EBA e-KURS Öğretmen Öğrenci Girişi EBA Giriş Ekranı EBA Giriş Sayfası

EBA E-kurs giriş sayfası için hemen tıkla. E-kurs öğrenci girişi yapmak için gereken bilgileri haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Milli eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA ) e-kurs öğrenci giriş ekranına aşağıda verdiğimiz linkten giriş yapabilirsiniz. Destekleme ve Yetiştirme kurslarının 2. dönemi bugün başladı. İşte e-kurs öğrenci giriş paneli ve detaylı bilgiler.

EBA e-KURS Öğretmen Öğrenci Girişi EBA Giriş Ekranı EBA Giriş Sayfası
28 Eylül 2016 Çarşamba 21:21

EBA E-kurs giriş sayfası için hemen tıkla. E-kurs öğrenci girişi yapmak için gereken bilgileri haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Milli eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA ) e-kurs öğrenci giriş ekranına aşağıda verdiğimiz linkten giriş yapabilirsiniz. Destekleme ve Yetiştirme kurslarının 2. dönemi bugün başladı. İşte e-kurs öğrenci giriş paneli ve detaylı bilgiler.    
EBA 2. DÖNEM KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
 
EBA  2. Dönem kursları 8 Şubat 2016 tarihinde başlayacak ve 17 Haziran 2016 tarihine kadar devam edecek.
 
KURS DÖNEMLERİ
 
DYK'lar I.dönem, II.dönem ve III. dönem (yaz kursları) olmak üzere üç dönemde açılır.
 
I.dönem kursları Ekim ayının ilk haftası başlar ve yarı yıl tatiline kadar devam eder.
 
II.dönem kursları derslerin başladığı ikinci yarıyılda başlayarak okulların kapanmasına kadar devam eder.
 
III.dönem kursları, okulların kapanmasıyla birlikte ders yılı bitiminden bir sonraki eğitim-öğretim yılı okulların açılışına kadar olan sürede açılır.
 
I.dönem ve II.dönem kursları birbirinin devamı şeklinde yıllık (ders yılı) olarak uygulanabilir.
 
SORUMLULUK
 
Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
 
DENETİM
 
Kursların denetiminden il/ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumludur.
 
07-11 Eylül 2015 İl/ilçe komisyonunun oluşturulması
 
07-11 Eylül 2015 Kurs merkezlerinin başvurularının alınması
 
14-18 Eylül 2015 Kurs merkezi başvurularının onaylanması
 
14-25 Eylül 2015 Öğretmen başvurularının alınması
 
21 Eylül - 2 Ekim 2015 Öğrenci başvurularının alınması
 
28 Eylül-2 Ekim 2015 Öğretmen görevlendirmelerinin yapılması
 
1-3 Ekim 2015 Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması
 
Son kurs onay işlemleri
 
3 Ekim 2015 I. Dönem Kurslarının başlaması
 
24 Ocak 2016 1. Dönem Kurs Sonu
 
8 Şubat 2016 2.Dönem Kurslarının Başlangıcı
 
17 Haziran 2016 II. Dönem Kurslarının ve
 
Yıllık Kursların tamamlanması
 
20 Haziran – 11 Eylül 2016 III. Dönem Yaz Kursları
 
Bill Gates Notlarıyla EBA  'da
 
Bilgisayar dünyasının efsane ismi, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, eğitime, bilime ve yaşama dair düştüğü notlardan oluşan “Gatesnotes" blogunda yer alan şahsi notlarını, Sayın Bakanımızın dikkatiyle ve yol gösterici olacağı ümidiyle öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için EBA  'dan yayımlamaya başlıyoruz.
 
Bill Gates'in notları, “eğitim" ana başlığında yer alan videolardan başlayarak artık EBA  'da...
 
http://www.EBA  .gov.tr/video/gatesnotes
 
Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin dikkatlerine saygıyla sunuyoruz.
 
2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Öğretmen Başvuruları;
 
* Kurslarda görev almak isteyen kadrolu öğretmenler, MEBbis şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs tercihini yaparak başvuruda bulunacaklar. Öğretmenler, ilçe içinde görev almak istedikleri kurs merkezlerinden üç tercihte veya tüm ilçede herhangi bir okulda görev alma isteğinde bulunabilecekler.
 
* Derslere öğretmen atamaları, kurs merkezi müdürlüğü tarafından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar de göz önünde bulundurularak yapılır.
 
* Ücretli öğretmenler ise e-kurs üzerinden sisteme ilk girişte oluşturabilecekleri şifreler ile başvuru yaparak, ilgili evrakları komisyonlara ulaştırırlar. Ücretli öğretmenlerin hangi kursta görev alacakları kurs merkezlerinin talebi doğrultusunda komisyonlar tarafından belirlenecek.
 
* Tercih ettiği halde hiçbir kursta görev alamayan öğretmenler, ilçe komisyonları tarafından ihtiyaç duyulan kurs merkezlerinde değerlendirilecek.
 
* Başvurular, odsgm.meb.gov.tr veya www.EBA  .gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleştireceklerdir.
 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarıyla (DYK) ilgili e-kılavuz yayımlandı.
 
MEB'in internet sitesinden yayımlanan e-kılavuza göre, DYK'lara 21 Eylül-2 Ekim 2015'de öğrenci başvuruları alınacak. DYK'lar, 1.dönem, 2.dönem ve 3. dönem (yaz kursları) olmak üzere üç dönemde açılacak.
 
1. dönem kursları 3 Ekim 2015'te başlayacak ve 24 Ocak 2016'da sona erecek. 2. dönem kursları ise 8 Şubat 2016'da başlayacak. 2. dönem kursları ve yıllık kurslar 17 Haziran 2016'da tamamlanmış olacak. 3. dönem yaz kursları ise 20 Haziran-11 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenecek. Öğrenciler ders ve öğretmen tercihinde bulunabilecek.
 
Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 dersten haftalık toplam 12 saate kadar; 8. sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 dersten 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdakiler ise en fazla 6 dersten 24 saate kadar haftalık kurs alabilecekler.
 
Kurslarda her bir öğrenci ve kursiyer için, hafta içi günde en fazla 2 dersten 4 saate kadar, hafta sonları ise bir günde en fazla 5 dersten 8 saate kadar kurs verilebilecek.
 
Kurslarla ilgili ders programları ve haftalık örnek ders çizelgeleri ile kazanım testleri, tarama testleri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında ve e-kurs modülünde yayımlanacak.
 
Kurslara, MEB'e bağlı resmi ve özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi ve özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden her sınıf seviyesindeki istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecek.
 
- Başvuru koşulları
 
Kursa katılmak isteyen örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul veya kurumlarından alacakları Eğitim Bilişim Ağı (EBA ) şifresi ile e-kurs modülü üzerinden veya bizzat kurs müdürlüğüne kurs açılan derslerle ilgili başvuru yapabilecekler.
 
İstenen derslerden kurs açılmaması durumunda talepler kurs merkezine yazılı olarak iletilebilecek. Açık öğretim öğrencileri, başvurularını örgün kurs merkezleri, kursiyerler ise halk eğitim merkezleri aracılığıyla yaygın eğitim kurs müdürlüklerine bulundukları sınıf düzeyini gösterir belge veya diploma ile bizzat başvurarak yapacaklar ve kurs şifrelerini alacaklar.
 
Her bir kurs programına devam edecek sınıftaki öğrenci, kursiyer sayısı 10'dan az olamayacak. Sınıf mevcudunun 20 olması esas olacak. Bu sayı dolmadan yeni bir sınıf açılamayacak.
 
Sınıf mevcudu en fazla 25'e kadar çıkartılabilecek. Kursa devam eden öğrenci, kursiyer sayısının 10'un altına düşmesi durumunda kursun birleştirilmesi veya kapatılıp kapatılmamasına o ay sonunda komisyon tarafından karar verilecek.
 
E-kurs modülü üzerinden başvuru yapacak öğrenci, açık öğretim öğrencisi ve mezunlara EBA /e-kurs kullanım şifresi verilecek.
 
Kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunlu olacak. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 10'da birine kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinecek. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemeyecek.
 
- Diploma notuna da bakılacak
 
Merkezler, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test sonuçları, kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapacaklar.
 
Kurslarda görev almak isteyen kadrolu öğretmenler, Mebbis şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs tercihini yaparak başvuruda bulunacaklar.
 
Öğretmenler, ilçe içinde görev almak istedikleri kurs merkezlerinden üç tercihte veya tüm ilçede herhangi bir okulda görev alma isteğinde bulunabilecekler.
 
Derslere öğretmen atamaları, kurs merkezi müdürlüğü tarafından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak yapılacak.
 
Ücretli öğretmenler, e-kurs üzerinden sisteme ilk girişte oluşturabilecekleri şifreler ile başvuru yaparak, ilgili evrakları komisyonlara ulaştıracaklar.
 
EBA   E-kurs giriş ekranını haberimizden görebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ekurs öğrenci giriş ekranı ile destekleme ve yetiştirme kurslarındaki işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Eğitim Bilişim Ağı (EBA ) modülü üzerinden öğrenciler e-kurs girişi yaparak deneme sınavları, başvurular ve kayıt gibi işlemleri yapabilirler. İşte ayrıntılı açıklamalar.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.