MEB’ten Öğretmen ve Öğrencilere Bomba Gibi Uygulama! Bundan Sonra...

Milli Eğitim Bakanlığı MEB’de Öğren adındaki bilgi platformunu öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunduğunu açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni projesi olan ’’MEB’de Öğren’’ platformu öğrenci ve öğretmenlerin bir çok kategoridebilişim alanında hizmetlere erişebileceği dinamik bir sistem. "MEB’de Öğre...

MEB’ten Öğretmen ve Öğrencilere Bomba Gibi Uygulama! Bundan Sonra...
Milli Eğitim Bakanlığı MEB’de Öğren adındaki bilgiplatformunu öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunduğunu açıkladı. Milli EğitimBakanlığı’nın (MEB) yeni projesi olan ’’MEB’de Öğren’’ platformu öğrenci veöğretmenlerin bir çok kategoride bilişim alanında hizmetlere erişebileceğidinamik bir sistem. "MEB’de Öğren" isimli yeni bilgi platformunuhizmete aldı. MEB’de öğren adı altında yayına başlayan bilgi platformundaöğretmenlere ve öğrencilere yönelik kolaylıklar sunuluyor.

 
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ve öğrencilerin bilişimalanında ilerleyebilmeleri ve proje hazırlayabilmeleri için “MEB’de Öğren”isimli yeni içerik platformu hazırladı. Uzaktan eğitim platformuyla birlikteöğrenciler bilişimi A’dan Z’ye yaşayarak öğrenecek.


A’dan Z’ye bilişim eğitimi
 
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğretmen ve öğrencilerinbilişim alanında ilerleyebilmeleri, proje hazırlayabilmeleri ve eğitimyöneticilerinin idari işlerini kolaylaştırabilmeleri için hazırlanan “MEB’deÖğren” isimli yeni içerik platformu hizmete girdi. Öğretmen ve öğrenciler, geliştirilen uzaktan eğitim platformu, “//mebdeogren.meb.gov.tr” internetsitesi ile mekan ve zamandan bağımsız olarak, eğitim içeriklerindenfaydalanabilecek. “MEB’de Öğren” isimli eğitim platformunda, idareci, öğretmenve öğrencilerin bilişim alanında kendilerini geliştirebilmeleri, bilişimteknolojilerini kullanarak proje hazırlamaları, bilişim içerikli uygulamalarıyaparak ve yaşayarak öğrenmeleri ve eğitim yöneticilerinin idari işlerinikolaylaştırabilmeleri için videolu içerikler bulunuyor.
 

EN ÇOK İLGİ YAZILIMA
 
İdareci, öğretmen ve öğrenciler, ister evden, ister okuldanisterse de mobil cihazlardan, mekan ve zamandan bağımsız olarak bu eğitimplatformuna ulaşabilecek. Platformda, web tasarım, ses düzenleme, e-konferans,animasyon, grafik tasarımların yapıldığı Adobe ile ilgili videolu eğitimler yeralıyor.(yenişafak)
 
 


Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı
 
Millî Eğitim Bakanlığı, Anayasa, 430 sayılı Tevhid-iTedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan veprogramları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere kurulanbakanlıktır. Bu bakanlık aslen 1869 yılında Maarif Nezareti adı altındakurulmuştur.
 
430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanununa göre Türk MillîEğitiminin amaçlarının temel ilkeler doğrultusunda Devlet adınagerçekleştirilmesi görevi Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir.
 
3797 sayılı Yasaya göre Millî Eğitim Bakanı’nın başlıcagörevleri;
 
Atatürk ilke veinkılâplarına ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Millîyetçiliğine bağlı, Türkmilletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen,koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeyeçalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanandemokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşıgörev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaşlaryetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmenve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini plânlamak,programlamak, yürütmek, izlemek ve denetim altında bulundurmak,
   
Okulöncesi,ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmakve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum vekuruluşlarınca açılmasına izin vermek,
   
Türkvatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleridüzenlemek ve yürütmek,
   
Diğer bakanlık,kurum ve kuruluşlarca açılan yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitimkurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerinibirlikte hazırlamak ve onaylamak,
   
Türk SilahlıKuvvetleri’ne bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenimdenklik derecelerinin belirlenmesi konularında iş birliğinde bulunmak,
   
Yükseköğretiminmillî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak içinYükseköğretim Yasası ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumluluklarınıyerine getirmek,
   
Okullardaki bedeneğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek,
   
Yüksek öğrenimgençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddî yönden desteklenmelerinisağlamaktır.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması