EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

Yenilikçi uygulamaların eğitim sistemimize kazandırılması, öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve öğretim imkânlarının sunulması, başarılı çalışmaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” nin beşincisi 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirilecektir.
Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’ne 2017/15 sayılı Genelge´ de belirtilen koşullara sahip her tür ve derecedeki kurum ile bu kurumlarda görev yapan öğretmen, yönetici ve diğer personel başvuru yapabileceklerdir. Başvurular 17 Nisan - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında //eoyo.meb.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
Elektronik ortamda ve saha ziyareti ile yapılacak olan değerlendirmeler sonucu ödül almaya hak kazanan çalışmalar, bölgesel ve Bakanlık düzeyinde düzenlenecek törenlerle ödüllendirilecektir.
 
Başvuru için tıklayınız.
2017/15 Sayılı Genelge


Örnek Rapor Formatı
Başvuru Kılavuzu 
 
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBSS)

AÇIKLAMALAR
 1.  Rapor metni, Ek-1 deki formata uygun, açık ve anlaşılır bir Türkçe ile en fazla 8 sayfa ve 3 MB boyutunda olacaktır. (Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı)
 2.  Çalışma; özgün, etik değerlere uygun, alıntılardan ve birbirini tekrarlayan projelerden uzak yenilikçi düşünmeyi destekler şekilde olacaktır.
 3.  Kurumsal başvuru çalışma ekibi en fazla 5 kişiden oluşacaktır.
 4.  Kurumsal başvurularda ekip üyelerinden bazıları, kurum personeli veya öğrenci olmayabilir.
 5.  Bir kurum, her kategoriden yalnız bir başvuru yapmak kaydı ile birden fazla başvuru yapabilecektir.
 6.  Bir kişi, her kategoriden yalnız bir başvuru yapabilecektir.
 7.  Kurumsal başvuruda bir kişi ekip üyesi olarak yalnız bir çalışmada görev alabilecektir.
 8.  Kurumsal başvurularda il/ilçe milli eğitim müdürleri ekip üyesi olarak belirtilmeyecektir.
 9.  Sonuçları alınmamış projeler değerlendirilmeyecektir.
 10.  Bireysel başvuruda, çalışma ekibi oluşturulmayacaktır.
 11.  Başvuru sürecinde; çalışma ile ilgili tanıtım sunusu; çalışmanın hedef kitlesini ve fayda/önemini ön plana çıkaran görüntülerin yer aldığı 3 dk ile sınırlı HD çözünürlük kalitesinde video hazırlanacak ve istenildiğinde Bakanlığa gönderilecektir.
 12.  Rapor metninde ve raporda geçen görsellerde kesinlikle il, ilçe, kurum, vali, kaymakam, müdür vb. kişi ya da kurumların isimleri belirtilmeyecektir. Aksi takdirde proje değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 13.  Başvuruda belirtilen kategoriye uymayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 14.  Başkasına ait olduğu tespit edilen çalışmaların başvuru sahibi/ekip üyeleri bundan sonraki yenilikçilik ödüllerine bireysel/kurumsal başvuru yapamayacaktır.
 15.  Başvuru yapılmış çalışmanın daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.
 16.  Çalışmanın daha önce herhangi bir yarışmada ödül aldığının veya başvuru yapan kişiye ait olmadığının tespiti halinde; bu süreçte elde ettikleri ödül, belge ve her türlü kazanımları geri alınır ve ilgililer hakkında Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile disiplin mevzuatı gereğince işlem yapılır.
 17.  Sisteme yüklenen raporlardan anlaşıldığı üzere 2016/6 sayılı Genelge’ye ve sistemde başvuru esnasında okunması zorunlu açıklamalara riayet edilmediği tespit edilmiştir. Çalışmanızın değerlendirilmeye alınması için bu kurallara uygun raporlar sisteme yüklenmelidir.
 18.  Kesinlikle rapora kapak yapılmayacaktır.
 19.  Çalışmanın isminde de olsa kurum, kişi, il, ilçe vb. isimler olmayacaktır. Aksi takdirde rapor okunmadan değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 20.  Örnek rapor formatında geçen 4.2. Plan bölümünde oluşturulan örnek tabloda sorumlu kişilerin belirtilmesi gereken sütuna kesinlikle isim yazılmayacaktır. Örnekteki ifadelere benzer şekilde ifadeler kullanılabilir.
 
  Başlama tarihi Bitiş tarihi Sorumlu Açıklamalar
Faaliyet-1     Okul Müdürü  
Faaliyet-2     Sınıf Öğretmeni  
      Şube Müdürü  
 
 1. Bireysel yada kurumsal ekip üyesi olarak başvuru yapmış/yapmayı planlayan rapor değerlendirme havuzunda yer alan değerlendiricilerimiz var ise bu kişiler kesinlikle bundan sonraki süreçlerde değerlendirici olarak görev alamayacaklar ve başvuruları ödül alma aşamasına gelmiş olsa dahi iptal edilecektir.
Yukarda belirtilen kuralları okuduğumu ve başvurumu ilgili Genelge ve bu kurallar çerçevesinde yaptığımı kabul ve beyan ederim.
 
Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2017, 22:49YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması