Uzman Öğretmenlik İptali, Yönetici Atamayı Etkiledi..

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iptal edilen uzman öğretmenlik sertifikalarından alınan puanlardan dolayı yönetici atama sonuçlarını yeniledi.

Uzman Öğretmenlik İptali, Yönetici Atamayı Etkiledi..


 
Bilindiği üzere Danıştay Dava Daireleri Üst Kurulu 28.03.2013 tarih, 2010/2397 Es. sayılı, 2013/1123 K. sayılı kararı ile Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında oluşan boşluğun yargı içtihadıyla doldurulamayacağına, bu nedenle de sadece sınavdan alınan nota göre başarı sıralaması yapılmasına hukuken olanak bulunmadığına karar vererek, mahkeme kararı ile Uzman Öğretmen olunmayacağına karar vermiştir.

Danıştay Dava Daireleri Üst Kurulu 28.03.2013 tarih, 2010/2397 Es. sayılı, 2013/1123 K. sayılı kararı için tıklayınız.

Bu karardan etkilenen ve halen Danıştayda davası itiraz edilmiş olan uzman öğretmenlerin uzman öğretmenlik sertifikaları Danıştay tarafından iptal edilmektedir.Peki Yönetici atama yönetmeliğine göre; Uzman Öğretmen unvanından dolayı 3 puan alan yada Baş Öğretmen unvanından dolayı 5 puan alan öğretmenin Uzman öğretmenliği yada Baş öğretmenliği danıştay tarafından iptal edilir ise ne olacaktır?

Cevap Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelmiştir.

04/08/2013 tarihli ve 28728 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında Gaziantep İlinde bulunan resmi eğitim kurumlarındaki boş eğitim kurumu yöneticiliği kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların Danıştay 2.Dairesinin 25/11/2013 tarihli ve Esas No: 2013/7729, 7839 sayılı kararları gereğince yeniden yapılan değerlendirme neticesinde oluşan inha taslağı yayınlanmıştır.

Uzman öğretmenlik iptallerine baglı olarak Gaziantep İlimizde yeniden yapılan Yönetici Atama İnha Taslağı için tıklayınız.

Gaziantep İl Milli Eğitimin sadece iki Danıştay kararına atıfta bulunması iki yöneticinin ve bu yöneticilerin tercihlerine bağlı olarak diger yöneticilerin yer değiştirmesini doğuracaktır.

Burada İl Milli Eğitim Müdürlükleri toptancı bir anlayışla Danıştay iptal kararı olmayan yöneticilerin yada puanı iptal edilen yöneticilerin tercihlerinden etkilenmeyen yöneticilerin uzman öğretmenlik puanını iptal ediyorum şeklinde bir değişiklik yapamayacaktır.

memurlarnetYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması