‘'yeni Nesil Eğitim Ve Yeni Nesil Öğretmen'

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, DESAM tarafından düzenlenen ‘Yeni Nesil Eğitim ve Yeni Nesil Öğretmen’ konulu konferanstaTürkiye’nin mevcut eğitim sistemini ele aldı…

‘'yeni Nesil Eğitim Ve Yeni Nesil Öğretmen'
 DESAM tarafından düzenlenen ‘Yeni Nesil Eğitim ve Yeni Nesil Öğretmen’ konulu toplantısında konuşan Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye’nin mevcut eğitim sisteminin geleceğe göre tasarlanmadığını ve Fatih Projesinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi halinde bu dönüşümün sağlanabileceğini söyledi.

Geleneksel üniversiteler yerine 1 yıl süreli mikro üniversiteler

     10 yıl sora bilginin ve eğitimin yarıdan fazlasının online verileceğini belirten DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, “2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında işler, meslekler ve eğitim formları internet üzerinden şekillenecek. Türkiye’deki insan sayısından daha fazla alet internet üzerinden çalışacak. Bu nedenle gençlerimizin ülkemizde ve dünyada nitelikli işler bulması ve geçerli meslekler edinmesi için eğitim ve teknolojideki bu büyük değişime uyum sağlayan bir eğitim sistemi tesis etmemiz gerekiyor. Türkiye eğitim süresi 4 – 5 yıl olan geleneksel üniversiteler yerine özel ihtisas alanlarında uzmanlaşmış 6 ay 1 yıl süreli eğitim veren mikro üniversiteler kurmayı şimdiden yatırım ve planlama programına almalıdır” dedi.  

Okullarda klasik meslekler öğretmek gerçekçi değil       Türkiye’de ilk, orta ve lise eğitiminde müfredattan, uygulama ve tedrisata kadar hemen herşeyin geçmiş ile ilgili olduğunu kaydeden Gürkan Avcı, “Oysa eğitim sistemimizin tüm basamakları geleceğin ihtiyaç ve taleplerine göre planlanmalı ve çocuklarımıza bu projeksiyoları aktaracak nitelikle olmalıdır. Okullarımız ve öğretmenlerimiz kendilerini eğitimdeki bu yaratıcı inovasyona adapte edemezlerse eğitim sistemimiz daha büyük bir düşüşe geçecektir. Gençlerimize klasik meslekleri edindirmek gerçekçi ve efektif değil. Günümüzdeki bir çok meslek yok olacak ve yerlerine yüzlerce yeni iş olanakları belirecek. Bütün bunların yapılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığının ‘yeni nesil öğretmen’ yetiştirme politikası oluşturması da gerekiyor.” diye konuştu.

Öğretmensiz eğitim ve pilot okul meselesi

       Resmi açıklamalara göre Türkiye’de 125 bin civarında dünyada ise 20 milyon civarında öğretmen açığı var. Dünyadaki çocukların yüzde 23’ü Türkiye’deki çocukların ise binde ikisi temel eğitime devam edemiyor. 2023 yılında Türkiye şimdikinden 2 kat daha eğitimli olacak. Bu itibarla Türkiye’nin çağdaş dünya eğitim sistemleriyle entegre olabilmesi, 2023 hedefine ulaşabilmesi için daha şimdiden öğrencilerin kendi hız, ilgileri, istidat ve beceri düzeylerine göre bireyselleştirilmiş eğitim programı çerçevesinde eğitim veren pilot okul uygulamalarını başlatması gerekir”dedi.

Yeni nesil öğretmenlere ihtiyaç var

        Bilgi çağıyla birlikte eğitimin tanımının, okul yapılarının ve yeni nesil öğretmenlik kavramının tartışılmaya başlandığını söyleyen Gürkan Avcı, “Ülkemizde öğretmen yetiştiren kurumlar çağa ayak uyduramadığı gibi ‘Yeni Türkiye’ye de ayak uyduramadığını düşünüyorum. Okullarımızı akıllı tahtalarla ve son teknolojiyle donattığımız zaman eğitimde kaliteyi ve verimliliği yakalayacağımız zannediliyor. Öğretmenin öneminin azaldığı düşünülüyor. Aksine, gelişen teknoloji öğretmene olan ihtiyacı daha fazla artırmıştır. Hatta gelişen bilgi ve teknolojiye ulaşmak için nitelikli, donanımlı, motivasyonu yüksek sorunsuz öğretmene olan ihtiyaç artmıştır. Kaldı ki eğitim sistemimizde yapılan hiçbir reform öğretmen olmadan başarı sağlayamaz. Eğitimin temel öğesi, çekirdeği öğretmendir. Yeni, büyük ve güçlü Türkiye’nin en önemli temel taşı bu misyon, ruh ve donanıma sahip öğretmenler olacaktır. Bu itibarla benzer kaygı ve farkındalıklar içerisinde olduğumuza inandığımız Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı’nın bu yönde atacağı her türlü adımı desteklemek, katkıda bulunmak gereklidir diye düşünüyorum” dedi.

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması