalar… 

Yetiştirme Kurslarında Müdür Yardımcısı
Ortaokul müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Branşım Türkçe. Türkçe dersinden kurs verebilir miyim? Bu kursları hafta içi mesai saatinden sonra veya hafta sonu mu vermeliyim.

Cevaplayan Yönetici: Ayşegül EKİZCELİ
Benzer sorulara müfettişliğimizce daha önceden cevap verilmiştir. Sitemizi inceleyiniz.

Hafta sonu ek ders
Merhaba sayın hocalarım. ÇPL’de meslek dersi öğretmeniyim.. 21saat derse giriyorum + 2ders dışı egzersiz +10seflik +14koordinatorluk = 49saat dersim var.. okulumuzda hafta sonu kursları var.. yeterli öğretmen yok.. Kursaklarda görev alabilir miyim? Alabilirsem kaç saat ek ders alabilirim? Emekleriniz için teşekkürler. Saygılar.
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Değerli öğretmenim. Öncelikle bu konunun net olmadığını söylemeliyim. Bu nedenle biraz yorum yapacağım. Ek ders kararlarına göre genel bilgi ve meslek dersi öğretmenleri 15 saat aylık karşılığı, 6 saat zorunlu, 9 saat ise isteğe bağlı olarak normal müfredat kapsamında 30 saate kadar derse girebiliyorlar. Atölye ve laboratuvar öğretmenleri ise 20 saati aylık karşılığı, 20 saati zorunlu olmak üzere 24 saate kadar derse girebiliyorlar.  Kurslar yönergesine göre genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerine normal müfredat ve kurslarda toplamda 40 saate kadar ders görevi verilebiliyor. Bu sınır belirlenirken fiilen girilen düşünülmüştür. Zira ders dışı çalışmalar, öğrenci kişilik hizmetleri, hazırlık ve planlama kapsamındaki ders ücretleri kapsam dışı tutulmuştur. 40 saat sınırını düşünerek kurslarda öğretmen görevlendirildiğinde çoğu atölye ve laboratuvar öğretmenine ders görevi verilmemesi gerekir. Hatta bu alanlarda kurs açılmaması gerekir. Bu nedenle atölye ve laboratuvar derslerinde kurs açarken ve öğretmen görevlendirirken fiilen girilen dersleri değerlendirip şefliği, koordinatörlüğü kapsam dışı tutmak gerekir, diye düşünüyorum.


Geçici Görevlendirilen Öğretmen Ek Dersi
Sayın denetmenim okul müdürümüz sene başında ayrıldı. Yerine haftada 31 saat derse girip 20 saat ek ders alan İngilizce öğretmenimiz görevlendirildi. İnsan kaynakları genel Müdürlüğünün 04/04/2014 tarih ve 1399734 sayılı ek ders görüş yazısında \"geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin, olası mağduriyetlerin önlenmesi için asıl görevleri için öngörülen ek ders ücreti ile geçici görevleri için öngörülen ek ders ücretlerinden hangisi fazla ise ondan yararlandırılır\" hükmüne istinaden haftada 6 saat derse girip 20 saat ek ders almış. Bende aynı okulsa fizik öğretmeni iken 20 saat ek ders ücreti alıyordum. Şimdi müdürlüğe görevlendirildim. Müdürlüğe asaleten atanmadaki şartları taşımıyorum. Haftada 6 saat derse giriyorum. Bende öğretmenlikteki aldığım ek ders ücreti daha yüksek olduğu için bende 20 saat ek ders alabilir miyim? Teşekkürler

Cevaplayan Yönetici: Murat BİLİR
Değerli yönetici arkadaşım. Yöneticiler 6 saat aylık karşılığı derse girerler. 6 saat ise isteğe bağlı olarak derse girerler ve bu ikinci saatin ek ders ücretini alırlar(Yöneticilik görevinden alınan ek ders ücretleri hariç). Yöneticilik görevinizin yanı sıra öğretmen yetersizliğinden dolayı 12 saatten fazla derse girseniz bile azami alabileceğiniz ek ders ücreti 6 saattir.

Koordinatörlük
Hocam lisemizde bilişim ve metal bölümleri mevcut. Bilişim için tek öğretmenim var. Programa göre 12 saat koordinatörlük veriyoruz arkadaşımıza. Geriye kalan 12 saati ise yakın alan ve başka öğretmen bulunmadığı için üzerime aldım. Benim branşım ise metal. Acaba bu koordinatörlüğü almamda hata var mı? Ayrıca yönetmelikte idareciler 6 saat alabilirler diyor. Program ise 12 saat dağıtılmış halde. İdareci olarak 6 saat almamda mahsur var mı yoksa 12 mi olmalı? Teşekkürler, iyi çalışmalar

Cevaplayan Yönetici: Murat BİLİR
Değerli yönetici arkadaşım. Müdür ve müdür başyardımcıları 2 saatten 6 saate kadar aylık karşılığı fiilen derse girmelidirler. Fiilen girdikleri bu saatlerin dışında isteğe bağlı olarak alacakları 6 saat ek ders için koordinatörlük görevini alabilirler. Koordinatör öğretmen görevlendirmesinde ise öncelikle alanlarında, alanlarında öğretmen(atölye veya laboratuvar) yoksa yakın alanlardan görevlendirme yapılabilir. 

REHBER ÖĞRETMEN YARIM GÜN OKULDA BULUNURSA EK DERS NE KADAR ÖDENİR
İyi çalışmalar sayın hocam, okulumuzun rehber öğretmeni her pazartesileri sağlık sebebiyle il dışına gidecek. Pazartesi sabahtan okulda bulunacak öğleden sonraları okulda bulunmayacak. Bu durumda ek ders ödemesi nasıl yapmalıyım?

Cevaplayan Yönetici: Murat BİLİR
Değerli yönetici arkadaşım. Ek ders kararlarının 10. maddesine göre rehber öğretmenler de tıpkı yöneticiler gibi yönetim görevleri karşılığında ek ders ücreti almaktadırlar. Bu anlamda derse fiilen girmeden ücret alırlar. Bu nedenle rehber öğretmen okulda bulunduğu saatlerde görevlerini fiilen yerine getirmesi kaydıyla o günün ücretinden yararlandırılmalıdır. 
Ortaokul özel eğitim öğretmenleri ek dersi
Özel eğitim öğretmenlerine haftada en fazla kaç saat ek ders düzenlenebilir. Yasal mevzuattaki açıklaması nedir. Destek eğitim odalarında haftada 35 saat derse giren öğretmen görev alırsa kaç saat ek ders alabilir

Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Değerli öğretmenim. Özel eğitim sınıf öğretmeni 35 saat derse giriyorsa 18 saat aylık karşılığı olan kısmı çıkardıktan sonraki 17 saatin ücretinin ödenmesi gerekmektedir(hazırlık ve planlama ile öğrenci kişilik hizmetleri hariç)

YETİŞTİRME KURSLARI EK DERSİ
Sayın hocalarım iyi günler. Ben yetiştirme kursu açılan bir okulda kurs müdür yardımcısıyım. Kursları hafta sonu veriyoruz. Kurslarla ilgili son bir yazı çıkmıştı. Şimdi ek ders yazarken 2 saat mi yoksa 4 saat mi yazacağız.

Cevaplayan Yönetici: Murat BİLİR
Değerli yönetici arkadaşım. Kursların hafta sonu olması durumunda kurs merkezi yöneticilerinden sadece biri kurs merkezi yöneticiliğinden dolayı cumartesi ve pazar günleri için 2+2 saat ek ders ücreti alabilirler.

Okulda yapılan staj
Sayın hocam, lisede müdür vekili olarak görev yapıyorum. İlçemizde yeterli sayıda işletme olmadığı için öğrencilerimiz okulda hafta sonları staj çalışması yapacaklar, tayin olan eski müdürümüz ek ders alıyordu, ben idareci olarak bu stajdan ek ders alacak mıyım?

Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Değerli yönetici arkadaşım. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 126/2 maddesine göre yeterli sayıda işletme bulunmaması halinde staj çalışmaları okulda da yapılabilir. Bu konudaki ek ders ücretlerinin de ek ders kararlarının ilgili maddelerine göre ödenmesi gerekmektedir.

İdareci
Sayın hocam ikili eğitim yapan Tek müdürlü ilk ve ortaokulda görevlendirme ile müdürlük görevi yapmaktayım. İkili eğitimden dolayı +2 alabilir miyim? Hafta sonu HEM bünyesinden kurs açabilir miyim?

Cevaplayan Yönetici: Murat BİLİR
Değerli yönetici arkadaşım. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın 29. maddesi 2 saat artırımlı ek ders için ek ders kararlarının 10/1/c maddesini işaret etmektedir. Görevlendirme yöneticiler ise ek ders kararlarının 16/2 maddesine göre ek ders ücret almaktadırlar. Bu nedenle görevlendirme yöneticilerin ikili eğitimden dolayı ek ders ücretlerini 2 saat artırımlı alamayacakları değerlendirilmektedir. 
Geriye dönük eksik hesaplanan ek ders ödenir mi?
Sayın hocam, daha önceki sorumun ve bu sorumun cevabı için şimdiden teşekkürler... İstanbul Arnavutköy’de imam hatip lisesinde öğretmenim. Sınıf rehber öğretmenliğim yok. Fakat sosyal kulübüm var. Bu kapsamda almam gereken haftalık 2 ek ders ücretini 2013-2014 ve 2014-2015 eğitim öğretim yılı boyunca(şu ana kadar) almadım. Geçen yıldan itibaren geçmişe yönelik bu ek ders ödemesini alabilir miyim? Ödeme yapılır mı? Geriye dönük hesaplamada herhangi bir zaman sınırlaması var mıdır? Eğitim öğretim yılının başı ya da 1 ocak 2015 gibi.. Teşekkürler..

Cevaplayan Yönetici: Murat BİLİR
Değerli öğretmenim. Ödenmemiş ek derslerinizin tamamı için bir hesap yapın ve okul müdürlüğünüze başvurun. 

Ek ders-Yetiştirme Kursu ile ilgili
Murat Hocam! Konuyu Necati Hocamın Telefonu ile size aktarmıştım. Özetle: öğretmenimizin rehberlik hariç fiili 28 saat dersi var 10 saatte yetiş. Kursuna giriyor. Normalde 27 saat ek ders alması gerekirken İl Milli Eğitimdeki memur: Maaş karşılığı 15+aldığı tüm ek ders 27: 42 saat eder 40 saati geçemez 2 saati ödemeyiz diyor. Hesap ederken girdiği ders saati toplamını değil aldığı ek ders saatinin tamamını(planlama rehberlik) katılarak hesap yapıyor. Bunla ilgi görüş var mı?

Cevaplayan Yönetici: Murat BİLİR
Değerli hocam. Merhaba. Telefonda da konuştuğumuz gibi. 40 saat sınırı normal müfredat ve kursta fiilen girilen derslerle ilgili bir sınırdır. Yönergede ve MEB 27/01/2015 tarih ve 928552 sayılı yazısında bu konu bu şekilde izah edilmektedir. İyi çalışmalar...

Yönetici Ek dersi
Sn. müfettişim. Okul müdürü olarak destekleme ve yetiştirme kurslarında hafta içi ders bitiminden sonra ( 15.20-17.40) saatlerinde kurs verebiliyor muyuz? Ek ders ücretini alabiliyor muyuz? Teşekkürler

Cevaplayan Yönetici: Murat BİLİR
Değerli yönetici arkadaşım. Yöneticilerin kurs merkezi yöneticiliğinden dolayı ek ders ücreti alabilmesi için kursun hafta sonu olması gerekmektedir. Derse girip ek ders ücreti alabilmeleri ise yönetim görevlerini aksatmamaları kaydıyla hafta içi/hafta sonu mümkündür. 

Ek Ders Ücreti
Sayın denetmenim. Bu eğitim-öğretim yılının ilk döneminde okulumda Türkçe Öğretmeni olarak görev yapmaktaydım. Hafta içi 28 saat ve hafta sonu yetiştirme kursunda 12 saat derse girmekteydim. İkinci dönemde ise okuluma müdür yardımcısı olarak görevlendirildim. Şu anda hafta içi 6 saat maaş karşılığı Türkçe dersine, 12 saat de hafta sonu yetiştirme kursunda derse girmekteyim. Yani kursa ilk dönemdeki gibi devam etmekteyim. Bu arada yetiştirme kursunda yöneticilik görevim de yok. Hafta sonu yetiştirme kursunda kaç saat ek ders yazılacak? 10 saat mi yoksa 12 saat mi? Teşekkür ederim.

Cevaplayan Yönetici: Murat BİLİR
Değerli mesai arkadaşım. Öncelikle yöneticiliğinizin hayırlı olmasını diliyorum. Ek ders kararlarına göre yöneticiler 6 saat aylık karşılığı derse girmekle yükümlüdürler. İstemeleri halinde ise 6 saat daha ders alıp bu ikinci 6 saatin ek ders ücretini alabilirler. Ek ders kararlarının 8. maddesine göre yöneticilere yetiştirme kurslarında 10 saate kadar ders görevi verilip ek ders ücreti ödenebilir. Ayrıca MEB 27/01/2015 tarih ve 928552 sayılı görüş yazısında "yöneticilerin normal müfredat kapsamında okutabilecekleri dersler de dâhil olmak üzere haftada en fazla 22 saate kadar ders okutabilecekleri ve bu 22 saatin 6 saatinin aylık karşılığı olarak değerlendirilmesi gerektiği" belirtilmiştir. Bu nedenle hafta içi girdiğiniz 6 saatin aylık karşılığı olarak değerlendirilmesi, hafta sonu girdiğiniz 12 saatin de 10 saatinin ücretinin ödenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Sınıf Öğretmenleri İçin Yetiştirme Kursu
Merhaba Hocam. İlkokulu ve ortaokulu bulunan bir okulda müdür vekiliyim. Okulumuzda hafta sonu kurs açmayı düşünüyoruz. Okulumuzda din kültürü öğretmeni yok. Ben müdür vekili ve sınıf öğretmeni olarak din kültürü dersinden kurs açabilir miyim? Kaç saate kadar açabilirim?

Cevaplayan Yönetici: Murat BİLİR
Değerli yönetici arkadaşım. Kurslarda görevlendirilecek öğretmenlerin seçiminde nasıl davranılacağı yönergede ve görüş yazılarında belirtilmiştir: Buna göre öğretmenin öncelikle branşında başarılı bir öğretmen olması, yoksa ücretli öğretmen görevlendirilmesi yoluna gidilmelidir. İhtiyacın bu yollarla giderilememesi durumunda her türlü tedbirin ilgili MEM tarafından alınacağı ve inisiyatifin ilgili MEM'de olduğu belirtilmektedir. 

Hastane İlkokul sınıfı Öğretmeni ek ders %25
Merhabalar Sayın Hocam. Bir okula bağlı olarak hastane sınıfında hasta çocuklara yönelik eğitim vermekteyiz. Daha önce Şubat 2010 /2629 sayılı Tebliğler Dergisindeki ek ders yönergesine göre %25 fazla ücret ödeniyor. Bugünde bu ücret bu şekilde. Hastane okulları kapatılarak en yakın bir okula bağlandık kadromuz o okula geçti. Normumuz hastane sınıfı adı altında düzenlendi. %25 fazla almamızın dayanağı doğru mu? Daha sonra değişen bir durum oldu mu? Sanırım valilik oluru alınacak %25 fazla ödenmesi hangi yönergeye göre ödenmeli. Teşekkürler, kolay gelsin.

Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. Maddesinin değişik ikinci fıkrasına göre özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim öğretim gördüğü kurumlarda(bu amaçla açılmış kurumlar) görevli yönetici ve öğretmenler ile bu öğrencilere yönelik açılan özel eğitim(normal ilkokul, ortaokul vb. bünyesinde açılan destek eğitim odaları gibi) sınıf öğretmenlerine-bu okullarda öğretmene var ancak yöneticiye yok) ek ders ücretleri %25 daha fazla ödenir, denmektedir. Bu maddeyi açıklayan MEB 29/01/2009 tarih 11227 sayılı yazıda da “bu kapsamda okuttukları ek dersler %25 daha fazla ödenir” der.  Bu kapsamdaki ek ders ücretlerinin açıkladığım mevzuata uygun olarak ödenmesi gerekmektedir.


Ders dışı egzersiz
Sayın Müfettişim Bir Edebiyat Öğretmeni 20 saat maaş karşılığı+ 10 saat ek ders+ 10 saat hafta sonu yetiştirme kursu+ 6 saat ders dışı egzersiz (satranç) alabilir mi? Teşekkür ederim.

Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Değerli öğretmenim. Sorunuzda belirttiğiniz ders görevlerinizi yerine getirmenizde ve ücretlerini almanızda herhangi bir sakınca yoktur. Ancak hemen şunu belirtmeliyim ki, genel bilgi dersleri öğretmenleri aylık karşılığı 20 saat değil, 15 saat derse girerler. Toplamda girmiş olduğunuz 30 saatin 15 saati aylık karşılığı, 15'i ise ek ders ücreti karşılığıdır. 

HEM
Sayın hocam beden eğitimi öğretmeni olarak haftada 17 saat ders,6 saat. Egzersiz çalışmam var. Halk eğitim den kurs açmak itiyorum, bana sadece 10 saat açabilirsin dediler. Bende 40 saate kadar alınacağını biliyordum. Bilgilendirirseniz sevinirim. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Değerli öğretmenim. Yetiştirme ve destekleme kursları kapsamında öğretmenler 40 saate kadar derse girebilirler. Ancak HEM kapsamında yapılacak kurslarda durum biraz farklı. Bu konuda ek ders kararlarının 8. maddesine bakabilirsiniz. Bu maddeye göre HEM'lerdeki kurslarda kadrolu öğretmenler azami 10 saate kadar görev alabilirler.

EK DERS VERİLİRMİ?
Hafta içi yetiştirme kursunda görev alan bir öğretmen, aynı anda egzersiz görevi alıp, gecede pansiyonda belleticiler görevi alabilir mi? Ya da bu görevler çakışsa ücret ödenir mi?
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Değerli öğretmenim. Bir dersten ya da görevden dolayı ek ders ücreti alabilmek için bu görevi fiilen yapmak gerekir. Zaman bakımından çakışan görevlerinizden dolayı ek ders ücreti alamazsınız.

Geriye dönük eksik hesaplanan ek ders ödenir mi?
Sayın hocam, daha önceki sorumun ve bu sorumun cevabı için şimdiden teşekkürler... İstanbul Arnavutköy’de imam hatip lisesinde öğretmenim. Sınıf rehber öğretmenliğim yok. Fakat sosyal kulübüm var. Bu kapsamda almam gereken haftalık 2 ek ders ücretini 2013-2014 ve 2014-2015 eğitim öğretim yılı boyunca(şu ana kadar) almadım. Geçen yıldan itibaren geçmişe yönelik bu ek ders ödemesini alabilir miyim? ödeme yapılır mı ? Geriye dönük hesaplamada herhangi bir zaman sınırlaması var mıdır? Eğitim öğretim yılının başı ya da 1 ocak 2015 gibi.. Teşekkürler..

Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Değerli öğretmenim. Ek ders ücretlerinin ödenmesi sırasında oluşan bu aleyhte durum için kurumunuzun ödeme yapması için talepte bulunmalısınız. 

Ek ders

Merhaba, başka okulda geçici olarak kaymakamlık onayı ile görevlendirilen öğretmenlerin ek ders çizelgelerini ve ek ders ödeme onaylarını hangi okul yapar? Kadrosunun bulunduğumu yoksa geçici görevlendirildiği mi?

 
Cevaplayan Yönetici: Murat BİLİR
Değerli mesai arkadaşım. Bu konudaki uygulama şöyledir: Öğretmenin fiilen görev yaptığı okulun yöneticilerinin ek ders çizelgesini doldurup öğretmenin kadrosunun bulunduğu kuruma göndermesi, öğretmenin kadrosunun bulunduğu okul yönetiminin ise diğer işlemleri yapması gerekmektedir.

Pansiyon Md. Yar. Ek ders saati kaçtır?
Selamlar. Sayın Denetmenim; 3 yıl beş ay öğretmenlik görevim var. Şuan 6 ay geçici görevlendirme ile Anadolu Lisesinde Pansiyon Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. 6 saat maaş karşılığı derse giriyorum. Benim ek dersim kaç saat olmalı?

Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Değerli yönetici arkadaşım. Yönetici görevlendirme yönetmeliğinin 7. maddesine göre en az 4 yıl öğretmenlik yapan biri müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme şartlarını taşımayan bir yöneticiye ek ders kararlarının 16/2 maddesi gereği 18 saat ek ders ücreti ödenmelidir.
Ek ders
Hocam iyi günler ben müdür yardımcılığı yaparken okulumuzun müdürünün tayini çıktı ve ben vekil müdür olmuştum ve 2 ay sonra yeni müdür geldi ve bana müdür yardımcılığına devam etmemi söyledi ve bende devam ettim ama sonra fark ettik ki benim daha önceki görevlendirme müdür yardımcılığımın süresi bitmiş ve hocam ben bundan dolayı ocak ayında hiç ekders alamadım bu durumda ne yapabilirim. teşekkür ederim, kolay gelsin

Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Değerli yönetici. Durumu ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne evrakıyla birlikte bildirin ve bu konudaki mağduriyetinizin giderilmesini talep edin lütfen.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ergin Atmaz - 5 gün önce
Hocam ortaokulda müzik öğretmeniyim maaş karşılığı 13 saat derse giriyorum. Okul idaresi tarafından 4 saat matematik ve Türkçe derslerinden Destek Eğitim Odası görevi verildi ve bunun 2 saati maaş karşılığından sayılacak diye söylendi. Bu iki saat ek ders ücreti ile ücretlendirilir mi yoksa iki saat maaş karşılığından mı sayılır ?Teşekkürler.
Avatar
Hüseyin Çarkćı - 1 ay önce
Haftalık 35 saat derse giren özel eğitim öğretmeni,destek eğitimde görev alabilir mi?Alırsa haftalık kaç saat alabilir.Teşekķürler.
Avatar
ahmet - 1 hafta önce
Fen edebiyat mezunu olarak kadrolu sınıf öğretmeniyim.Ortaokulda açılan Destekleme ve yetiştirme kursunda görev alabilir miyim?