MEB'den öğrenci devamsızlıkları ile ilgili açıklama

MEB'den öğrenci devamsızlıkları ile ilgili açıklama

............VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişine ilişkin ilgi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.İlgi Yönetmeliğin ''Devam-devamsızlık ve ilişik kesme'' başlıklı 36'ncı maddesinin dördüncü fıkrasında ''Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi velisinden istenir.'' denilmektedir. Bu nedenle öğrenci velilerinden; 30 günlük devamsızlık süresinin, devamsızlığın 5'inci, 15'inci ve 25'inci günlerinde; 60 günlük devamsızlık süresinde ise 40'ıncı ve 55'inci günlerinde tebligat yapılarak öğrencinin okula devamının sağlanması istenecektir. Bununla birlikte ilgi Yönetmeliğin 35'inci maddesinde; ''Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Ancak her beş defageç kalma yarım gün devamszlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.'' denilmektedir.

Bu kapsamda, il/ilçe milli eğitim müdürlüğü, okul/kurum yöneticileri ile okulun rehberlik servisi, sınıf rehber öğretmenlerince devamsızlık süresi konusunda; öğrencilerin aydınlatılması, velilerin sık aralıklarla bilgilendirilmesi, devamsızlık sürelerine ilişkin tebligatların süresi içinde yapılması ve olabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu konuda il, ilçe ve okul yöneticileri birlikte sorumlu olacaktır.

Bilgilerinizi ve özellikle son sınıf öğrencileri dahil tüm öğrencilerin mağdur olmamaları için okula devamlarının sağlanarak, öğrenci ve ailelerin eğitim ve öğretim yılı sonunda öğrenci devamsızlıklarına yönelik herhangi bir tölerans beklentisine girmemeleri konusunda bilgilendirilmeleri hususunda,

Gereğini rica ederim.

Yusuf TEKİN

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2018, 14:55YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması