MEB, özür durumunda sıraya alma sistemine geçmeli!

Milli Eğitim Bakanlığı da Sağlık Bakanlığında olduğu gibi özür durumlarına bağlı yer değiştirmeleri özrün gerçekleşti an başvuru alarak yapmalı fakat özür durumu titiz bir şekilde araştırılmalıdır.

MEB, özür durumunda sıraya alma sistemine geçmeli!

Mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinde, boş kontenjan ve hizmet puanı

yetersizliğinden dolayı özür durumu giderilemeyen hem kadrolu hem

de sözleşmeli öğretmenlerimiz ailelerinden uzakta görevlerini yerine

getirmekte olup, aile birliği sağlanamadığı için büyük mağduriyetler yaşanmaktadır.

Sözleşmeli öğretmenlere mazerete bağlı yer değişikliği hakkı tanınmaması, sözleşmeli

öğretmenler için çok sayıda mağduriyeti de beraberinde getirecek olup, bu durum

Anayasa'nın hukuki güvenlik ve eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu nedenle, mazerete

bağlı yer değişikliği işlemlerinde sözleşmeli öğretmenlere de hak tanınması

gerekmektedir.

İller arası yer değiştirmeler sadece boş kontenjanlar ölçüsünde yapılmakta, ilde boş kontenjanın sınırlı olması halinde pek çok eğitim çalışanı yer değiştirememektedir. Hizmet puanı yetersizliğinden atanamayan öğretmenlerimiz bulunmaktadır.

MEB, yer değiştirmelerde neden tüm kontenjanları açmamaktadır?

Anayasanın koruması altındaki aile birliği ve bütünlüğünün devamının sağlanması açısından toplumu oluşturan ailenin bir arada tutulması istisnasız olmalı ve özür grubu yer değiştirmelerinde sıraya alma sistemine geçilmelidir.Şöyle ki; Sağlık Bakanlığında özür durumu yer değiştirme işlemlerinde personelin atandığı ilde fiilen bir yıl çalışma ve adaylığın kalkması şartı aranmamakta ve başvurular özrün gerçekleştiği anda yapılabilmekte ve bir haftada sonuçlandırılmakta iken Milli Eğitim Bakanlığında özür durumu yer değiştirme işlemlerinde adaylığın kaldırılması ve yer değiştirme dönemlerinde hazırlanan kılavuzlara göre 1 yıl çalışma şartı bulunmakta ve başvurular sadece bakanlığın ilan çıktığı Ağustos-Şubat aylarında yapılabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı da Sağlık Bakanlığında olduğu gibi özür durumlarına

bağlı yer değiştirmeleri özrün gerçekleşti an başvuru alarak yapmalı fakat özür

durumu titiz bir şekilde araştırılmalıdır. KAPAT [X]Sağlık ve aile özründen yer değiştirmelerde bu durumların doğru olup olmadığı

yer değiştirdikten sonra titizlikle araştırılmalıdır. Anne ve baba sağlık özründen

dolayı bir evladın yer değiştirmesi kuralı getirilmeli ve aile ve sosyal politikalar

bakanlığı tarafından takibi yapılmalıdır.

Bu amaçla hem il içinde hem de il dışında özür durumuna bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına doğrudan yapılmalı, alanında norm kadro açığı bulunmaması veya hizmet puanı yetersizliği nedeniyle yer değiştirme suretiyle ataması yapılamayan öğretmenler norm kadro açığı çıkana kadar sırada beklemelidir. Norm kadro açığı çıktığı anda ise ataması hemen yapılmalıdır.

İl

içi tayinlerde sıra sistemi yeniden getirilmelidir

Öğretmenlerin

il içi özür durumu sorunu çözümlenmelidir

Ahmet KANDEMİR

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2019, 11:57YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması