SUÇ DUYURUSU: ‘GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDILAR’

Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi, Vali Kara ve Milli Eğitim Müdürü Büyük hakkında suç duyurusunda bulundu

SUÇ DUYURUSU: ‘GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDILAR’

Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi, yargı kararını uygulamadıkları iddiasıyla Çorum Valisi Ahmet Kara ile Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla Çorum Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundular.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarının idarecilerin görevlendirilmesine dair yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali talebiyle açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, eksik düzenleme yönünden itirazın kabulüne karar vermişti.

Ancak Türk Eğitim-Sen’in iddiasına göre, yargı kararına rağmen görevden alınan kurum müdürleri ve müdür yardımcılarına hakları iade edilmedi.

Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi, bu sebeple Vali Ahmet Kara ile Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dün saat 13.15’te Adliye Binası önünde konuyla ilgili açıklamada bulunan Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, idari yargı kararlarının gereği gibi uygulanmamanın ‘görevi kötüye kullanma’ kısmına girdiğini ileri sürdü.

 

‘ADALET İSTİYORUZ’

İdarenin yargı kararlarına uyması ve bu kararların gereklerine göre işlem ya da eylemde bulunmak zorunda olduğunu ifade eden Selim Aydın, “bu durum aynı zamanda "hukuk devleti" ilkesinin de bir gereği olup, idarenin maddi ve hukuki koşullara göre uygulanabilir nitelikte olan bir yargı kararını aynen ve geciktirmeksizin uygulamaktan başka bir seçeneği bulunmamaktadır.

 Burada Danıştay tarafından verilen karar görmezden gelinmiştir. Mağduriyetlerin giderilmesi yönünde hiçbir olumlu çalışmaları olmamıştır. Vicdansız uygulamalarına devam etmişlerdir. Mahkeme kararlarını hiçe sayanlar bilgiyi, birikimi liyakatı önemsememiş, yandaş kadroları koruyarak kul hakkı yemeyi tercih etmişlerdir. Biz adalet istiyoruz. Hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesini istiyoruz” dedi.

 

‘YARGI KARARINI UYGULAMAMAK EN AĞIR KUSUR’

Mahkeme kararlarının yerine getirilmemesinin bir hukuk devletinde kanuna aykırı davranıştan daha ağır bir kusur olarak kabul edildiğini özellikle vurgulayan Selim Aydın konuşmasında şöyle dedi:

“Bugün bu kararları uygulamayan idari görevliler hakkında suç duyuruları yapmak üzere buradayız. Hukuk devletlerinde, hukuka saygılı olunur. Devleti temsil eden makamlar vatandaşına güven verir, hukuk neyi emrediyorsa gereğini yapar. Buradan tekrar sayın Valimize ve Milli Eğitim Müdürümüze sesleniyoruz; lütfen herkesin valisi, herkesin Milli Eğitim Müdürü olunuz. Yaptığınız uygulamalarla anılacağınızı unutmayın” ifadesini kullandı.

Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın açıklamasında şöyle dedi:

“Türk Eğitim-Sen Genel Merkezimizce 10 Haziran 2014 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmesine ilişkin yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali istemiyle dava açılmıştır. Açılan dava neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu vermiş olduğu kararla haklılığımızı tescillemiş ve yürütme durdurulmuştur.

 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, 18 Şubat 2015 tarihli kararı ile müdürlerin görevlendirmesinde, okul müdürleri ile 6 ay çalışmayan şube müdürlerinin ve ilçe milli eğitim müdürlerinin verdiği puanları iptal etmiştir.

Dava konusu düzenleme, müdür başyardımcılığına ve müdür yardımcılığı görevlendirmelerinde hiçbir objektif kıstas öngörülmemesi,  hiçbir değerlendirme kriterine yer vermeyerek hukuka uygunluk denetiminin etkinliğini daraltması, kariyer ve liyakat ilkelerini gözetmeyerek kamu personeli açısından güvencesiz bir ortam yaratması, ayrıca adayların görevlendirmelerden haberdar olmasını sağlayacak duyuruya yer vermeyerek geniş katılımı ve fırsat eşitliğini ortadan kaldırması nedenleriyle hukuka uygun bulunmamıştır.Konuya ilişkin MEB Hukuk Müşavirliğinin görüşü de ortadayken, muhataplar ilgili makamlara başvurmuş lakin olumlu bir yanıt alamamışlardır.

Şube olarak girişimlerimiz sonuç vermemiş, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından tüm valilikler uyarılmasına rağmen yargı kararlarının davalı idareye tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde uygulanma zorunluluğu olmasına rağmen ve hukuka aykırılığı yargı kararlarıyla da sabit olan görevden alma işlemlerinin iptali ile mağdur edilen tüm eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının haklarının iade edilmeleri hususunda herhangi bir işlem yapılmamıştır.

 

‘HİÇKİMSE MAHKEME KARARINI YOK SAYAMAZ’

Bu durum hukuken ayrı bir suç teşkil etmektedir. Zira mahkeme kararları hiçbir surette değiştirilemez ve bunların yerine getirilmesi geciktirilemez.

Yargı kararlarının uygulanma zorunluluğuna ilişkin Anayasa´nın amir hükmü ve yasal düzenleme karşısında idare bağlı yetki içinde bulunmakta ve idarelere yargı kararlarının uygulanması noktasında yorum ve değerlendirme yoluyla takdir yetkisi tanınmamaktadır. Aksi durumun yargı kararlarına ve hukuka duyulması gereken güveni sarsacak bir davranış olması nedeniyle, açık ve emredici Anayasa ve yasa kurallarıyla bağdaştırılması mümkün değildir. İdarenin yargı kararlarına uyması ve bu kararların gereklerine göre işlem ya da eylemde bulunmak zorunda olması aynı zamanda "hukuk devleti" ilkesinin de bir gereği olup, idarenin maddi ve hukuki koşullara göre uygulanabilir nitelikte olan bir yargı kararını aynen ve geciktirmeksizin uygulamaktan başka bir seçeneği bulunmamaktadır.

Danıştay tarafından verilen karar görmezden gelinmiştir. Mağduriyetlerin giderilmesi yönünde hiçbir olumlu çalışmaları olmamıştır. Vicdansız uygulamalarına devam etmişlerdir. Mahkeme kararlarını hiçe sayanlar bilgiyi, birikimi liyakatı önemsememiş, yandaş kadroları koruyarak kul hakkı yemeyi tercih etmişlerdir. Biz adalet istiyoruz. Hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesini istiyoruz.

Mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi, bir hukuk devletinde kanuna aykırı davranıştan daha ağır bir kusur kabul edilmektedir. Bugün bu kararları uygulamayan idari görevliler hakkında suç duyuruları yapmak üzere buradayız. Hukuk devletlerinde, hukuka saygılı olunur. Devleti temsil eden makamlar vatandaşına güven verir, hukuk neyi emrediyorsa gereğini yapar. Buradan tekrar sayın Valimize ve Milli Eğitim Müdürümüze sesleniyoruz; lütfen herkesin valisi, herkesin Milli Eğitim Müdürü olunuz. Yaptığınız uygulamalarla anılacağınızı unutmayın diyoruz.

 

‘HUKUK HİÇE SAYILIRSA KAOS OLUŞUR’

Amacımız ve mücadelemiz ülkemizde mahkeme kararlarının uygulanarak hukukun üstünlüğünün sağlanmasıdır. Hukukun hiçe sayıldığı bir ortamda sürekli bir kaos oluşacaktır. Biz adalet istiyoruz. Adaletin kararlarının Milli Eğitim Bakanlığı ve Çorum Valiliği tarafından uygulanarak mağduriyetlere son verilmesini istiyoruz

İdari yargı kararlarının gereği gibi uygulanmaması, TCK 257 uyarınca “Görevi kötüye kullanma” kısmına girmektedir. Bu minvalde birazdan Çorum Valisi ile İl Milli Eğitim Müdürü hakkında suç duyurularımız yapılacaktır. İdari mahkeme kararlarını kasten yerine getirmeyen kamu görevlileri, bu durumdan kişisel olarak sorumludurlar. Yargı kararlarını uygulamamak kişisel kusur sayıldığından tazminat davası adli yargı mercilerinde açılacak ve haksız fiil kuralları esas alınacaktır.

 

‘HESAP YARINA DA KALSA KİMSENİN YANINA KALMAZ’

13 yıldır AKP iktidarının eğitim çalışanlarına bakış açısı ve bizzat Bakanlığın yanlış uygulamalarıyla eğitimcilerin motivasyonu çökertilirken mülki amirlere düşen barışı ve huzuru tesis etmek olmalıydı.

Onların da Hükümet’in ve MEB’in yanlış uygulamalarına çanak tutması yarınlarda bu ilde eğitimde yeni sorunların doğmasına da sebebiyet verecektir”,  Geçtiğimiz yıl ekilen nifak tohumlarının büyümesine neden olacaktır. Bu durumda eğitimde başarıya nasıl ulaşılacaktır. Eğitimciler, mahkeme kararlarının uygulanmadığı bir kurumda öğrencilerinden nasıl hukuka güvenmelerini isteyeceklerdir?  Biliyoruz ki muhalif olan yok edilmek isteniyor, yaşama hakkı tanınmıyor. Bilinmelidir ki adalet herkese lazım. Vicdanını ve ruhunu siyasi kadrolaşmanın emrine tahsis edenler bilmelidirler ki; Bu hesap yarına kalsa da, kimsenin yanına kalmayacaktır”

Yapılan açıklamanın ardından Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi tarafından Vali Kara ve Milli Eğitim Müdürü Büyük hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması