Teog Tercihlerinde Son Viraj

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yerine getirilen ve bu yıl ilk defa uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında 8 Ağustos’a kadar sürecek .

Teog Tercihlerinde Son Viraj
05 Ağustos 2014 Salı 10:16

Üniversite sınav maratonunun ardından liselere girişle ilgili takvim de hızla ilerliyor. Bu hafta itibariyle bir milyon öğrenci ile velileri için tercih maratonunda sona yaklaşılıyor. Bu yıl ilk kez uygulanan TEOG kapsamında öğrenci alacak liseler için tercih süreci, 8 Ağustos’ta sona erecek. Akıllarda ise birçok soru var. 20 soruda TEOG tercih döneminin detaylarını sizler için kaleme aldık…

Liselere kimler başvurabilecek?

2013-2014 eğitim-öğretim yılında ortaokul 8. sınıfı başarıyla tamamlayan, başvuru yapılacak okulun kayıt-kabul şartlarını taşıyan ve YEP’e sahip olan öğrenciler başvurabilecek.

Kontenjan rakamları nedir?

İlki 1 milyon 244 bin 733, ikincisi, 1 milyon 271 bin 273 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ortak sınavlar sonrası liselere yerleştirilme yapılacak öğrenci sayısı 1 milyon 273 bin 699 olarak belirlendi.

Anadolu imam hatip liselerine 215 bin 136, Anadolu liselerine 451 bin 926, Anadolu meslek liseleri programlarına 630 bin 815, fen liselerine 25 bin 320, sosyal bilimler liselerine ise 9 bin 240 olmak üzere 1 milyon 332 bin 437 kontenjan ayrıldı.

Nereler tercih edilebilecek?

Anadolu, Anadolu İmam Hatip, Çok Programlı Anadolu, Fen, Mesleki ve Teknik Anadolu, Sosyal Bilimler, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ve Yerleştirmeye Esas Puan’a (YEP) göre öğrenci alan özel okullar.

Tercihte dikkate alınacak puanlar hangileri?

Bu yıl taban puan uygulaması olmayacak. Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavlarla öğrenci alan okullara yerleştirme puanı 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, TC. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil olmak üzere 6 dersten girdikleri toplam 12 sınavın sonuçları ile 6., 7. ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarıyla yapılacak hesaplamayla oluşacak. Öğrenci ve veliler tercih listesini hazırlarken bu puanları kullanacak.

Önceki yıllarda tercih yapabilmek için öğrencilerin belli bir puan barajını aşmaları gerekiyordu. Geçen yıl bu baraj 201 puandı. Bu yıl ise taban puan uygulaması olmayacak. 8. sınıfta okuyan yaklaşık 1.3 milyon öğrencinin yerleştirme puanı hesaplanacak ve tümü tercih listesi hazırlayabilecek.

A tipi tercih listesi nasıl oluşturulacak?

Tercihler için A ve B olmak üzere iki farklı tercih listesi hazırlanacak. A listesinde 15 tane okul adı bulunacak. Öğrenciler bu listeye Anadolu, fen, sosyal, mesleki ve teknik, imam hatip, çok programlı liselerden istediği okulları seçip yazabilecek.

B tipi tercih listesi nasıl oluşturulacak?

Bu listede okul adı değil, okul türleri işaretlenecek. Bunlar; Anadolu, fen, sosyal, mesleki ve teknik, imam hatip, çok programlı liseler olarak belirlendi. Öğrenciler bunlardan en az dördünü seçebilecek. Meslek ve imam hatip liselerine çocuklarını yollamak istemeyen aileler Anadolu, fen, sosyal ve çok programlı lise türlerini seçebilecek.

A ve B Grubu tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?

¥ B grubu tercihlerde öğrencinin önceliğini belirttiği türe göre, sırasıyla ikamet ettiği cadde, sokak, bulvar, mahalle, köy, bucak, ilçe ve tercih başvurusu sırasında seçeceği alternatif 3 ilçe geneline bakılarak yerleştirme gerçekleştirilecek.

¥ B grubutercih listesinde, 6 okul türünden en az dördünün bulunması zorunlu olacak.

¥ Öğrencinin ikametinde istediği okul türünde puan üstünlüğüne göre, boş kontenjanı olan birden fazla okula yerleşmesi durumunda okullar arasından A grubu yerleştirme sonucunda taban puanı en yüksek olan okula yerleştirme yapılacak.

¥ B grubuyerleştirmelerin sonunda adresine yakın okullardan herhangi birisine yerleşen öğrenciler yerleştikleri okullara kesin kayıtlı sayılacak.

¥ Herhangi bir tercihte bulunmayan ya da tercih yapmış olmalarına rağmen A ve B grubu tercihlerine göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirmeleri, öğrencinin ikamet adresi, YEP’i, okul kontenjanı, okulların A grubu yerleştirme taban puanları dikkate alınarak sistem tarafından otomatik yapılacak.

Tercihler nasıl yapılacak?

Öğrenci ya da velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden ya da öğrencinin 8. sınıfı tamamladığı ortaokul başta olmak üzere herhangi bir okul müdürlüğü üzerinden yapılabilecek.

Elektronik ortamda tercih yapamayanlara destek veriliyor mu?

Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için okul müdürlüğü, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği “Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu”na bağlı kalarak yapabilecek. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli sorumlu olacak. Elektronik ortamda onaylanan “Tercih Başvuru Bilgileri Formu”nun çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ve veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek.

Yurtdışında sınava girenler ne yapacak?  

Yurtdışından sınava girerek tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkânı olmayan öğrenciler hariç “Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu” ve “Tercih Başvuru Bilgileri Formu” telefon, posta, faks, e-posta gibi iletişim araçları ile Bakanlığa gönderilmeyecek. Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme onaylanmadan önce elektronik ortamda yapılacak.

Tercihlerde güncelleme yapılabilecek mi?

31 Temmuz 2014 günü saat 19.00’dan önce başvurularını yapan öğrenciler güncellenen yüzdelik dilimleri dikkate alarak, tercihlerini gözden geçirip yenileyebilecekler. Bu tarihten sonraki tercih başvurusu bir defa yapılacak. Başvuru işleminden sonra değişiklik yapılamıyor.

Hak kaybı ihtimali var mı?

​MEB’in, birinci ve ikinci dönem ortak sınavlarda bütün öğrencilerin yüzdelik dilimlerini yeniden hesaplamasından dolayı herhangi bir hak kaybı söz konusu değil.

Hazırlık sınıfı olacak mı?

Fen Liseleri’nde 2014-2015 öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfı zorunlu hale gelecek.

Yapılan yenilikler dikkate alınmalı

¥ TEOG öncesindeki 201 taban puan uygulaması kaldırıldı.

¥ Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı okulların Anadolu Lisesi statüsüne dönüştürülmesi ile tüm okul türlerine YEP ile öğrenci alınacak.

¥ Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okulları seçen öğrenciler, önceki yıllarda doğrudan alan tercihi yaparken artık okul tercihi yapacak.

¥ Anadolu Lisesi’ne yeni dönüştürülen okullarda şube kontenjanı 34, ihtiyaç olması halinde 40 olacak. Anadolu Öğretmen Liseleri ise Sosyal Bilimler, Fen ve Anadolu Liseleri’ne dönüştürülüyor.

¥ Fen Liseleri’nde de 2014-2015 öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfı zorunlu hale gelecek.

¥ Özel okullar tam burslu olarak alacakları öğrencileri Türkiye çapında puan üstünlüğüne göre yüzde 5’lik dilim içerisinden alacaklar.

¥ Özel okullar burslu aldıkları öğrencilerin bursluluklarını, başarısızlık, sınıf tekrarı gibi ek şart ve yükümlülük aramadan eğitim-öğretim süresi boyunca devam ettirecekler.

Uyarı

Aday öğrenciler sadece A listesini doldurarak tercih hakkını kullanamayacak. B listesinden de okul türü seçmek zorunda. Yoksa yerleştirme sistemine girememe riski doğuyor.

TEOG NEDİR?

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Milli

Eğitim Bakanlığı’nın 2013-2014 Eğitim Öğretim yılından başlayarak uygulamaya başladığı sistemdir. Yeni sisteme göre öğrenciler, 6, 7 ve 8. sınıflarda 6 dersten 6 ayrı sınava girecek ve ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanına eklenmiş yılsonu başarı puanlarının ortalaması ile liselere yerleşecekler.

Bu hususları da gözden kaçırmayın

¥Ev ile okul arasındaki mesafeyi dikkate alın.

¥Okuldaki eğitimin müfredatını inceleyin

¥Ücretler ve bursluluk oranları

¥Okulun fiziki yapısını gidip görün

¥Eğitimcilerin niteliği konusunda bilgi alın

¥Okulun üniversite sınav başarı oranını sorun

¥Yabancı dil imkânlarını araştırın

¥Sosyal faaliyetlerin var olup olmadığını sorun…

 Yerleştirme takvimi

8 Ağustos 2014 Cuma: Tercihte son gün

22 Ağustos 2014 Cuma: Sonuçlar açıklanacak

22 Ağustos 2014 Cuma: Kesin kayıt ( sistem otomatik yapacak)

25-28 Ağustos 2014: Nakil müracaat kabulü

29 Ağustos 2014 Cuma: Nakil yerlefltirmelerinin yapılması

15 Eylül 2014 Pazartesi: 2014-2015 eğitim öğretim yılı bafllangıcı

Sonuç bilgileri isteyen velilere SMS fleklinde gönderilebilecek.

Özel okullarda kayıt takvimi

Not:

Uzmanlar, bu yıl taban puanını yüksek açıklayan okulların puanlarında düşüş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

4-5 Ağustos 2014: Birinci ön kayıt günleri

6-7 Ağustos 2014: Kesin kayıt günleri

18-19 Ağustos 2014: İkinci ön kayıt günleri

20-21 Ağustos 2014: Kesin kayıt günleri

25-26 Ağustos 2014: Üçüncü ön kayıt günleri

27-28 Ağustos 2014: Kesin kayıt günleri

1 Eylül 2014: Son kayıt günleri (Özel Okullar Kayıt Komisyonu kararıyla belirlenecek)

Öğrenciler bu soruya cevap arıyor

Bu yıl tercih yapacak bütün öğrencilerin 9. sınıf derslerinin ortak olması söz konusu. Bir yıl sonra alan tercihi yapacak bu öğrencilerin hangi kriterleri dikkate alacağını şimdiden bilmesinde yarar var. 10. sınıfta alan tercihi yapacak öğrencilerin meslek lisesinin veya sağlık meslek lisesinin bir alanını tercih edip edemeyeceği konusunda açıklama yapılması gerekiyor. Meslek lisesine giden bir öğrenci düz Anadolu lisesinden bir alan tercih edip edemeyeceği konusunda fikir edinmesi en doğal hakkı.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.