MEB Teşkilat Kanunu büyük oranda yürürlükten kaldırıldı

MEB Teşkilat Kanunu büyük oranda yürürlükten kaldırıldı

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK ile 652 sayılı

Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu büyük oranda yürürlükten kaldırıldı.

703 sayılı KHK'nın 22. maddesinin g bendi şu şekildedir:

"g) 1 ila 12 nci maddeleri, 14 ila 22 nci maddeleri, 23 üncü maddesinin

birinci fıkrası, 24 ila 30 uncu maddeleri, 31 inci maddenin birinci, ikinci,

üçüncü ve dördüncü fıkraları, 32 ila 36 nci maddeleri, 37 nci maddesinin birinci,

ikinci ve onbirinci fıkraları, 38 ila 41 inci maddeleri, 44 üncü maddesi, ek

1 inci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü fıkraları, ek 2 nci ve ek 3 üncü

maddeleri, ek 6 ncı maddesi, geçici 1 ila 15 inci maddeleri ile eki (1) sayılı

cetvel yürürlükten kaldırılmıştır. "DEĞERLENDİRME

44 maddeden oluşan MEB Teşkilat Kanunun üç veya dört maddesi dışında diğer

tüm maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.Sadece;

- Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün görevlerini düzenleyen 13.

madde,

- Yurtdışında okuyanlar ve çalışma izni bulunanların yurtdışında sözleşmeli

öğretmen olarak çalıştırılmasını düzenleyen 31. maddenin 5. fıkrası,

- Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az

üç eğitim öğretim yılı görev yapmasının esas olduğunu, özür durumundan yer değiştiremeyen

kadrolu öğretmenlerin aylıksız izinli sayılmasını, okul müdürlerinin 4 yıllığına

görevlendirilmesini düzenleyen 37. madde,

- Özel eğitim giderlerini düzenleyen 43. madde

- Sözleşmeli öremenlerin 4+2 göçrev süresini düzenleyen ek 4. maddesi,

yürürlükten kaldırılmamıştır.

MEB Teşkilat Kanunu büyük oranda yürürlükten kaldırıldığı için, Cumhurbaşkanlığı

kararnamesiyle yeni düzenleme yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 08:49YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması