11 Öğretmenlik branşında, kimlerin atanabileceği değişti!

Talim ve Terbiye Kurulu, 11 öğretmenlik branşına hangi bölüm mezunlarının atanabileceğini düzenleyen kararında değişikliğe gitti

11 Öğretmenlik branşında, kimlerin atanabileceği değişti!
13 Haziran 2017 Salı 23:46

Haziran ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı.
Dergide yayımlanan Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre, Kurulun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararıyla kabul edilen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede değişiklik yapıldı.
İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 
ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR
MADDE 1 - Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgenin 25, 33, 40, 46, 50, 57, 58, 67, 73, 88 sıra numaralı bölümleri ekte yer alan şekilde değiştirilmiş ve 90 sıra numarasıyla "Sivil Havacılık Alanı" eklenmiştir.
MADDE 2 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Milli Eğitim Bakanı yürütür
SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE OKUTACAĞI DERSLER
25 Gazetecilik 1. Gazetecilik (*)
2. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler (*)
3. Televizyon Gazeteciliği (*)
4. Medya İletişim Sistemleri (*)
5. Medya ve İletişim Sistemleri (*)
6. Basım ve Yayımcılık (*)
7. Basın ve Yayın (*)
8. İletişim (*)
9. İletişim Sanatları (*)
10. Medya ve İletişim (*)
11. İletişim Tasarımı ve Yönetimi (*)
12. İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı (*)
13. İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri (*)
¦ Gazetecilik Alanının;
Yazılı Basın Muhabirliği
TV Muhabirliği
Sayfa Sekreterliği
Foto Muhabirliği dallarının alan/dal dersleri
¦ Diğer alanların Gazetecilik Alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri
¦ Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojileri
33 Harita-Tapu-
Kadastro
1. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (*)
2. Harita Mühendisliği (*)
3. Şehir ve Bölge Planlama (*)
4. Geomatik Mühendisliği (*)
¦ Harita-Tapu-Kadastro Alanının;
Haritacılık
Tapuculuk
Kadastroculuk
dallarının alan/dal dersleri
¦ Diğer alanların Harita-Tapu-Kadastro alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri
Harita-Tapu- Kadastro Tekniği
Harita-Tapu- Kadastro Hukuk 1. Hukuk Fakültesi (*)
2. Tapu Kadastro Bölümü (*)
¦ Harita-Tapu-Kadastro Alanının;
Mesleki Gelişim
Medeni Hukuk
Borçlar ve Ticaret Hukuku
Medeni Usul ve İcra Hukuku
Akitli-Akitsiz İşlemler
İ dare Hukuku
Ceza Hukuku
Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri
Resmi Yazışmalı İşlemler
Kadastro Hukuksal
İşlemleri dallarının alan/dal dersleri
¦ Diğer alanların Harita-Tapu- Kadastro alanına ait Hukukla ilgili alan/dal dersleri
40 İnşaat
Teknolojisi
1. Yapı Öğretmenliği/Eğitimi
2. Yapı Ressamlığı Öğretmenliği
3. Yapı Tasarım Öğretmenliği
4. İnşaat Mühendisliği (*)(**)
(**) 1,2 ve 3'üncü sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.
¦ İnşaat Teknolojisi Alanının;
Çelik Yapı Teknik Ressamlığı
İç Mekan Teknik Ressamlığı
Mimari Yapı Teknik Ressamlığı
Restorasyon
Statik Yapı Teknik Ressamlığı
Ahşap Yapı Sistemleri
Betonarme Yapı Sistemleri
Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi
Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama
Çatı Sistemleri
Yapı İç Mekan Dekorasyonu
Yapı Yalıtımı
Yapı Yüzey
Kaplama dallarının alan/dal dersleri
¦ Rayl ı Sistemler Teknolojisi Alan ı n ı n;
Rayl Sistemler
İnşaat dal n n alan/dal dersleri
¦ Alan n diğer dallar n n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri
¦ Harita-Tapu-Kadastro Alan n n;
Haritac l k ve Kadastroculuk dallar n n Hukuk dersleri d ş ndaki alan/dal dersleri
¦ Diğer alanlar n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri
Boyac l k ve Yüzey Haz rlama
Döşeme ve Duvar Kaplamac l ğ
S vac l k
Mermercilik ve Süsleme Taşç l ğ (Masif Taş Kaplama derslerine)
İnşaat Malzemeleri Sat ş
Elemanl ğ dal dersleri (**)
(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alan öğretmenlerince okutulur.
Yapı Tasarım
Yapı
Dekorasyon
1. İç Mimarlık (*)
2. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (*)
¦ İnşaat Teknolojisi Alan n n;
Restorasyon
İç Mekan Teknik Ressaml ğ
Yap İç Mekan Dekorasyonu dallar n n alan/dal dersleri
¦ Alan n diğer dallar n n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri
¦ Diğer alanlar n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri
İnşaat Malzemeleri Sat ş Elemanl ğ dal dersleri (**)
(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alan öğretmenlerince okutulur.
46 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm
Rehberliği Öğretmenliği
2. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği
3. Turizm Öğretmenliği
4. Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmenliği
5. Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği/Eğitimi
6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği/Eğitimi
7. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm
Rehberliğ i (*)
8. Turizm İşletmeciliği (*)
9. Turizm ve Otel İşletmeciliği (*)
10. Konaklama İşletmeciliği (*)
11. Seyahat İşletmeciliği (*)
12. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (*)
13. Turizm ve Büro Yönetimi (*)
14. Turizm ve Rehberlik (*)
15. Turizm ve Otelcilik (*)
¦ Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Alanının;
Ön Büro
Kat Hizmetleri
Operasyon
Rezervasyon dallarının alan/dal dersleri
¦ Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının;
Servis
Bar
Hosteslik dallarının alan/dal dersleri
¦ Eğlence Hizmetleri Alanının;
Animatörlük
Çocuk Animatörlüğü dallarının alan/dal dersleri
¦ Pazarlama ve Perakende Alanının;
Satış Elemanlığı
Sigortacılık
Emlak Komisyonculuğu
Gıda Satış
Elemanlığı dallarının alan/dal dersleri
¦ Ön Büro Teknolojisi Alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri
¦ Kat Hizmetleri Teknolojisi alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri
¦ Yiyecek ve İçecek Servisi Teknolojisi Alanının teorik ve uygulamalı meslek
dersleri
¦ Diğer alanların Konaklama ve
Seyahat Hizmetleri alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri
¦ İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi
¦ Girişimcilik
50 Matbaa/Matbaa
Teknolojisi
Matbaa Öğretmenliği ¦ Matbaa/Matbaa Teknolojisi Alanının;
Baskı Öncesi
Ofset Baskı
Flekso Baskı
Tifdruk Baskı
Serigrafi ve Tampon Baskı
Baskı Sonrası
dallarının alan/dal dersleri
¦ Diğer alanların Matbaa/Matbaa
Teknolojisi alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri
Reklam Tabelacılığı (Grafik derslerine)
 
Muhasebe ve 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği İşletme Öğretmenliği/Eğitimi
İktisat (*) (**)
İşletme (*) (**)
Maliye (*) (**)
Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (*)(**)
Muhasebe ve Finansman Alanının;
Bilgisayarlı Muhasebe
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri
Finans ve Borsa Hizmetleri dallarının alan/dal dersleri
Pazarlama ve Perakende Alanı nı n;
Satış Elemanlığı
Sigortacı lı k
Emlak Komisyonculuğu
Gıda Satış Elemanlığı
 
57 Finansman 7. Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü dallarının alan/dal dersleri  
(*)(**) Ulaştırma Hizmetleri Alanının;  
8. Bankacılık ve Finans Bölümü (*)(**) Lojistik
dalının alan/dal dersleri ve modülleri
 
9. Muhasebe Bölümü (*)(**) Diğer alanların Muhasebe ve Finansman  
10. Muhasebe Bilgi Sistemleri (*)(**) alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri  
İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi  
(**) 1 ve 2, sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın Girişimcilik  
karşılanamaması durumunda atanırlar. Ustalık Dönemi Ortak Dersler (**)  
 
1. Müzik Öğretmenliği Müzik
Müzik Alt Alanı
 
2. Müzik Bölümü/Anabilim Dalları (*)  
3. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün; Sanat Etkinlikleri (Ortaokul)  
58 Müzik Müzik Toplulukları Anasanat Dalı (*) Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik  
Duysal (ses) Sanatları Tasarı mı alanı ile ilgili dersleri  
Anabilim Dalı (*) Diğer Alanların Müzik alanı ile ilgili  
Müzik/ Koro(*) dersleri  
- Bağlama (**)/
- Kanun (**)/
4. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk
Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının;
 
- Ut (**)/
- Kontrbas (**)/
Temel Bilimler Bölümü (*)  
- Flüt (**)/ Kompozisyon Bölümü (*)  
- Keman (**)/ Ses Eğitimi Bölümü (*)  
- Gitar (**)/ Müzik Bilimleri Bölümü (*)  
- Viyola (**)/ Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar,  
- Viyolonsel (**)/ Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar,  
- Piyano (**)/ Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı  
- Ney (**)/ Çalgılar) (*)  
- Kemençe (**)/ Bando Şefliği (*)  
- Tambur (**)/ Folklor ve Etnomüzikoloji (*)  
- Klarnet (**)/ Müzikoloji (*)  
- Bireysel Ses E ğ itimi Opera (*)  
(**)/ Şan ve Opera (*)  
-Türk ve Batı Müziği Opera ve Konser Şarkıcılığı (*)  
Koro Eğitimi (**)/ Türk Sanat Müziği (*)  
- Türk ve Batı Müziği Şan (*)  
Çalgı Toplulukları (**)/ Türk Halk Oyunları (*)  
- Müziksel İşitme Türk Müziği (*)  
Okuma ve Yazma (**) Türk Musikisi (*)
Koro (*)
 
(**) Güzel Sanatlar ve Spor Müzik Teknolojisi (*)  
Liseleri Müzik öğretmenliğine seçilenler, sınavda başarılı Müzik Teorisi (*)  
oldukları bu liselerin Bağlama Türk Halk Müziği (*)  
...Müziksel İşitme Okuma ve Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana  
Yazma gibi müzik alt alanları
norm kadrosu ile
Sanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Ana Sanat  
ilişkilendirilirler. Dalı) (*)  
5. Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik
Programı (*)
 
 
67 Raylı Sistemler
Teknolojisi
1. Elektrik Öğretmenliği/Eğitimi
2. Elektronik Öğretmenliği/Eğitimi
3. Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
5. Telekomünikasyon Öğretmenliği
6. Elektrik Mühendisliği (*)
7. Elektronik Mühendisliği (*)
8. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)
9. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (*)
10. Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği (*)
¦ Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;
Raylı Sistemler Elektrik - Elektronik
Raylı Sistemler İşletme dallarının alan/dal dersleri
¦ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri
¦ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri
Raylı Sistemler Elektrik - Elektronik
Raylı Sistemler İnşaat 1. Yapı Öğretmenliği/Eğ itimi
2. Yapı Ressamlığı Öğretmenliği
3. Raylı Sistemler Mühendisliği (*)
4. Yapı Tasarım Öğretmenliği
¦ Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;
Raylı Sistemler İnşaat
Raylı Sistemler İşletme dallarının alan/dal dersleri
¦ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri
¦ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri
Raylı Sistemler Makine 1. Talaşlı Üretim (Tesviye) Öğretmenliği/Eğitimi
2. Makine Öğretmenliği/Eğitimi
3. Kalıpçılık Öğretmenliği
4. Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi
5. Motor Öğretmenliği
6. Raylı Sistemler Mühendisliği (*)
¦ Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;
Raylı Sistemler Makine
Raylı Sistemler İşletme dallarının alan/dal dersleri
¦ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri
¦ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri
Raylı Sistemler Mekatronik 1. Mekatronik Öğretmenliği
2. Mekatronik Mühendisliği (*)
3. Raylı Sistemler Mühendisliği (*)
¦ Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;
Raylı Sistemler Mekatronik
Raylı Sistemler İşletme dallarının alan/dal dersleri
¦ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri
¦ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri
 
73 Sanat ve
Tasarım
1. Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği/Eğitimi
2. İç Mimarlık (*)
3. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Bölümü (*)
¦ Sanat ve Tasarım Alanının;
İç Mekan
Dekorasyon dalının alan/dal
dersleri
¦ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri
¦ Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri
İç Mekan Dekorasyon
Plastik Sanatlar 1. Heykel (*)
2. Plastik Sanatlar (*)
3. Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı (*)
4. Sanat Yönetimi Anabilim Dalı (*)
¦ Sanat ve Tasarım Alanının;
Plastik Sanatlar dalının alan/dal dersleri
¦ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri
¦ Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri
Dekoratif
Sanatlar
1. Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği
2. Geleneksel Türk El Sanatları
Öğretmenliği
3. Geleneksel Türk El Sanatları (*)
4. Geleneksel Türk Sanatları (*)
¦ Sanat ve Tasarım Alanının;
Dekoratif Sanatlar
Süsleme Desen Tasarımı
Dekoratif Sanatlar
Üretimi dallarının alan/dal dersleri
¦ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri
¦ Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri
88 Yiyecek
İçecek
Hizmetleri
1. Besin Teknolojisi Öğretmenliği
2. Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği
3. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (*)
4. Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü (*)
5. Beslenme ve Diyetetik (*) (**)
6. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü (*)
(**) 1, 2, 3, 4 ve 6'ncı sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.
¦ Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının;
Mutfak
Servis
Pastacılık
Bar
Hosteslik
dallarının alan/dal dersleri
¦ Gastronomi Alanının;
Diyet Mutfağı
Yöresel Türk
Mutfağı
dallarının
alan/dal dersleri
¦ Diğer alanların Yiyecek İçecek
Hizmetleri Alanı ile Gastronomi alanına ait alan/dal dersleri ve
modülleri
Aşçı l ı k
Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği
Fırıncılık
Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik
Süt ve Süt Ürünleri İşlemeciliği
Kantin İşletmeciliği dal dersleri
90 Sivil Havacılık Havacılık Yönetimi (*) Sivil Havacılık alanının:
¦ Yer Hizmetleri dalının alan/dal dersleri ve modülleri
Diğer alanların Sivil Havacılık alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

kaynak: memurlar.net
 
 

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.