E-Okul girişi ile LGS başvuru işlemleri! MEB 2018 Merkezi Sınav başvuru şartları ! Başvuru kılavuzu

EOkul giriş ekranını ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuruları hakkındaki bilgileri haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. MEB'in 2018 Merkezi Sınav başvuru kılavuzunu ve kontenjanlarını yayınlamasının ardından veliler de başvurular hakkındaki bilgileri merak ediyor. LGS başvuru şartlarını ve işlemlerini haberimizden detaylı olarak görebilirsiniz. İşte eOkul giriş LGS başvuru işlemleri ve şartları.

E-Okul girişi ile LGS başvuru işlemleri! MEB 2018 Merkezi Sınav başvuru şartları ! Başvuru kılavuzu

EOkul giriş ekranını ve LGS başvuru işlemlerini haberimizden görebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018 Merkezi Sınav başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı. Peki LGS başvuruları nasıl yapılacak? LGS başvuru şartları neler? 8. sınıf öğrencilerine yönelik 2 Haziran 2018 tarihinde düzenlenecek merkezi sınav sistemi hakkındaki bilgileri, eOkul giriş sayfasını ve başvuru şartlarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. 

EOKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS BAŞVURU TARİHLERİ: 11-18 Nisan 2018

BAŞVURU ŞARTLARI

2.1. Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları

2017–2018 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.2. Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında
öğrenimine devam ediyor olmak.

2.3. Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru
Şartları

2017–2018 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.4. Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin
Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/ Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

İşte il il nitelikli liseler (Hangi liseler YGS ile öğrenci alacak?)İşte il il nitelikli liseler (Hangi liseler YGS ile öğrenci alacak?)MEB, sınavla öğrenci alacak liselerin isimlerini ve kontenjanlarını açıkladı.
 

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki
bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir.
Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

2. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü
tarafından takip edilecektir.

3. Yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Millî Eğitim
Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır.

4. Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullardan sınava girmek isteyen öğrenciler bu kılavuzda yer alan “EK 1–Yurt Dışında E-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.

5. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyükelçilik/Konsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No: 21 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 27 Nisan 2018 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilecektir.

Liselere geçiş sınavı örnek soruları (Sözel)

Liselere geçiş sınavı örnek soruları (Sözel)
Yurt Dışında Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerden İstenecek Belgeler

-Bir adet vesikalık fotoğraf
-Geçerli kimlik belgesi fotokopisi
-Bulundukları ülkedeki Büyükelçiliklerde/Konsolosluklarda onaylattıkları denklik belgesi
-“EK 1–Yurt Dışında E-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru
Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için öğrenciler/veliler, bu belgeleri tarattıktan
sonra başvuru süresi içinde eksiksiz ve tam olarak odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine
göndereceklerdir. Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir. Yurt dışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir.

6. Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebileceklerdir.

4. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Başvurularda;

1. Elektronik ortamdaki öğrenci bilgilerinde eksiklik, çelişki veya hata varsa,
2. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından onaylanmamışsa,
3. Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa,
Bu durumdaki öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması