Yönetici Görevlendirmelerinde İdarelere Altın Öğütler

Bilindiği gibi idarecilerin görevden alınması ve liyakatlilerin görevlendirilmesine dair çıkarılan kanun ve yönetmelikte Sayın Bakanımız ve Sayın Müsteşarımızın emekleri büyüktür. İl Milli Eğitim Müdürlükleri yönetici görevlendirmeleri işlemlerinde yanlış yaparak Sayın Bakanımızın ve Sayın Müsteşarımızın emeklerini boşa çıkarıp heba etmemelidir.

Yönetici Görevlendirmelerinde İdarelere Altın Öğütler
 Bu konuda yanlış yapılması; Sayın Bakanımızın ve Sayın Müsteşarımızın emeklerini heba ettiği gibi Anayasa Mahkemesinde görülmekte olan bir davayı da etkileyecek. Anayasa Mahkemesinin yediği golü tersine çevirecektir.
 
          Öncelikle idareler şunu bilmelidir: Görevlendirme işlemleri; Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, ilçe milli eğitim müdürlerinin görevlendirilmesi, atamaları iptal edilen şube müdürlerinin akıbeti, norm güncellemeleri, emeklilik işlemleri vb. gibi nedenlerle  Eylül-Ekim aylarını bulacaktır.
 
          Şimdi görevlendirme yönetmeliğinin ilgili maddelerini inceleyelim:
 
Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar
MADDE 10 -
(10) Yönetici görevlendirmeleri takvimi her yıl Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet sitesinde duyurulur ve valiliklere yazı ile bildirilir.
 


Mevcut yöneticiler
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Aynı unvanda olmak üzere, 14/3/2014 tarihi itibarıyla görev süreleri dört yıl ve daha fazla olan yöneticilerin görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi tarihinde başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri 14/3/2014 tarihi itibarıyla dört yıldan daha az olan yöneticilerin görevi ise, dört yıllık sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre yöneticilik görevi 2013-2014 ders yılının bitiminde sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar görevlerine devam eder.
 
 
            görüldüğü gibi idareler görevlendirme işlemleri için mutlaka Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirme takvimine uymalıdır. Ayrıca yasal düzenlemelerde geçici maddelerin esas maddelerden üstün olduğu kabul edilmiştir. Kısacası  özel düzenlemenin genel düzenlemeden önce geleceği hukukun genel bir ilkesidir. Bu konuda Anayasa Mahkemesi 28.1.1992 tarih ve E,1992/7 K,1992/2 sayılı kararında "yasal düzenlemelerin geçici maddeleri ile esas maddeleri arasında çelişiklik varsa, özel niteliği nedeniyle, geçici maddeler esas maddelerden önce uygulanırlar." demektedir.
 
            Bu nedenle idareler geçici madde 1'e uyarak; her ne şart olursa olsun(maaş karşılığı dersi bulunmama, dönüştürülen okulda yer alma, norm fazlası, tayin isteme, emeklilik başvurusunda bulunmuş olma vb. durumlarına bakmaksızın) Milli Eğitim Bakanlığının takvimle belirttiği görevlendirme zamanına kadar illerinde bulunan tüm yöneticilerin görevlendirmelerini ivedilikle yapmalıdır. Bunun için kararname düzenlemeye dahi gerek yoktur. Tüm eğitim kurumlarının idarecilerine duyurulmak üzere bir yazıyla "yönetmeliğin geçici madde 1'i ilgi tutularak il/ilçenizde bulunan tüm müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görevlendirmeleri geçişi madde 1'e göre yapılmıştır." şeklinde bir yazı çıkarmalıdır.
 
            Bu süreçte görevden alma gibi işlemler yapılırsa Anayasa Mahkemesinde süren davaya zarar verilebilecek, Sayın Bakanımız ve Sayın Müsteşarımızı hedef haline getiren kesimlerin eline koz verilecektir.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması