PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı,9,10 ve 11 inci sınıflardaki öğrencilerin müracaat edebileceği PYBS sınavının başvuruları başladı. 12 Mart-05 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak başvurularda sonra 24 Mayıs 2018 tarihinde sınav giriş belgeleri ilan edilecek. Sınav 03 Haziran 2018 Saat: 10.00'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 18 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilecek.

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b. Mevzuatta belirlenen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.
c. Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8
inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında
öğrenci olmak.
ç. Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.
d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta
sınıf tekrarı yapmamış olmak.
e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde
bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul
pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun
bulunmak. Ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 Malî
Yılı için tespit edilen 11.600,00 TL (onbirbinaltıyüz)’ yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin
tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç ailenin fert başına düşen gelir, bu
rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabuledilmeyecektir.
Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi
Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan EK1
Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname ”de öngörülen ve bu beyana esas olan
gelirin tespitinde;
 EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin
ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi,
muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2017 yılına ait 12 aylık
toplam gelirlerini gösteren belge,
 Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı
beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.
 Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı
esastır.
 Kanunlarla özel hak tanınan öğrencilerden durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla EK-1’de
yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez.
 1.1. Kontenjan Dağılımı:
1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması